Сүлеймен Мәдина Маратқызы

Сүлеймен Мәдина Маратқызы

 

Қазақстан ПҒА мүшесі

Білімі

Педагогикалық ғылымдар магистрі

Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті, Алматы, Қазақстан

Әлеуметтік педагогика және өзін-өзі тану мамандығының бакалаврі

Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті, Алматы, Қазақстан

Тақырыптық бағыттар: Әлеуметтік педагогика, әлеуметтік психология, жоғарғы мектеп, салыстырмалы педагогика

Зерттеу тақырыпшалары: инклюзивті білім беру, әлеуметтендіру, педагогикалық қолдау, арт-терапия, арт-технология, педагогикалық технология, отбасымен жұмыс.

Басылымдары:

  • Сүлеймен М.М. Арт-терапия: әдістемелік нұскаулық/ З.Б. Мадалиева, М.М.Сүлеймен.- Алматы : Қазақ университеті, 2016- 154 б.
  • Сүлеймен М.М. Жалпыға арналған арт-терапия: Оқу - әдістемелік қурал./ З.Б. Мадалиева, Л.К.Комекбаева, М.М.Сүлеймен.- Алматы: 2016.- 160б.
  • PISA және БІЛІМ САПАСЫ: әдістемелік нұскау/ А.Қ. Құсайынов, М.М.Сүлеймен және т.б.; ред. А.Қ. Құсайынов- Алматы : Қазақ университеті, 2017 – 104 б.
  • Suleimen M.M. Asocial behavior of the adolescents/S.A. Ramazanova, M.M. Suleimen// «Science and life of Kazakhstan»- International popular-science journal - 2016.- №5 (40).
  • Suleimen M.M. Social phobias of youth /Krutko I.S., Suleimen M.M.// «Science and life of Kazakhstan»- International popular-science journal -№4(61) 2018, 184-187 p.
  • Suleimen M.M. Art technology of prevention of social phobias of youth /Onalbekov E.S., Suleimen M.M.//«Science and life of Kazakhstan»- International popular-science journal -№4(61) 2018, 161-164p.

Оқытатын пәндер:

Педагогика

Өзін-өзі тану

Әлеуметтік педагогтің іс-әрекетін ұйымдастыру

Әлеуметтік педагогика және өзін-өзі тану тарихы

Әлеуметтік педагог жұмысының әдістемесі мен технологиясы

Инклюзивті білім беру

Білім беру жүйесінде студенттердің коммуникативтік құзыреттілін қалыптастыру

Өзін-өзі тану және өзін-өзі дамытуды педагогикалық қолдау