Әліпбек Ардақ Зәуірбекқызы

1. Ф.А.Т.: Әліпбек Ардақ Зәуірбекқызы

2.Білімі:  жоғары (2001ж.);

ғылыми және академиялық дәрежесі: педагогика ғылымдарының кандидаты (2010ж.);

кәсіби біліктіліктері: педагогика және психология;

дәріс беретін пәндері: педагогикалық психология, жеткіншектер психологиясы, психологияны оқыту әдістемесі, девиантология, жалпы психология;

осы мекемеде жұмыс істеген мерзімі: - 2011 жылдан бастап жұмыс атқарады

3.Академиялық тәжірибесі: 14 жыл ЖОО.

білім беру ұйымдарындағы алдыңғы жұмыс орындары: 

  • 2001-2008 ж.ж. – Х.А.Ясави атындағы Халықаралық қазақ-түрік университетінің педагогика және психология кафедрасының оқытушысы; 
  • 2009-2011ж.ж. – АИУ психология кафедрасының аға оқытушысы;
  • 2011-2015 ж.ж. – Оңтүстік Қазақстан мемлекеттік педагогикалық институтының  психология кафедрасының аға оқытушысы.

толық немесе толық емес жұмыс күні: толық жұмыс күні

4. Академиялық емес тәжірибесі: компания немесе заңды тұлға, аты, жағдайының қысқаша сипаттамасы (толық жұмыс күні, қосалқы жұмыс)

жоқ

5. Мерзімі көрсетілген кәсіби біліктілікті жоғарылату туралы сертификаттар/ куәліктер немесе кәсіби тіркеу:

1. Абай атындағы КазҰПУ , 2011 ж. Куәлік  № 1056  14.11.11 ж.;

2. «Электронндық үкімет және қызмет көрсету» – семинар. АО «Ұлттық  ақпараттық технологиялар» куәлік EG 11 – 05 083  4. 10. 2011 ж.;

3. Сертификат МАПН, 2013 г.;

4. Независимое казахстанское агенство по обеспечению качества в образовании. Сертификат №0282 10.10.2011 ж, Астана қ.;

5. Ұлттық ұстаздардың біліктілігін жоғарылату орталығы  «Өрлеу» сертификаты,   Алматы қ, 2014 ж.;

6. Сертификат «Elsevier» Алматы қ,  2014ж.;

7. Сертификат  Стамбул, Алматы қ,  2014ж.

6.Кәсіби  мекемелерде мүшелік: жоқ

7.Марапаттаулар мен силықтар:

Институт,ғылыми мектеп тарапынан алғыс хаттар (2014ж.)

8.Қызмет көрсету мекемелеріндегі тәжірибе (мекеменің ішінде, мекемеен тыс) –жоқ

9.Соңғы бес жыл көлеміндегі ең маңызды жарияланымдары мен тұсаукесерлері – атауы, қосалқы авторлары (егер бар болса), қайда шығарылған және / немесе тұсауы кесілген, жарияланымның немесе тұсаукесердің күні:

1. Шағын комплектілі мектептерде жеткіншектердің салауаттылығын қалыптастырудың тиімді жолдары. Журнал "Хабаршы-Вестник" КазНПУ им.Абая. 2012 ж. №3 Серия "Педагогические науки".

2. Кәсіби іс-әрекетке кіріспе. Учебно-методическое пособие.  Шымкент қ, 2013 ж.

3. Педагогикалық психология. Курс лекции. Шымкент қ, 2015 ж.

4. Психология пәнінен оқытушының басшылығымен орындалатын студенттердің өзіндік жұмыстарын ұйымдастыру. Учебно-методическое пособие. Шымкент қ, 2013 ж.

5. Этнопсихология. Учебное  пособие. Шымкент қ, 2013 ж.

6. Formation of the future teachers professional competence to realization of innovative educationall technologies in of polylingual education. «LIFE SCIENCE JOURNAL» 2014 11.4 154-157 бб.

7. Pedagogical techniqiues in communicative competence formation.4thInternational confererence on science and technology. London. 2014.

8. Организация психологической службы в школе. «Актуальные проблемы и перспективы развития современной психологии». Россия, 2013 ж.

10. Жаңа кәсіптік, тәжірибелік-конструкторлық әзірлемелердің қысқаша тізімі, ғылыми немесе қосалқы авторлығы: жоқ

11. Егер толықтырулар болса, түйіндеменің тізімінде белгіленбеген маңызды іс-әрекет түрлерін атап көрсетуге болады:жоқ