Қойшиев Қалдан Елеұлы

1.Ф.А.Т.:  Қойшиев Қалдан Елеұлы

2.Білімі: жоғары (1981ж.);

ғылыми және академиялық дәрежесі: педагогика ғылымдарының кандидаты;

кәсіби біліктіліктері:психология  оқытушысы;

дәріс беретін пәндері:  психология және адам дамуы, жас2,ерекшілік психологиясы, жалпы психология, педагогикалық психология;

осы мекемеде жұмыс істеген мерзімі: - 2011 жылдан бастап жұмыс атқарады

3.Академиялық тәжірибесі: 33 жыл– ЖОО.

білім беру ұйымдарындағы алдыңғы жұмыс орындары:

  • 1981-2011ж.ж. –Н.К.Крупская атындағы (Шымкент педагогикалық институты,  Яссауи атындағы МКТУ , АИУ - психология кафедрасы, оқытушы, аға оқытушы, кафедра меңгерушісі;
  • 2011-2014  ж.ж. – психологиия кафедрасының меңгерушісі.

толық немесе толық емес жұмыс күні: толық жұмыс күні

4.Академиялық емес тәжірибесі: компания немесе заңдытұлға, аты, жағдайының қысқаша сипаттамасы (толық жұмыс күні, қосалқы жұмыс): жоқ

5.Мерзімі көрсетілген кәсіби біліктілікті жоғарылату туралы сертификаттар/ куәліктер немесе кәсіби тіркеу:

1. Абай атындағы КазҰПУ , 2011 ж. Куәлік  № 1056  14.11.11 ж.;

 2. «Электронндық үкімет жәнеқызмет көрсету» – семинар. АО «Ұлттық  ақпараттық   технологиялар»     куәлік EG 11 – 05 083  4. 10. 2011 ж.;

3. Сертификат МАПН, 2013 г.;

4. Независимое казахстанское агенство по обеспечению качества в образовании. Сертификат №0283 10.10.2014 Астана қ.;

6.Кәсіби ұйымдарға мүшелігі:жоқ

7.Марапаттаулар мен силықтар:

Институт, факультет мадақтамалары;

Қалалық әкімшілік алғыс хаты (2012 ж.)

8.Қызмет көрсету саласындағы іс-әрекеті (мекеменің ішіндегі және онан тыс): жоқ 

9.Соңғы бес жыл көлеміндегі ең маңызды жарияланымдары мен тұсаукесерлері – атауы, қосалқы авторлары (егер бар болса), қайда шығарылған және / немесе тұсауы кесілген, жарияланымның немесе тұсаукесердің күні:

1.Бастуыш мектепте қазақ тілінен сыныптан тыс жұмыстарды жүргізу арқылы оқушылардың шығармашылық қабілеттерін арттырудың тиімділігі. РҒПК (бастауыш мектепте қазақ тілін оқытудың теориялық негіздері мен тәжірибесі) Алматы қ, 2011 ж.,( соавторлық Г.Досқараев.).

2. Студенттердің өзіндік жұмысын ұйымдастырудың кейбір ерекшеліктері. ХҒПК  «Педагогика мен психологиядағы қазіргі тенденциялар: Теориядан практикаға» Алматы қ, 2013 ж.(соавторлықА.Малдыбаева.).

 3. «Жарнама психологиясының кейбір мәселелері» 20 жылына арналған  ОҚПУ ХҒПК  Шымкент қ, 2012ж. (соавторлықАлдияров А.Д.,  Д.К.  Муталиев.).

4. Значимость этнокультуры для формирования личности  РҒТК   «Көп тілді білім беру негізінде бәсекеге қабілетті тұлғаны қалыптастыру». Шымкент қ, 2012 ж.

5. Біртұтас педагогикалық үрдісте жеткіншектердің салауттылығын эстетикалық құндылықтар негізінде қалыптастырудың теориялық моделі Астана қ, 2014 ж. №1 (98), 2 бөлім (соавторлық     А.Әліпбек.).

6. Жеке тұлғаның танымдық үдістері.Оқу –әдістемелік құрал (5,6 п.л.). Шымкент қ,2014 ж.( соавторлық Э. Орынбаева.).

10.Жаңа кәсіптік, тәжірибелік-конструкторлық әзірлемелердің қысқаша тізімі, ғылыми немесе қосалқы авторлығы: жоқ

11.Егер толықтырулар болса, түйіндеменің тізімінде белгіленбеген маңызды іс-әрекет түрлерін атап көрсетуге болады:жоқ