Ғылыми жұмыстар

2018-2019 оқу жылынды Ағылшын тілі кафедрасында  16 профессор-оқытушылар жұмыс атқаруда,  олардың ішінде 2 доцент, 2 ғылым кандидаты, 3 аға оқытушы,  8 магистр-оқытушы және 1 волонтер бар.

  №

Факультеттегі орындалған жұмыстың атауы

СМК жоспары

2016 жыл ОПҚ жеке жоспары

2016 календарлы жыл

1

Импакт-факторы бар журналдарда жарияланған мақалалардың саны

2

22

9

2

ОҚМПИ хабаршысында жарияланған мақала саны

26

4

1

3

Республикалық журналдар (ЖАҚ)

21

5

4

Басқада ғылыми басылымдарда

4

5

5

Алыс және жақын шет елдердегі халықаралық конференциялар

22

3

25

6

ҚР Халықаралық конференциялар

42

54

7

Республикалық, аймақтық және басқа конференциялар

-

26

8

G-global- ға енгізілгені

-

-

10

9

Монография

-

-

1

10

Патент

-

-

-

11

Оқу үдерісіне ендірілген ҒЗЖ енгізу актісі

-

-

10

 

Барлығы

50

92

146

Қазақ спорт және туризм академиясын, Алматы 2017

«Тіл және ұлт» тақырыбында республикалық дебат