Кененбаев Сапарали Нурсейтович

1 Т.А.Ә.:  Кененбаев Сапарали Нурсейтович

2 Білімі:  Жоғары. Құрманғазы атындағы Алматы мемлекеттік консерваториясы. Мамандығы: бас домбыра, Біліктілігі: концерттік орындаушы, оркестр әртісі, оқытушы. (1985)

ОҚМПИ-да жүргізетін пәндері: Негізгі музыкалық аспап (домбыра-бас), қосымша музыкалық аспап, музыка мұғалімінің орындаушылық шеберлігі, аспаптық дайындық.

Аталған институттағы жұмыс уақыты –3 жыл. Толық жұмыс.

3 Академиялық тәжірибе: Қ.А.Ясауи атындағы ХҚТУ ШИ, Академиялық инновациялық университет (2009-2011) Қ.А.Ясауи атындағы ХҚТУ ШИ және АИУ-де жүргізген пәндері: Негізгі музыкалық аспап (домбыра-бас), қосымша музыкалық аспап, музыка мұғалімінің орындаушылық шеберлігі, аспаптық дайындық.

4 Академиялық емес тәжірибе: жоқ

5 Уақыты көрсетілген кәсіби біліктілігін көтеру туралы куәліктері/сертификаттары немесе кәсіби тіркеу: жоқ

6 Кәсіптік ұйымдардағы мүшелік: профком мүшесі.

7 Наградалары мен премиялары: ХҚТУ, ОҚМПИ алғыс хаттары.

8 Қызмет көрсету саласындағы жұмыс (мекемеде және одан тыс) – жоқ.

9 Соңғы бес жылдық маңызды жарияланымдар және презентациялар:

1.Болашақ ұрпақтың рухани мәдениетін қалыптастырудағы халық музыкасының ролі./«Гуманитарная картина мира в системе современного знания». І халықаралық ғылыми интернет конференцияның тезистержинағы Қарағанды 2009г.

2.Қорқыт Ата және оның күй өнерінің тәрбиелік мәні. «Шығармашылық мамандықтардың кәсіби педагогтарын дайындаудың тиімді бағыттары» атты ХҒПК материалдары. 2009г. Шымкент

3.Қазіргі қазақ педагогика ғылымындағы Әл-Фарабидің тәлім тәрбиелік идеялары .      «Жаңа Қазақстан, Жаңа ұстаз,Жаңа ұрпақ»                            

ҚР тәуелсіздігінің 20 жылдығына арналған ХҒТКМ   ОҚМПИ Шымкент 2011г.

4.Оқушыларға патриоттық тәрбие беруде музыка пәнінің алатын орны. «Көптілді білім беру негізінде бәсекеге қабілетті тұлғаны қалыптастыру» атты ОҚМПИ 75 жылдығына арналған РҒТК еңбектері  2012г. Шымкент

5.Пути подготовки учителя музыки и пения в современном педвузе Вестник – 2012. Частное образовательное учреждение высшего профессионального образования «сочинский институт моды, бизнеса и права». ҒП жылдық басылым  2012ж. Сочи

6.Сынып жетекшісінің оқушыларды тәрбиелеуде кездесетін қиындықтары. Қ.А.Ясауи атындағы ХҚТУ Хабаршысы №2 (67) мамыр-маусым 2013г.

7.Студенттердің кәсіби мәдениетін дамытудың педагогикалық – психологиялық негіздері.          Қ.А.Ясауи атындағы ХҚТУ Хабаршысы №2 (67) мамыр-маусым 2013г.

8.Музыка сабағында оқушыларды ән және аспаптық мәдениетке баулу әдістері .Қ.А.Ясауи атындағы ХҚТУ Хабаршысы №2 (67) мамыр-маусым 2013г.

9.Бала тәрбиесіндегі халық музыкасының алатын орны. «Образование и наука безграниц» ХҒПК Польша-2013г.   07-15 желтоқсан.

10.Назначение и роль музыкального образования школьников.  «Современные проблемы науки и образования» ғылыми электронды журнал №6, 2013ж. Россия Импакт-фактор РИНЦ 2011=0,093

11.Қазақ халқының аспаптық музыкасы. «Бектаев оқулары-1: Ақпараттандыру-қоғам дамуының болашағы» ХҒТК Шымкент ОҚМПИ 2014г.

12.Мектеп оқушыларымен сыныптан тыс жұмыс жүргізудің мәселелері. «Бәсекеге қабілетті қоғам тірегі-Ұстаз: «Мәңгілік Ел»-Ұрпақтың мәнгілік болашағы» РҒТК Шымкент ОҚМПИ 2014г. 14-15 март.

13.Аспаптық музыкадағы күй дәстүрлері.«Қазақстан-2050 стратегиясы:ғылым, білім, инновация және жастардың ғылыми-шығармашылық ізденістері» Жас ғалымдармен студенттердің ІІІ ғылыми-тәжірибелік конференциясының материалдары ОҚМПИ 2014г.