Пернебекова Гулдана Есболтаевна.

1. Т.А.Ә.: Пернебекова Гулдана Есболтаевна.

2. Білімі: Жоғары. Музыка мұғалімі мамандығы бойынша әл-Фапаби атындағы Шымкент мәдениет институты.

Біліктігі: саз және ән айту мұғалімі.

ОҚМПИ-да жүргізетін пәндері: Хор класы, Хор класс және хормен жұмыс жасау практикумы, хорды дирижерлау, музыка мұғалімінің орындаушылық шеберлігі.

Аталған институттағы жұмыс уақыты –3 жыл. Толық жұмыс.

3.Академиялық тәжірибе: Қ.А.Ясауи атындағы ХҚТУ ШИ – 8 жыл, Академиялық инновациялық университет 3 жыл. Қ.А.Ясауи атындағы ХҚТУ ШИ және АИУ-де жүргізген пәндері: Хор класы, Хор класс және хормен жұмыс жасау практикумы, хорды дирижерлау.

4. Академиялық емес тәжірибе: жоқ.

5. Уақыты көрсетілген кәсіби біліктілігін көтеру туралы куәліктері/сертификаттары немесе кәсіби тіркеу:

Абай атындағы Ұлттық педагогикалық университетінде біліктілікті көтеру сертификаты, 20-23 мамыр 2011ж.

Өрлеу бағдарламасы бойынша біліктілікті көтеру сертификаттары Алматы 2014ж.

6 Кәсіптік ұйымдардағы мүшелік: профком мүшесі.

7 Наградалары мен премиялары: жоқ.

8 Қызмет көрсету саласындағы жұмыс (мекемеде және одан тыс) – жоқ.

9 Соңғы бес жылдық маңызды жарияланымдар және презентациялар:11.

1.Проблема досуга старшеклассников/ “Шығармашылықты дамыту арқылы бәсекеге кабілетті тұлғаны қалыптастырудың мәселелері“ ХҒПК Шымкент-Москва  2009ж.

2.Роль досуговых программ в подготовке старшеклассников при выборе профессии/         «STRATIGICZNE PITANIA SWIATOWEJ NAUKI-2009»  Польша 2009г.

3.Роль педагога музыканта в становлении духовно-нравственной личности старшеклассников/ ХҒПК Тараз 2009г.

4.Роль дворовых клубов в формировании личности подростков/ Қазақстанның ғылым әлемі ЖАҚ журналы Шымкент №2. 2011г.

5.Практика профессиональной ориентации за рубежом/ Қазақстанның ғылым әлемі ЖАҚ журналы Шымкент №3 2011г.

6.Теоретические подходы к формированию профессиональных планов старшеклассников/ Қазақстанның ғылым әлемі ЖАҚ журналы, Шымкент №3 2011г.

7. Формирование профессиональных планов школьников в сфере социально-досуговой деятельности/ «Көптілді білім беру негізінде бәсекеге қабілетті тұлғаны қалыптастыру» РҒТК ОҚМПИ 2012 г.ІІ-том.

8.Диагности развития индивидуальных профессинальных планов учащихся старших классов/  «Қазақстанның ғылыми әлемі» №6 Шымкент. 2013г.

9.Теоретические подходы к формированию профессиональных планов старшеклассников/ «Қазақстанның ғылыми әлемі» №6 Шымкент. 2013г.

10.«Осуществление индивидуального и дифференцированного подходов к учащимся старших классов по формированию профессиональных планов» ОҚМПИ «Бәсекеге қабілетті қоғам тірегі – Ұстаз: «Мәңгілік ел – Ұрпақтың мәңгілік болашағы» РІТҒК, 2014г.

11.«Л.Хамидидің қазақстандағы хор өнерінің дамуына қосқан үлесі» ОҚМПИ «Қазақстан-2050» Стратегиясы: ғылым, білім, инновация және жастардың ғылыми-шығармашылық ізденістері. ҒТК, 2014г.