Смаилова Мая Сапабековна

1. Т.А.Ә.: Смаилова Мая Сапабековна

2. Білімі: Жоғары. Қ.А.Ясауи атындағы халықаралық қазақ-түрік университеті. Мамандығы-Саз және ән айту (2000)

Біліктілігі: музыка мұғалімі.

Магистр педагогических наук по специальности   6М010300-Педагогика және психология мамандығы бойынша педагогика ғылымдарының магистрі «Мирас» университеті, (2012).

ОҚМПИ-да жүргізетін пәндері: Музыкалық тәрбиенің теориясы мен әдістемесі, хорды дирижерлау, қосымша музыкалық аспап, негізгі музыкалық аспап (домра-прима).

Аталған институттағы жұмыс уақыты –3 жыл. Толық жұмыс.

3.Академиялық тәжірибе: Қ.А.Ясауи атындағы ХҚТУ ШИ – 4 жыл, Академиялық инновациялық университет 3 жыл. Қ.А.Ясауи атындағы ХҚТУ ШИ және АИУ-де жүргізген пәндері: Хорды дирижерлау, Дирижерлық техника негіздері, Музыкалық тәрбиенің теориясы мен әдістемесі, музыкалық білім берудің тарихы мен теориясы, қосымша музыкалық аспап, негізгі музыкалық аспап (домра-прима).

4.Академиялық емес тәжірибе: жоқ.

5.Уақыты көрсетілген кәсіби біліктілігін көтеру туралы куәліктері/сертификаттары немесе кәсіби тіркеу:

    ҚР «Ғылым туралы» заңының 32 бабына сәйкес Аккредитация туралы куәлік  Астана қ. 11.04.2013ж. Сер МК №003327,

Абай атындағы Ұлттық педагогикалық университетінде біліктілікті көтеру сертификаты, 20-23 мамыр 2011ж.   

6. Кәсіптік ұйымдардағы мүшелік: профком мүшесі.

7. Наградалары мен премиялары: не имею

8.Қызмет көрсету саласындағы жұмыс (мекемеде және одан тыс) – жоқ.

9. Соңғы бес жылдық маңызды жарияланымдар және презентациялар:

1.К вопросу о профессиональной культуре педагога/ «Инновации и образовательные технологии в реализации программы развития Казахстана» посвященный 20-летию Казахстана" аймақтық ҒПК материалдары 426-428б.  Шымкент «Мирас»    2011ж.

2.Актуальные вопросы совершенствования профессиональной культуры педагога/ «Инновации и образовательные технологии в реализации программы развития Казахстана» посвященный 20-летию Казахстана; " аймақтық ҒПК материалдары Шымкент «Мирас»    2011ж.429-432б.

3. Методы совершенствования  профессиональной культуры  педагога в современных условиях/ Қазақстанның ғылым әлемі ЖАҚ журналы  Шымкент  2012ж.

4.Кросс-мәдени коммуникацияның қалыптасуы–табысты бизнес кепілі/   Ключевые проблемы современной науки  ХҒПК «Бял ГРАД-БГ»София 2012

5.Модель формирования профессиональной культуры педагога в системе повышения квалификации работников образования/ Қазақстанның ғылым әлемі ЖАҚ журналы  Шымкент  2012ж.

 6.Теоретические основы формирования профессиональной культуры педагога в системе повышения квалификаций/ Қазақстанның ғылым әлемі ЖАҚ журналы  Шымкент  2012ж.

7.Домбыра мен шертерге арналған хрестоматия/ Оқу құралы Шымкент ОҚМПИ 2012ж.

8. Бейбіт күн тілегі/ (Шағын  қазақ халық аспаптар оркестріне арналған партитуралар жинағы) Оқу құралы Шымкент ОҚМПИ 2012ж.

9.Музыка сауаты/ Оқу құралы Шымкент ОҚМПИ 2012ж.

10. Домра прима аспабындағы орындаушылық өнер/ Оқу құралы Шымкент ОҚМПИ 2012ж.

11.Педагогические условия формирования профессиональной культуры учителя в системе повышения квалификации/ Образование и наука без границ- 2013. 07.12-15.12.2013г.Польша

12.Использование музыкальных компьютерных технологий на уроках музыки. /«Бәсекеге қабілетті қоғам тірегі-Ұстаз: «Мәңгілік Ел»-Ұрпақтың мәнгілік болашағы» РҒПК материалдары ОҚМПИ, Шымкент 2014ж. 14-15наурыз 

13.Жасөспірімдердің музыкалық эстетикалық тәрбиесінің мазмұны/ «Статегия Казахстан-2050» - Основа концепции вузов в профессиональном формировании педагогических кадров» ХҒПК материалдары ОҚМПИ, Шымкент 2014ж.