Байгонова Айжан Сайлаубековна.

1. Т.А.Ә.: Байгонова Айжан Сайлаубековна.

2. Білімі: Жоғары. М.Ауезов атындағы Оңтүстік Қазақстан мемлекеттік университеті, Мамандық – Саз және ән айту (1999).

Біліктігі: музыка мұғалімі.

6М010300-Педагогика және психология мамандығы бойынша педагогика және психология магистрі, Академиялық инновациялық университеті, (2010),

ОҚМПИ-да жүргізетін пәндері: Музыкалық психология, Хорды дирижерлау, Дирижерлық техника негіздері, Қосымша музыкалықаспап, Негізгі музыкалық аспап (фортепиано).    

Аталған институттағы жұмыс уақыты –3 жыл. Толық жұмыс.

3.Академиялық тәжірибе: Қ.А.Ясауи атындағы ХҚТУ ШИ – 1 жыл, Академиялық инновациялық университет 2 жыл. Қ.А.Ясауи атындағы ХҚТУ ШИ және АИУ-де жүргізген пәндері: Хорды дирижерлау, Дирижерлық техника негіздері.

4.Академиялық емес тәжірибе– жоқ.

5. Уақыты көрсетілген кәсіби біліктілігін көтеру туралы куәліктері/сертификаттары немесе кәсіби тіркеу:

ҚР «Ғылым туралы» заңының 32 бабына сәйкес Аккредитация туралы куәлік  Астана қ. 11.04.2013ж. Сер МК №003325.

Абай атындағы Қазақ Ұлттық университетінде біліктілікті көтеру сертификаты, 20-23 мамыр 2011ж.   

6 Кәсіптік ұйымдардағы мүшелік: профком мүшесі.

7 Наградалары мен премиялары: нет.

8 Қызмет көрсету саласындағы жұмыс (мекемеде және одан тыс) – жоқ.

9 Соңғы бес жылдық маңызды жарияланымдар және презентациялар:

1. Студенттерге музыкалық- эстетикалық білім беру жүйесінің ұлттық ерекшеліктері/ “Шығармашылықты дамыту арқылы бәсекеге кабілетті тұлғаны қалыптастырудың мәселелері“ ХҒПК Шымкент-Москва  2009ж.   253-255 б.

2. Болашақ музыка пәні мұғалімдерін ұлттық музыкалық-эстетикалық  білім беруге даярлау/   "Ұлт тағылымы" ғылыми журналы. Алматы 2010. 71-75б. 

3.Салауатты өмір салтын қалыптастыруда жаңа педагогикалық технологияларды бастауыш сыныбының музыка сабағында пайдалану/    МНПК " Салауатты өмір салтын қалыптастыру – бүгінгі қоғамның өзекті мәселесі" Шымкент-Москва,   2010ж. 377-380 б.

4.Шетел музыкасының тарихы/. І-ІІ том. Оқу құралы. Шымкент. АИУ.  2010ж.

5. Ұлттық музыкалық-эстетикалық білім берудегі ұйымдастырушылықтың  педагогикалық негіздері/ «Жаңа Қазақстан, Жаңа Педагог, Жаңа ұрпақ» ҚР тәуелсіздігіне арналған ХҒПК.ОҚМПИ Шымкент  2011. 440-443 б.

6. Болашақ музыка пәні мұғалімдерін дәстүрлі музыка арқылы білім беруге даярлау/ «Көптілді білім беру негізінде бәсекеге кабілетті тұлғаны қалыптастырудың мәселелері» ОҚМПИ 75-жылдығына арналған РҒПК.ОҚМПИ Шымкент 2012.321-325 б.

7.Студенттердің кәсіби мәдениетін дамытудың педагогикалық-психологиялық негіздері/   «Еуропаның ғылым кеңістігі-2013» Польша. 07.04.-15.04.2013гж

8. Музыка сабағында оқушыларды ән және аспаптық мәдениетке баулу әдістері/ Х.А.Ясави  хабаршысы.  №2 (67) мамыр-маусым 2013ж. 

9. Қазақстанда өнер ұжымдарының қалыптасуы/ Х.А.Ясави  хабаршысы.  №2 (67) мамыр-маусым 2013ж. 

10. Болашақ музыка пәні мұғалімдерін ұлттық музыкалық-эстетикалық  білім беруге даярлау/ «Ғылыми ой жаңалықтары» Прага. 2013ж.