Байгонова Айжан Сайлаубековна.

Т.А.Ә.: Байгонова Айжан Сайлаубековна.

2. Білімі: Жоғары. М.Ауезов атындағы Оңтүстік Қазақстан мемлекеттік университеті, Мамандық – Саз және ән айту (1999).

Біліктігі: музыка мұғалімі.

6М010300-Педагогика және психология мамандығы бойынша педагогика және психология магистрі, Академиялық инновациялық университеті, (2010),

ОҚМПИ-да жүргізетін пәндері: Хорды дирижерлау, Дирижерлық техника негіздері.   

Аталған университетте жұмыс уақыты –8 жыл. Толық жұмыс.

3.Академиялық тәжірибе: Қ.А.Ясауи атындағы ХҚТУ ШИ – 1 жыл, Академиялық инновациялық университет 2 жыл. Қ.А.Ясауи атындағы ХҚТУ ШИ және АИУ-де жүргізген пәндері: Хорды дирижерлау, Дирижерлық техника негіздері.

4.Академиялық емес тәжірибе– жоқ.

5.Уақыты көрсетілген кәсіби біліктілігін көтеру туралы куәліктері/сертификаттары немесе кәсіби тіркеу:

1. Португалия, Порту қ. «Successfully completed the Professional Development course in Education for Higher Education Institutions that took place between 15th and 25th june»  2015 ж. Сертификат

2. ҚР «Өрлеу» БАҰО Алматы қ. 25 маусым 2015ж. Сертификат 240 сағ.

3. Астана қ. Қаңтар 2016 ж. Сертификат

4.Білім сапасын қамтамасыздандыру бойынша тәуелсіз агенттігі/ «Институтционалдық аккредиттеу шеңберінде жоғары оқу орнының өзін-өзі бағалау бойынша есебін дайындау» атты оқыту семинары. Шымкент қ., 22.11.2019ж.

6 Кәсіптік ұйымдардағы мүшелік: Кәсіподақ мүшесі.

  1. Наградалары мен премиялары: нет.

8.Қызмет көрсету саласындағы жұмыс (мекемеде және одан тыс) – жоқ.

9. Соңғы бес жылдық маңызды жарияланымдар және презентациялар:

1. Болашақ музыка мұғалімінің кәсіби деңгейін дамыту жолдары/           «Қазақстан-2050»стратегиясы-жоғары оқу орындарында педагог кадрларды кәсіби даярлауды қалыптастыру концепциясының негізі»ХҒТК І-бөлім,2014 14-15 қараша 287-289б

2. Болашақ музыка мұғалімдерін қазақ халық музыкасы арқылы білім беруге даярлау/          «Қазақстан-2050»стратегиясы-жоғары оқу орындарында педагог кадрларды кәсіби даярлауды қалыптастыру концепциясының негізі»ХҒТК І-бөлім,2014 14-15 қараша 307-309б

3. Мектеп оқушыларына музыка сабағында қазақ халқының дәстүрлі музыкасы арқылы өнерге баулу          «Қазақ хандығы-мәңгілік ел идеясы: тарихи тағдыры мен тағылымы» ХҒТК  Шымкент қ. ОҚО әкімдігі,ОҚМПИ,Ш.Уәлиханов атындағы  Тарих және этнология институты 2015ж. 17-18 наурыз 450 -453 б.

4. Сын тұрғысынан ойлау технологиясын музыка сабағында пайдаланудың әдіс-тәсілдері/  «Экспо-2017:Ақпараттандыру – коғам дамуының болашағы» Бектаев оқулары-2. ХҒТК, ІІ том.ОҚМПИ Шымкент  ақпан, 2016ж 66-69б.

5. Музыка сабағында ақпараттық-коммуникациялық технологияны қолдану арқылы оқушылардың қызығушылықтарын арттыру/          «ЭКСПО-2017: Инновацияляқ даму және ғылыми білім беру кеңістігіндегі жастар» Жас ғалымдар мен студенттердің республикалық Vғылыми-тәжірибелік конференциясы. ОҚМПИ. Шымкент сәуір 2016.

6. Болашақ музыка пәні мұғалімдерін ұлттық музыкалық-эстетикалық білім беруге даярлау/          «Білім, ғылым және өндірістік интеграциялау концепциясы-2» ХҒТК ОҚМПИ, ҚМҚПУ Шымкент-2016, 37-40б.

7. Болашақ  педагог-музыканттың кәсіби  құзіреттілігі мен дайындығы/ «Science and civilization-2017» №19 Шеффилд қ, Ұлыбритания  2017ж. 26-30б  .ХҒПК

8. Музыка сабағында оқушылардың шығармашылық қабілеттерін арттыру жолдары/        «G-Global-жаһандану алаңы: ғылым және жастар» студенттердің дәстүрлі республикалық VІ ғылыми-тәжірибелік конференциясы. Шымкент 2017. ІІ-бөлім. 404-406б

9. Бастауыш сынып оқушыларын музыка сабағына қызықтыру/          «G-Global-жаһандану алаңы: ғылым және жастар» студенттердің дәстүрлі республикалық VІ ғылыми-тәжірибелік конференциясы. Шымкент 2017. ІІ-бөлім.487-489б

10. Музыка  сабағында  оқушылардың  музыкалық қабылдауын  дамыту  жолдары/       «РУХАНИ ЖАҢҒЫРУ: ҰЛТТЫҚ БІЛІМ БЕРУ ЖҮЙЕСІ ЖӘНЕ ӘЛЕМДІК ТӘЖІРИБЕ» ОҚМПИ-ның 80 жылдығына арналған ХҒТК,1-том, Шымкент,282-285б.

11. Акт-ны  тиімді қолдану арқылы оқушыларды музыка пәніне қызықтыру/

«Ақпараттық қоғам және жастар» атты студенттердің дәстүрлі республикалық VII РҒТК материалдары

12. Бастауыш сынып оқушыларының музыкалық қабілеттерін дамыту жолдары/ «Ақпараттық қоғам және жастар» атты студенттердің дәстүрлі республикалық VII РҒТК материалдары

13.Бастауыш сыныптарда музыкалық қабылдау іс-әрекеттерін ұйымдастырудың теориялық-әдістемелік тәсілдері/    «ТӨРТІНШІ ӨНЕРКӘСІП РЕВОЛЮЦИЯҒА ҚАДАМ: АДАМИ КАПИТАЛДЫ БАЙЫТУ МҮМКҮНДІКТЕРІ»ОҚМПИ ХҒТК, 20-21 сәуір 2018ж.

14. Ұлттық музыкалық білім беру жүйесінің әлеуметтік педагогикалық мәселесі/          MATERIALS OF THE XV INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND PRACTICAL CONFERENCE, SCIENCE AND CIVILIZATION – 2019, Volume 7, SHEFFILD

15. Болашақ педагог-музыкантты кәсіби жетілдіру ісінің теориялық негіздемесі/ Халықаралық ғылыми тәжірибелік конференция, 2019

16. Бастауыш мектепте музыка пәнін оқытудың маңыздылығы/ «Рухани жаңғыру – қазақ өркениетінің жаңа дәуірі және жастар» атты студенттердің дәстүрлі VIII-ші РҒТК , ОҚМПУ, 2019

17. Әлемдік музыкада қазақ дәстүрлі аспаптардың танылуы/«Рухани жаңғыру – қазақ өркениетінің жаңа дәуірі және жастар» атты студенттердің дәстүрлі VIII-ші РҒТК , ОҚМПУ, 2019

18. Мектепке дейінгі балаларға музыкалық-ырғақтарды үйрету/«РУХАНИ ЖАҢҒЫРУ» МЕМЛЕКЕТТІК БАҒДАРЛАМАСЫН ЖҮЗЕГЕ АСЫРУҒА АРНАЛҒАН «ҚАЗАҚСТАН ХАЛЫҚТАРЫНЫҢ ЕУРАЗИЯЛЫҚ МУЗЫКАЛЫҚ КЕҢІСТІКТЕГІ ЭТНОТОЛЕРАНТТЫЛЫҒЫН ҚАЛЫПТАСТЫРУДАҒЫ КӨРКЕМ ШЫҒАРМАШЫЛЫҚ МҮМКІНДІКТЕРІ»  атты ХҒТК, ОҚМПУ, 17-18 қазан 2019 жыл

19. Сольфеджио сабағында интонацияның теориялық негіздері/«РУХАНИ ЖАҢҒЫРУ» МЕМЛЕКЕТТІК БАҒДАРЛАМАСЫН ЖҮЗЕГЕ АСЫРУҒА АРНАЛҒАН «ҚАЗАҚСТАН ХАЛЫҚТАРЫНЫҢ ЕУРАЗИЯЛЫҚ МУЗЫКАЛЫҚ КЕҢІСТІКТЕГІ ЭТНОТОЛЕРАНТТЫЛЫҒЫН ҚАЛЫПТАСТЫРУДАҒЫ КӨРКЕМ ШЫҒАРМАШЫЛЫҚ МҮМКІНДІКТЕРІ»  атты ХҒТК, ОҚМПУ, 17-18 қазан 2019 жыл

20. Музыкалық шығармаларды қабылдау процестерін дамыту технологиясы/

«РУХАНИ ЖАҢҒЫРУ» МЕМЛЕКЕТТІК БАҒДАРЛАМАСЫН ЖҮЗЕГЕ АСЫРУҒА АРНАЛҒАН «ҚАЗАҚСТАН ХАЛЫҚТАРЫНЫҢ ЕУРАЗИЯЛЫҚ МУЗЫКАЛЫҚ КЕҢІСТІКТЕГІ ЭТНОТОЛЕРАНТТЫЛЫҒЫН ҚАЛЫПТАСТЫРУДАҒЫ КӨРКЕМ ШЫҒАРМАШЫЛЫҚ МҮМКІНДІКТЕРІ»  атты ХҒТК, ОҚМПУ, 17-18 қазан 2019 жыл