Джоламанова Гульсара Джалгасбаевна

Джоламанова Гульсара Джалгасбаевна

2.Білімі: Жоғары-Құрманғазы атындағы Алматы мемлекеттік консерваториясы, мамандығы: музыка теориясы, біліктілігі: музыкатанушы, музыкалық-теориялық пәндердің оқытушсы; Өнертану кандидаты (1996);

3. Академиялық тәжірибе:

1. Онтүстік Казакстан мемлекеттік педагогикалық университеті (ОҚМПУ) – 2014-тен қазіргі уақытта дейін. ОКМПУ-да жүргізетін пәндері: музыка теориясының негіздері және гармония, сольфеджио, Зерттеу жұмысының негіздері, Музыкалық білім берудің теориясы мен тарихи Аталған университеттегі жұмыс уақыты –5 жыл. Толық жұмыс.

2. Оңтүстік Қазақстан музыка колледжі (2003-2013). Оңтүстік Қазақстан музыка колледжіндегі жүргізген пәндері – музыка теориясының негіздері, гармония, сольфеджио, полифония, музыкалық шығармаларды талдау, қазақ музыкасы, әлем музыкасы.

3. ҚР Ұлттық ғылым академиясының М. Әуэзов атындағы әдебиет және өнер институты (1989-1999).

4. Әл-Фараби атындағы Шымкент мәдениет институты (1981-1984),

4. Академиялық емес тәжірибе: жоқ.

5. Уақыты көрсетілген кәсіби біліктілігін көтеру туралы куәліктері/сертификаттары немесе кәсіби тіркеу:

  1. «Өрлеу» бағдарламасы бойынша біліктілікті көтеру сертификаттары  2017 г.

2. “The usage of integration technology in teaching of music in the institutions of higher education” – International Center of innovations Education “Protecta”, Sofia  2017

6. Кәсіптік ұйымдардағы мүшелік: жоқ

7. Наградалары мен премиялары: Музыкатанушылардың Республикалық байқауына жеңімпаздайындағаны үшін Грамота (2012).

8. Қызмет көрсету саласындағы жұмыс (мекемеде және одан тыс) – жоқ.

9. Соңғы бес жылдық маңызды жарияланымдар және презентациялар: название, соавторы (если имеются), где издано и/или презентовано, дата публикации или презентации: 

1. К проблеме формирования жанра симфонического кюя в Казахстане//Сб.ст. «Союз композиторов Казахстана и современное композиторское творчество»  Алматы 2015

2. К вопросу о регионализации музыкального образования в педагогических вузах – (на примере Южного Казахстана) //Материалы научно-практической конференции Бектаева Шымкент 2016

3. Казахский кюй и его претворение в вокальных оперных формах//Materialy XII miedzynarodowej naukowi-praktycznej konferencji “Naukowa myst informacyjnej powieki” 2016 Vol 9

4. Песенное творчество Мангитаева //Science and world 2017 №5 Vol.II 2016

5. Мынжасар Мангитаев.// Сборник статей «Композиторы Казахстана». Т.2 Творческие портреты (на казаском и русском языках) Алматы 2017

6. Кюй в драматургии оперного произведения //Вестник ЮКГПИ 2018 №1, 2018

7. Симфонические поэмы М .Мангитаева Вестник ЮКГПИ 2018 №2