Ескерова Айгерим Сериковна

1.Аты-жөні: Ескерова Айгерим Сериковна

2.Білімі: жоғары

Ғылыми және академиялық дәреже: жоқ

Кәсіби біліктілік: ағылшын тілі мұғалімі, аға оқытушы

Дәріс беретін пәндер:Шетел тілі, Кәсіби бағытталған шетел тілі

Осы мекемеде жұмыс істеген мерзімі:  2011-2012 оқу жылынан бастап осы күнге дейін

3.Академиялық тәжірибе: 3 жыл– ЖОО

 басқа білім мекемелеріндегі тәжірибесі:-

2012-2015 оқу жылдары– әлем тілдері кафедрасы,оқытушы

Дәріс беретін пәндер –Шетел тілі, Кәсіби ағылшын тілі

Толық жұмыс күні, немесе толық емес жұмыс күні: толық жұмыс күні

4.Академиялық емес тәжірибе: компания,немесе заңды тұлға, аты,

қысқа мәлімет (толық жұмыс күні,қосымша жұмыс) - жоқ

5.Куәлік / кәсіби біліктілігін көтеру сертификаттары, мерзімі, кәсіби тірке:

2011-2014оқу жылдары:

1/ Oxford Professional  New English File’,2013

Oxford week in Kazakhstan

2/ Oxford Professional  New English File”,2013

3/ Визитинг-доктор Вальтер Фризен (Германия) семинар-тренинг

Сертификат «Актуальные проблемы повышения эффективности преподавания иностранных языков в неязыковых вузах» Германия

Ethnos –центр, 2013

4/ Inter Press- Oxford University Press»,2014

5/English club 2014

Ғылыми еңбектер:

1/  Ағылшын тілі сабағында жаңа технологияларды пайдалану, «Көптілді білім беру негізінде бәсекеге қабілетті тұлғаны қалыптастыру» ОҚМПИ 75 жылдығына арналған РҒТК,2012 ж, Соавтор Мусабекова А.А.

2/  The role of authentic texts usage in foreign language teaching,       «Қазақстан халықаралық білім беру кеңістігінде» жас ғалымдардың VI халықаралық ғылыми конференция

3/  Семантическая устойчивость фразеологических единиц в фнглийском и казахских языках «Қазақстан-2050»Стратегиясы-жоғары оқу орындарында педагог кадрларды дайындауды қалыптастыру концепциясының негізі» атты халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференция, соавтор   М.С. Сұлтанмұрат, Л.Т. Исахова