Шитыбаев Серікбек Алтынбекұлы

Аты-жөні:  Шитыбаев Серікбек Алтынбекұлы;

Білімі: жоғары;

Ғылыми және академиялық дәреже: х.ғ.к., доцент;

Кәсіби біліктілік: химик, оқытушы;

Осы ұжымда жұмыс істеу уақыты: 1988-1991 ж.ж., 2016 ж.;

Академиялық тәжірибесі: 1982-1985 ж.ж., ҚазМУ, аспирант; 1986-1988 ж.ж., ҚазХТИ, аға ғылыми қызметкер; 1988-1991 ж.ж. ШПИ, аға оқытушы; 1991 -2006, 2010 - 2013 ж.ж. ОҚМФА аға оқытушы, доцент; 2009-2010 ХҚТУ, факультет деканы, орынбасары; 2013-2015 ж.ж. Өрлеу БАҰО, аға оқытушы;

Академиялық емес тәжірибесі: 2006-2009 ж.ж. ПетроКазахстан Ойл Продактс компаниясының инженер-технологы;

Куәліктері: кәсіби біліктілікті арттыру жөнінде мерзімі көрсетілген сертификат немесе кәсіби тіркеу: Tempus 158918 – Tempus JPSR CANDI халықаралық білім беру жобасының сертификаты, Вена, Австрия, 2012 ж.; «PISA Master Trainer Programme 40-hour course» курсын аяқтағаны жөнінде сертификаты, ПШО, Астана қ.,Қазақстан, 2014 ж.; Ж.А.Қараевтың оқытудың «Үшөлшемді әдістемелік жүйесі» атты оқу курсын аяқтағаны туралы сертификаты, «ӨРЛЕУ» АҚ БАҰО ОҚО бойынша ПҚБАИ, Шымкент қ., Қазақстан, 2014 ж.;

Кәсіби ұйымдардағы мүшелігі: иә;

Жетістіктері мен сыйлықтары: жоғары еңбек көрсеткіштеріне байланысты ОҚМФА алғыс хаттары, марапаттаулары;

Қызмет көрсету саласындағы қызмет: жұмыс істемейді;

Ең негізгі жарияланымдары және презентациялары, соңғы бес жылдаатауы, автормен бірге (егер бар болса), қайдан шыққан және/немесе презентациялары, жарияланым немесе презентация күні:

  1. Ә.Қ.Патсаев, С.А.Шитыбаев, Қ.Н.Дәуренбеков. Бейорганикалық және физколлоидтық химия. Медициналық жоғары және орта кәсіби оқу орындарының студенттеріне арналған оқулық, Шымкент, 2004 ж. 
  2. Ә.Қ.Патсаев, Б.К.Махатов, С.А.Шитыбаев, Биополимерлер, липидтер. Жоғары және орта кәсіби оқу орындарының студенттеріне арналған оқу құралы, Шымкент, 2004 ж. 
  3. Ә. Қ. Патсаев, Т.С.Сейтембетов, С.А.Шитыбаев, Қ.Н.Дауренбеков. Биоорганикалық химия. Оқулық. Шымкент, 2005 ж.
  4. Патсаев Ә.Қ., Шитыбаев С.А., Төребекова Г.А. Физикалық және коллоидтық химия, Жоғары оқу орындарына арналған оқулық, Шымкент, 2010 ж.
  5. Патсаев Ә.Қ., Шитыбаев С.А. Физикалық және коллоидтық химиядан тесттік тапсырмалар. Оқу құралы− Шымкент, 2013.
  6. Патсаев А.К, Шитыбаев С.А. Тестовые задания по физической и коллоидной химии. Учебное пособие − Шымкент, 2013.
  7. Шитыбаев С.А. Ерітінділер және олардың коллигативті қасиеттері. Оқу құралы − Шымкент, 2015.