Қожабекова Захида Ерсұлтанқызы

  1. Аты-жөні: Қожабекова Захида Ерсұлтанқызы
  2. Білімі: жоғары,1974 – 1979 жж. Абай атындағы ҚазПИ жаратылыстану – география факультеті. Мамандығы: география және биология пәндерінің мұғалімі, мамандануы – география ғылымдарының кандидаты (2010 ж.),оқытатын пәндері: Қазақстанның физикалық географиясы, Материктер мен мұхиттардың физикалық географиясы. Қ.А. Ясауи  атындағы ХҚТУ - 12 жыл, ОҚМПИ – 2 жыл.
  3. Академиялық тәжірибе: Шымкент қаласындағы № 24, №7, № 33 орта мектептерінде және Техникалық лицейде мұғалім. Қ.А.Ясауи атындағы ХҚТУ, ОҚМПИ
  4. Академиялық емес тәжірибе: 1972-1973 жж. ОҚО, Алғабас ауд. ХХІІ Партсъезд совхозы сауыншы қызметі.
  5. Куәлік немесе кәсіби тіркелу:

Свидетельство «Электронное правительство и электронные услуги», АО «Национальные информационные технологии», 21.09.2011 г.

Сертификат филиала АО НЦПК «ӨРЛЕУ» Республиканского института повышения квалификации руководящих и научно-педагогических работников системы образования РК

Сертификат «Мастер класс по подготовке заявок и разъяснению конкурсной документации», НЦГНТЭ МОН РК, 2014 г.

  1. Кәсіби ұйымдарда мүшелік ету: жоқ
  2. Марапаттаулар мен сыйақылар: Қ.А.Ясауи ХҚТУ ректорының алғыс хаты, ОҚМПИ сыйақы 2014 ж.
  3. Қызмет көрсету саласы (мекемеде және мекемеден тыс): жоқ
  4. Соңғы бес жыл ішіндегі басылымдар мен презентацияларатауы, авторлары (бар болса), қай жерде, қашан шығарылды:

1. Қожабекова З.Е. Проблемы развития производственной инфраструктуры в Казахстане. // География ғылымының өзекті мәселелері «VЖандаев оқулары» халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференция материалдары. -2009. –Б.211-216. Алматы.

2. Қожабекова З.Е. Приоритетные направления и стратегия развития производственной инфраструктуры регионов Республики Казахстан. // Республиканский научно-теоретический журнал Наука и новые технологии. - Бишкек, 2009. -№7. -Б.80-83.

3.«Қазақстан Республикасының ауыл шаруашылық жерлерін ұтымды пайдалану мәселелері» Материалы международной научно – практической конференции «Актуальные проблемы государственного управления земельными ресурсами Казахстана и подготовки кадров в области землеустройства и кадастра», Алматы, 2013 ж

4.«Өзен алқабын игеру мәселесі» «География және табиғат» ғылыми – педагогикалық журналы, Алматы, 2013 ж.

5.«Қазақстанның теңіз көлігін дамытудың экономикалық географиялық мәселелері»  2014 ж«Вестник КазНУ»

6.Потенциал загрязнения атмосферы города Шымкента. Научный журнал «European Applied Sciences». Германия, № 12, 2013 г. – 68-70 с. Соавтор – Тажекова А.Ж.

7.Қазақстанды сумен қамтамасыз етудің трансшекаралық мәселелері. Доклады НАН РК.№5 (2014 г.), 181-184 с. Соавтор – Тажекова А.Ж.., Ердемкул Г.А.

  1.  Жаңа кәсіптік жбәне конструкторлық жаңашыл жұмыстарының қысқаша сипаттамасы: жоқ