Адылбекова Эльвира Тулепбергеновна п.ғ.к.

1 Адылбекова Эльвира Тулепбергеновна

2 Білімі:  Жоғары, математик-информатик, Қазақ мемлекеттік қыздар педагогикалық институты (1996), педагогика ғылымдарының кандидаты (2009).

Оқытатын пәндері: Сандық әдістер, есептеу әдістері, интернетте программа құру, Web-программалау, қолданбалы программалық қамсыздандыру, FrontPage ортасында Web-сайт құру.

2011 жылдан Оңтүстік Қазақстан мемлекеттік педагогикалық институтының «Информатика» кафедрасында аға оқытушы қызметін атқарады.

3 Академиялық тәжірибесі: Қ.А.Ясауи атындағы ХҚТУ (1996-2009 гг.), Академиялық инновациялық университеті (2009-2011 гг.),  2011 жылдан ОҚМПИ.

4 Академиялық емес тәжірибесі:

5 Куәліктері немесе кәсіптік тіркеу:

1. «Сандық әдістер» (ЭЕМ-ге арналған бағдарлама) атты Зияткерлік меншік объектісін мемлекеттік тіркеу куәлігі  , Мемлекеттік тіркеу нөмірі №862,13.05.2010 Астана, КПИС, 2010.

2. ҚР ақпарат және байланыс министрінің қолдауымен ұйымдастырылған «Электронды үкімет және электронды қызмет» тақырыбындағы семинар куәлігі, 19.09.2011 г. №EG11-574547.

3. «Көптілді білім беру негізінде бәсікеге қабілетті тұлғаны қалыптастыру» атты республикалық ғылыми-тәжірибелік конференцияға қатысушы сертификаты, Шымкент қаласы, 19-20 қараша 2012 ж.

4. «Инновации и современные технологии в системе образования» атты ІІІ халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференцияға қатысушы сертификаты,Прага қаласы,20-21 ақпан 2013 ж.

5. Аккредиттеу куәлігі. Астана қаласы, 11.03.2013 г. МОН РК №003296.

6. «Бектаев оқулары - 1» халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференцияға қатысушы сертификаты, Шымкент қаласы, 06.02.2014 ж.

7. ICAAM 2014 second international conference on analysis and applied mathematics, 11-13 september, 2014, M.Auezov South Kazakhstan State University - Сертификаты.

8. ҚР БжҒМ Мемлекеттік ғылыми-техникалық сараптау ұлттық орталығы сертификаты, тақырыбы: «Мастер класс по подготовке заявок и разъяснению конкурсной документации» Шымкент, 2014 ж.

9. Тольятти мемлекеттік университетінің  профессоры,  п.ғ.д. Р.А.Атееваның «Математиканы оқыту әдістемесі» атты семинар-лекциясына қатысушы сертификаты, Шымкент 2014 ж.

6 Кәсіптік ұйымдарға мүшелік: ОҚМПИ ерікті кәсіподақ мүшесі.

7 Марапаттаулар мен сыйақылар: -

8 Қызмет ету саласындағы жұмыстары: -

9 Соңғы бес жыл ішіндегі маңызды басылымдар мен тұсаукесерлеріңіз, соңғы бес жылдағы: 20

1.Н.Ф.Сарсенбиева Б.Ш.Мырзахметова, Э.Т.Адылбекова. Роль современных имитационных компьютерных моделей в обучении студентов («Педагогические науки» издательство «Спутник +»  №11 сборник, г.Москва,  10.02.13, 4-стр)

2.Н.Ф.Сарсенбиева Б.Ш.Мырзахметова, Э.Т.Адылбекова. Использование информационных технологий в профильном обучении по информатике (Издательство Vědecko vydavatelské centrum "Sociosféra-CZ" (Прага), 23.03.2013, 5-стр)

3.Н.Ф.Сарсенбиева Б.Ш.Мырзахметова, Э.Т.Адылбекова. Современное состояние профильного обучения в Республике Казахстан (Журнал "Europen Applied Sciences" №2, Германия, 2013, 5-стр)

4.Э.Т.Адылбекова. «12 жылдық білім беру жүйесіне математика мұғалімдерін даярлау жолдары» атты ғылыми мақала (ОҚМПИ «Жаңа Қазақстан, жаңа ұстаз, жаңа ұрпақ» ХҒТКМ, Шымкент, 30.11.2011 ж. 3-бет)

5.Э.Т.Адылбекова. «Оқытуда интербелсенді дәрісті қолдану» атты ғылыми мақала (ОҚМПИ «Жаңа Қазақстан, жаңа ұстаз, жаңа ұрпақ» ХҒТКМ, Шымкент, 30.11.2011 ж..