Каипова Жанат Мамыржанкызы

1.  Аты-жөні: Каипова Жанат Мамыржанкызы

2.  Білімі: жоғары педагогикалық.

   Оқытатын пәндері: Балалар психологиясы, Педагогика тарихы, Мектепке дейінгі педагогика, Тәрбие жұмысының теориясы мен әдістемесі, Педагогикалық шеберлік, Математиканы оқыту теориясы мен әдістемесі.                

 Жоғары оқу орнындағы жұмыс уақыты: 1 жыл.

3. Академиялық тәжірибе:  Шымкент Университеті (Қазақстандаңы педагогика ғылымының дамуы, Даму психологиясы, Психология және адам дамуы, Өзін-өзі тану т.б.)

4. Академиялық емес тәжірибе: компания немесе заңды тұлға, аты, қысқаша сипаты (толық жүктемеде, қосымша): Жоқ.

5. Кәсіби біліктілігін көтеру туралы мерзімі көрсетілген сертификат/куәліктері немесе кәсіби тіркелу:

2011ж.- семинар/тренинг «Основы психологического консультирования Психологические методы саморегуляций( техники эриксоновского гипноза)»

2013ж.- Семинар/тренинг  «АРТ-терапия».                                                        

2014ж.- ESTS-Cертификат академической успеваемости. Томский государственный педагогический университет.

2014ж.- «Тұран-Астана» Университеті (магистранттардың ЖОО-аралық ғылыми жобалар конкурсы)

2015ж.- «Жоғарғы оқу орындарында нәижеге бағытталған білім беру мен оөытуды ұйымдастыру» тақырыбындағы біліктілікті арттыру курсы. (Қожа Ахмет Ясауи атындағы Халықалралық Қазақ-түрік Университеті).

6. Кәсіби ұйымдарға мүшелігі: Жоқ

7. Марапаттаулары мен сыйлықтары:

2011ж.- Қ.Ясауи атындағы халықаралық қазақ түрік университетінде «ІІІ Республикалық пәндік олимпиадасында өз білімін жоғары деңгейде көрсеткені үшін» марапатталды.

2012ж.- «Сапалы білім- ел болашағының тірегі» атты апталығына белсене қатысқаны үшін марапатталды. 

8. Қызмет көрсету салаларындағы жұмысы: Жоқ

9. Соңғы 5 жылдағы маңызды жарияланымдар:

1. Оқушыларды адамгершілікке тәрбиелеу үдерісін өзін-өзі дамытуға бағыттау. «М.Әуезов оқулары – 11 «Қазақстандағы білім қоғамы жолында: ғылым, білім  және мәдениет дамуындағы инновациялық бағыты»  халықаралық ғылыми – тәжірибелік конференция. Шымкент, 2012ж.  Том 2 (I). 59-61 бет.

2. Оқушыларды өзін-өзі дамытуға баулудың әдістері. «Жас ғалымдардың инновациялық идеяларының ғылымның дамуына қосқан үлесі» атты халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференциясы. М.Әуезов атындағы ОҚМУ. Шымкент, 2013ж. I-том. 49-52 бет.

3. Қазақстандық еңбек қоғамын қалыптастырудағы мектептер ұжымдарының іс-әрекеті. Жалпыға ортақ Қазақстандық еңбек қоғамы: әлеуметтік педагогикалық, инновациялық және құқықтық аспектілері» халықаралық ғылыми –практикалық конференциясы. Тараз 2013. I том. 221-224 бет.

4. Оқушыларды өздігінен дамытуға бағдарланған рухани-адамгершілік тәрбие. “Қазақстан жоғары мектебі’’- Халықаралық ғылыми – педагогикалық басылым. 2/2014. 212-215 бет.

5.  Оқушыларды адамгершілік құнды қасиеттерін өзіндік дамытуға баулу. «Ізденіс» журналы. Халықаралық ғылыми – педагогикалық басылым . № 1(1) / 2014. 295-299 бет.

6. Мектептің инновациялық-білімдік ортасында оқушыларды халық педагогикасы негізінде тәрбиелеу. «Жас ғалымдардың заманауи ғылыми зерттеулері» атты ғылыми – тәжірбиелік конференциясы. Шымкент, 2014. Ст. 94-97.

10. Жаңа кәсіби, тәжірибелік-құрылымдық, авторлық немесе соваторлық  ғылыми немесе тәжірибелік-құрылымдық жұмыстар - жоқ

11. Резюмеде көрсетілмеген қосымша маңызды істерді бар болса көрсету - жоқ