Байымбетова Жүзімкүл Арзымбетқызы

1. Байымбетова  Жүзімкүл  Арзымбетқызы

2. Білімі: ғылыми дәрежесімен атағы, кәсіби біліктілігі, оқытатын пәндері, осы жоғары оқу орнындағы жұмыс уақыты: филология ғылымдарының кандидаты (1994 ж.), доцент (2002 ж.). Оқытатын пәндері: Қазіргі қазақ тілінің негіздері, Қазақ  тілін оқыту әдістемесі, Қазақ тіліден дидактикалық материалдар дайындау әдістемесі т.б. Осы жоғары оқу орнындағы жұмыс уақыты 3 жыл.

3. Академиялық тәжірибесі: білім беру ұйымдарында алдыңғы жұмыс орындары, оқытатын пәндері, толық немесе жартылай жүктемеде: Шымкент педагогикалық институты (Тіл біліміне кіріспе, Жалпы тіл білімі, Қазіргі қазақ тілінің морфологиясы, Қазіргі қазақ тілінің сөзжасамы), Халықаралық Қазақ-Түрік университеті (Тіл біліміне кіріспе, Жалпы тіл білімі, Қазіргі қазақ тілінің морфологиясы, Қазіргі қазақ тілінің сөзжасамы) Академиялық инновациялық университет (Тіл біліміне кіріспе, Жалпы тіл білімі, Қазіргі қазақ тілінің морфологиясы, Қазіргі қазақ тілінің сөзжасамы ).

4. Академиялық емес тәжірибе: компания немесе заңды тұлға, аты, қысқаша сипаты (толық жүктемеде, қосымша): Жоқ.

5. Кәсіби біліктілігін көтеру туралы мерзімі көрсетілген сертификат/куәліктері немесе кәсіби тіркелу: 1.Электрондық оқулық. Қазіргі қазақ тілінің морфологиясы. 2. ҚР БҒМ   Куәлік  аккредиттеу туралы  Астана қаласы, 2013ж.04 сәуір. Ғылым туралы Қазақстан Республикасы Заңының  23-бабына сәйкес, аккредиттелген.

6. Кәсіби ұйымдарға мүшелігі: Жоқ

7. Марапаттаулары мен сыйлықтары: 1984 жылы Қазақ ССР Оқу министрлігінің Мақтау  Грамотасымен марапатталған,  1984 жылы Қазақ ССР Оқу министрлігінің  бұйрығымен «Методист-оқытушы» атағын алған, Төлеби Аудандық  депутаттығына 1973-75ж. сайланған,  2004 жылы Оңтүстік Қазақстан әкімдігі шығарған «Оңтүстік ғалымдары» жинағына енген.

8. Қызмет көрсету салаларындағы жұмысы: Жоқ

9. Соңғы 5 жылдағы маңызды жарияланымдар:

9.1Етістіктердің анлауттағы дыбыстық     өзгешеліктері. «Инновациялық технологиялар арқылы білікті мамандар қалыптастыру мәселелері» атты  Халықаралық  ғылыми-тәжіри-белік конференция материалдары. Шымкент-Москва, 2010,330-335 бетт.

9.2 Мәнсіз көмекші етістіктер. «Ғылым мен білімдегі инновациялық технологиялар»атты Халықаралық  ғылыми-тәжірибелік конференция материалдары, 1 бөлім, 41-46 беттер, Ш., 2011.

9.3 Сөз,сөздің негізі, сөздің түбірі. Халықаралық  ғылыми-тәжірибелік интернет- конференция материалдары, 1-том,Шымкент-Мәскеу.,2012, 96-101 беттер.

9.4 Қазіргі қазақ тіліндегі түбір етістіктердің  кейбір мәселелері. «Көп тілді  білім беру негізінде  бәсекеге қабілетті тұлғаны  қалыптастыру» атты  Республикалық  ғылыми-тәжіри-белік  конференция материалдары. Ш., 2012.    48 -55  бетт.

9.5 Қазақ тіліндегі түбір сөздердің мәселелері. Оңтүстік Қзақстан облысының 80 жылдығына арналған »Білім сапасы – білім  беру тәжірибесінің үдерістерінің және нәтижелерінің құрамды бөлігі» атты Халықаралық ғылыми-тәжіибелік конференция материалдары, 05-06 желтоқсан 2012жыл, 1 том, 181-185 беттер.

9.6 Қазіргі қазақ тіліндегі көмекші етістіктердің  тарихи негіздері. Журнал»Білім берудегі менеджмент» Хабаршысы.№2. 2013.

9.7 М.Қашқаридың «Сөздігі» қазақ тілі грамматикасының негіздері. «Байтанаев оқулары»-1: Халықаралық білім беру кеңістігіне қазіргі кезеңдегі педагог мамандарды даярлау үрдісін  интеграциялау мәселелері» атты Халықаралық  ғылыми-тәжірибелік конференция материалдары. 1 бөлім, Шымкент-2013., 116-123 беттер.

9.8 Шылаулардың зерттелуі. «Байтанаев оқулары»-1: Халықаралық білім беру кеңістігіне қазіргі кезеңдегі педагог мамандарды даярлау үрдісін  интеграциялау мәселелері» атты Халықаралық  ғылыми-тәжірибелік конференция материалдары. 2 бөлім, Шымкент-2013., 61-67  беттер.

9.9 Ғалымдардың  ұстазы. «Орда  kz» газеті., 24 мамыр, №09(82),2013.Республикалық қоғамдық-ақпараттық  апталық ., 3-4 беттер.

9.10. «Бекасыл Биболатұлының «Жұлдызнама» атты еңбегіне пікір. «Қазақтану» Халықаралық ғылыми  журналы, № 1 (26), 2013ж., 65-бет.

9.11 Т.Әбдіктің көркемдік әлемі. «Ұстаз – ұлттың тірегі» атты ғылыми-тәжірибелік конференцияның материалдары.Шымкент -2013. 236-240 беттер.

9.12 Күрделі сөздердің өзекті мәселелері. «Білім жүйесіндегі инновациялық және ақпараттық  технологияның дамуы- мамандар дайындаудың  негізгі бағыттары» атты Халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференцияның материалдары. Шымкент 2014. 95-99 беттер.

9.13 Күрделі сөздердің сөзжасамы. «Бәсекеге қабілетті қоғам тірегі-ұстаз: «Мәңгілік ел»-ұрпақтың мәңгілік болашағы» атты Республикалық ғылыми-тәжірибелік конференция Мат-ериалдары., 11 бөлім. Шымкент-2014,  69-67 беттер.

9.14 Ауыз әдебиетінің грамматикалық ерекшелігі. Қ.И.Сәтпаевтың 115 жылдығына арналған Халықаралық-тәжірибелік конференция материалдары. 248-254 беттер. Шымкент-2014.

9.15 Мектепке дейінгі ұйымдардың оқу сабақтарында жаңа технологияларды пайдалану. Қ.И.Сәтпаевтың 115 жылдығына арналған Халықаралық-тәжірибелік конференция материалдары. 248-254 беттер. Шымкент-2014.

9.16 Көмекші есімдердің  кейбір мәселелері. Журнал «Педагог құзіреттілігі»,№5.,ОҚМПИ,  234-239беттер.   Шымкент-2014

9.17. Қазақ тілі сабағында жаңа педагогикалық технологияларды пайдалану. «Байтанаев оқулары»-2: Халықаралық білім беру кеңістігіне қазіргі кезеңдегі педагог мамандарды даярлау үрдісін  интеграциялау мәселелері» атты Халықаралық  ғылыми-тәжірибелік конференция материалдары.  Шымкент-2014.

9.18 Қазіргі қазақ тілінің морфологиясының теориясы мен практикалық курсы (оқу құралы). Шымкент-2011. 2-кітап.

9.19 Жалпы тіл білімінің  практикалық курсы»оқу құралы). Шымкент-2010.

9.20 Тіл біліміне кіріспенің  теориялық және практикалық курсы(оқу құралы). Шымкент-2010.

9.21 Тіл біліміне кіріспенің  теориялық және практикалық курсы(оқу құралы). Шымкент-2011.

9.22  Қазіргі қазақ тілінің морфологиясы  (Оқу құралы). Шымкент-2012

9.23 Тіл білімі (Оқу құралы) Шымкент-2012

9.24  Тіл білімінен лекциялар жинағы. Шымкент-2012

9.25  Қазақ тілінің сөзжасамынан лекциялар жинағы. ) Шымкент- 2012.

9.26  Жалпы тіл білімі Оқу құралы) Шымкент- 2012.

9.27  Қазіргі қазақ тілі.Морфология. Электронды оқулық. Шымкент 2013.

9.28 Педагогикалық іс-тәжірибеден өту (Оқу-әдіст. құрал) Шымкент 2014.

9.29  Қазақ тілінен дидактикалық материал дайындау әдістемесі. (Оқу құралы) Шымкент 2014.

9.30 Қазақ тілінен дидактикалық материал дайындау әдістемесінің практикалық курсы (оқу құралы). Шымкент 2014.

10. Жаңа кәсіби, тәжірибелік-құрылымдық , авторлық немесе соваторлық  ғылыми немесе тәжірибелік-құрылымдық жұмыстар - жоқ

11. Резюмеде көрсетілмеген қосымша маңызды істерді бар болса көрсетужоқ