Ибашова Алмира Байдабековна

1.Ибашова Алмира Байдабековна

2.Білімі: ғылыми дәрежесімен атағы, кәсіби біліктілігі, оқытатын пәндері, осы жоғары оқу орнындағы жұмыс уақыты: педагогика ғылымдарының кандидаты (13.00.02-теория және тәлім-тәрбиенің және информатиктің тәрбиесінің/әдістемесі) , кафедра аға оқытушысы, оқытатын  пәндері : математиканы оқыту әдістемесі, информатиканы оқыту әдістемесі, мектепке дейінгі математиканы оқыту теориясы мен әдістемесі, осы жоғары оқу орнындағы жұмыс уақыты 4 ай.

3. Академиялық тәжірибесі: білім беру ұйымдарында алдыңғы жұмыс орындары, оқытатын пәндері, толық немесе жартылай жүктемеде:

М. Ауезов атындағы Шымкент педагогикалық институты (Информатиканы оқыту әдістемесі), А.Яссауи атындағы халықаралық қазақ-түрік университеті (информатика,  информатиканы оқыту әдістемесі), Академиялық инновациялық университет (информатика,  информатиканы оқыту әдістемесі)Халықаралық гуманитарлық-техникалық университет (Информатика, информатиканың оқыту әдістемесі, информатиканы оқыту әдістемесі, бастауыш сыныптарда  математиканы оқыту әдістемесі)

4. Академиялық емес тәжірибе: компания немесе заңды тұлға, аты, қысқаша сипаты (толық жүктемеде, қосымша): Жоқ.

5. Кәсіби біліктілігін көтеру туралы мерзімі көрсетілген сертификат/куәліктері немесе кәсіби тіркелу:

21.10.13-04.11.13 ж. Түркістан қаласындағы ХҚТУ  мамандық бойынша білім жетілдіру курсынан өтті.Куәлік  № 1151

26.03.13-28.03.13 ж. «Мұғалім қазіргі білім жүйесінде» Мәскеу педагогикалық мемлекеттік университет, Мәскеу, Тіркеу.№ 1025;

03.12.2013-14.12.2013ж . «Бастауыш сынып оқушыларына өтетін  информатика пәнінің бағыттары», Абай атындағы ҚазҰПУ, Алматы;

30.06.2014ж "Іскерлік байланыстар"  жобаның жүзеге асуы "КИМЭП",  серитификат №0002052,.; Инновациялық жобаның өрлеуіне, индустрияның және жаңа технологияның (NATD) министрлігі.

6. Кәсіби ұйымдарға мүшелігі: Жоқ.

7. Марапаттаулары мен сыйлықтары: Почетная грамота. Областной Совет Профсоюза работников образования и науки, 12.12.2013г.

8. Қызмет көрсету салаларындағы жұмысы: Жоқ.

9. Жаңа кәсіби, тәжірибелік-құрылымдық , авторлық немесе соваторлық ғылыми немесе тәжірибелік-құрылымдық жұмыстар:

9.1 МНПК “Новый Казахстан, новый педагог, новое поколение”, с.567-570, Шымкент ЮКГПИ,2011г.   

9.2 Организация обучения информатике   в начальной школе. МНПК “Новый Казахстан, новый педагог, новое поколение”, с.519-522,  Шымкент  ЮКГПИ, 2011г.  

9.3 Разработка и использование электронного учебника по информатике с помощью средства создания  обучающей системы LCDS. Материалы международной научно-практической конференции Математическое, естественнонаучное образование и информатизация». МГПУ, Москва, 2012.- С.243-250  (Нурмуханбетова Г.К)

9.4 Состояние и перспективы развития  информатики в начальных классах школ РК. Труды большого московского семинара по методике раннего обучения информатике, том 3, РГСУ. Москва, 2012.- С.29-43. (Бидайбеков Е.Ы.)

9.5 Источники, ориентиры, перспективы концепции информатизации начального образования в Республике Казахстан. Естественные науки.–Ярославль: Ярославский педагогический вестник, 2013. – С. 19-27.(Первин Ю.А.)

9.6 К концепции информатизации начального образования в РК. Материалы II научно-практической конференции«Российский учитель в системе современного образования». Москва: МПГУ, 2013.- С.146-153. (Первин Ю.А.)     

9.7 Обучение младших школьников с использованием  дистанционных образовательных технологий  как   важная  составляющая информатизации начального образования в РК. Материалы II научно-практической конференции«Российский учитель в системе современного образования».  Москва:МПГУ, 2013.- С. 153-160. (Первин Ю.А.) 

9.8. Metod of forming the reception of educational Activities of students . “International journal of experimentaleducation”. Scientific Conference “Fundamental researches”.    JORDAN (Aqaba):  June 9-16, 2014.(Rakhymbek D, Yunusov A.A.)                                              

9.9Бастауыш сыныптарда информатиканы оқытудың ерекшеліктері Материалы Х международной научно-практической конференции “Научный прогресс на рубеже тысячелетий-2014”, 27.05.2014-05.06.2014,11 том,

9.10 Педагогика, Прага  Рublishing Yjuse “Education and Science”s.r.o.

Организация и проведение дистанционного конкурса по информатике среди учеников начальных классов.АОО НИШ Международная научно-практическая конференция. «Образовательная политика, практика и исследование» г. Астана, 23-24 октября 2014 г. Научные доклады.

9.11 Таксономия педагогических целей при изучении темы «Указатели и курсоры» из курса «Азбука Роботландии».-Вестник Ярославского регионального отделения РАЕН, том 8, №1,-2014 – сс.52-58.

10. Жаңа кәсіби, тәжірибелік-құрылымдық, авторлық немесе соваторлық  ғылыми немесе тәжірибелік-құрылымдық жұмыстар

10.1 Мектепке дейінгі білім беруде информациялық технологияны қолдану. Ұлттық орталық ХТІ ҚР. Ғылыми-зерттеу жұмысы, қолданбалы. №0114РК00445

10.2 Бастауыш сынып оқушыларына информатиканы оқытудың әдістемелік негізі талдамасы. Ұлттық орталық ХТІ ҚР. Ғылыми-зерттеу жұмысы, Іргетасты. № 0113РК00955.

11.Резюмеде көрсетілмеген қосымша маңызды істерді бар болса көрсету – жоқ.