Аккредиттеу органдарының аккредиттеуден өткен білім беру ұйымдарының және білім бағдарламаларының Ұлттық реестрлерін жүргізу тәртібі мен талаптары.

Мамандандырылған аккредиттеу 

Мамандандырылған аккредиттеу -. университеттің нақты білім беру бағдарламаларын аккредиттеу . Мамандандырылған аккредиттеу ішкі сапа кепілдігі жүйесін қолдау және арнайы сапаны сыртқы бағалау рәсімдерін жүргізу кезінде болып табылады 

Білім беру бағдарламаларын аккредиттеу аккредиттелген бағдарлама өзінің білім беру өнімдерінің сапасы туралы «сенімді» деп ресми сыртқы орган академиялық бағдарламаның тану, оған сәйкес, үшінші тұлғаларға аккредиттеу органы кепілдіктер береді. 

Мамандандырылған аккредиттеуден СЕРТИФИКАТ 

Оңтүстік Қазақстан мемлекеттік педагогикалық Институты (бұдан әрі YUKGPI) 2015 жылы 6-дан 9-ға сәуір Білім беру сапасын қамсыздандыру тәуелсіз қазақстандық агенттіктің (БСҚА) бакалавриатта 23 білім беру бағдарламаларын (мамандықтар) бойынша мамандандырылған аккредиттеу болды. 

Аккредиттеу Кеңесінің аккредиттеу шешімі табысты аяқтау нәтижесінде 25 сәуір 2015 жылы YUKGPI 5 жыл мерзімге мамандандырылған аккредиттеу С.А. № 0052 / 1-4 сертификат берілді.

 

a)Презентациялар

b)Сертификаттар