Маханова Гульбану Бисенбаевна – ф.ғ.к., доцент

МАХАНОВА ГУЛЬБАНУ БИСЕНБАЕВНА

Білімі: М.Әуезов атындағы Шымкент педагогикалық институты, 1989; филология ғылымдарының кандидаты, доцент.

Жүргізетін пәндері: «Орыс халық ауыз әдебиеті», «Қазақ әдебиетінің тарихы», «Әдебиеті оқыту интерактивті әдістері», «Шетел әдебиетінің тарихы», «Әдеби аударма негіздері».

Осы ұйымда қай кезден жұмыс істейді: ақпан 1995.

Ғылыми тәжірибесі: Оңтүстік Қазақстан мемлекеттік педагогикалық институты (Шымкент) - қазақ және әлем әдебиеті кафедрасының доценті.

Академиялық тәжірибе: Ы.Алтынсарин атындағы №65 мектеп-гимназияның орыс тілі мен әдебиетінің мұғалімі (Шымкент қ.); ХҚТУ ШИ, ОҚМПИ институтында оқытушы, аға оқытушы, доцент, орыс және әлем әдебиеті кафедрасының; жұмыс күні: толық.

Кәсіби жетілдіру, сертификаттар: аккредитация туралы куәлік, Астана, 10.10.2011; «Электрондық үкімет және электрондық қызметтер» Ұлттық инфокоммуникациялық холдингі курсының сертификаты – MK № 002049, Астана, 21.09.2011, куәлік нөмірі EG 11 - 24650; «Оқу үрдісінде электрондық оқулықтар мен интерактивті әдістері» курстарының сертификаты, IPKPU, 5.05.2011, сертификаты; «Көптілдік негізінде бәсекеге қабілетті тұлға қалыптастыру» курстарының куәліғі,19-20.10.2012.

Кәсібилік қоғамдарына мүшелік: Орыс тілі және әдебиеті мұғалімдерінің халықаралық қауымдастығының, ОҚМПИ еркін  кәсіподақ  мүшесі.

Марапаттары: марапаттау қағазы (2) - (2009-2013);  алғыс хат (2) - (2008 -2009).

Соңғы бес жылдың ішіндеғі ең маңызды басылымдар мен презентациялар: Әдебиетті оқыту инновациялық технологияларды енгізу. ХҒПК «Замануи ғылыми жаңалықтары». - София, Болгария, 2009 ж; Федор Достоевский мен Ш.Уәлихановтың шығармашылық қарымқатынасы. ХҒПК «Ғылым туралы  жаңа ақпараттар» .- Прага, Чехия, 2009; Әдебиетті оқыту интерактивті әдістері. ХҒПК «Шығармашылық қызметті дамыту арқылы бәсекеге қабілетті тұлғаны қалыптастыру  мәселелері» Т.3. - Шымкент, Мәскеу, 2009 – Б. 182-187; Ежелгі Египет әдебиетінің жанрлық құрылымының дамуы. ХҒПК «Филология өзекті мәселелері және әлеуметтік, гуманитарлық ғылымдар» Шымкент.- Мәскеу, 2009 –Б. 102-108; ХІХ ғ. соңы - ХХ ғасырдың басындағы Қазақстан жазушыларының шығармаларындагы Шығыс бейнесі. ХҒПК «Еуразиялық лингвомәдениетттің парадигмасы және технологиялық жаһандану: өткені мен бүгіні» - Пятигорск, 2009 – Б. 169-173; Федор Достоевский шығармаларындағы қазақ даласы. ХҒПК «Чистяков оқулары, 2009», Өскемен, 2009  - Б. 36-41. ХІХ ғасырдың аяғы - XX басындағы Оңтүстік Қазақстан ақындарының шығармаларындағы Шығыс сарындары. «Хабаршысы. Шығыстану сериясы. әл-Фараби атындағы ҚазҰУ-№ 2 (47) - Алматы, 2009. - Б. 118-124;. Абай және әлем әдебиеті. ХҒПК « Ғылым мен техниканың келешектегі дамуы».- Польша, 2010. - Б. 69-75;. Жоғары оқу орындарында модернизация стратегиясын жүзеге асыру мәселелері. ХҒПК «Болашақ маман қалыптастырудағы инновациялық технологияларды қолдану». T.1.-Шымкент, Мәскеу, 2010 ж; А.С. Пушкиның  поэзиясындағы Шығыс әуенлдері. ХҒПК «Жаңа Қазақстан, жаңа ұстаз, жаңа ұрпақ». - Шымкент, 2011.-Б.110-115; Әдебиетті оқытудың интербелсенді әдістері. Тіл мен әдебиеті оқытудың әдістемелік мәселелеріне арналған Халықаралық симпозиумының материалдары. - Астана, 2012. ХХ ғасырдың шындығы Шыңғыс Айтматовтың көркемдік әлемінде. Шыңғыс Айтматовтың 85 жылдығына арналған ХҒПК. - Лондон, 2012. - 89-91; Абай  ізбасары М.О.Әуезов -  мәдениеттердің жақындауы туралы.  «WYKSZTALCENIE I NAYKA BEZ GRANIC» ХҒПК материалдары. Прага, 2013. - Б. 50-55; Орыс және қазақ әдебиеттеріндегі саяхат очеркінің жанры. «Қазіргі заманғы ғылымның даму тенденциялары» ХҒПК. - Ұлыбритания, 2014.