Алтынбеков Қосай Сұлтанұлы – ф.ғ.к.

Аты-жөні: Алтынбеков Қосай Сұлтанұлы.

Білімі: жоғары. Алматы қаласындағы Әл-Фараби атындағы Ұлттық университеті (1983-1988). Академик Зейнолла Қабдоловтың жетекшілігімен «Шыңғыс Айтматов және қазақ әдебиеті» деген тақырыпта дипломдық жұмыс жазып, қорғаған.

Ғылыми және академиялық дәрежесі: ф.ғ.к., аға оқытушы.

Кәсіби біліктілігі:  филолог, қазақ тілі мен әдебиеті пәнінің оқытушысы;

Жүргізетін пәндері: «Халық ауыз әдебиеті», «Ежелгі дәуір әдебиеті», «Қазақ хандығы дәуіріндегі әдебиет», «ХІХ ғасырдағы қазақ әдебиеті», «Көркем сөз оқу».

Осы ұйымда жұмыс істеген мерзімі: 1988 жылдан бастап қазірге дейін.

Жұмыс күні: толық.

Осыған дейінгі өзге білім беру ұйымдарындағы жұмысы: Осыған дейінгі өзге білім беру ұйымдарында жұмыс істемеген.

Кәсіби ұйымдарға мүшелік: жоқ

Куәліктері немесе кәсіби тіркеу (патенттер):

1. Әл-Фараби атындағы Қазақ Ұлттық университетіндегі біліктілікті арттыру институты (Курс, 2002).

2. Қ.А.Ясауи атындағы Халықаралық қазақ-түрік университеті Кентау институты Біліктілікті жетілдіру факультеті (2008).

3. «Қазіргі инновациялық-технологиялық оқыту әдістемесіне шетел университеттерінің озат оқыту тәжірибесін ендіру» (Курс, 2010).

4. «Электронды үкімет және электронды қызмет» (Курс, 2011).

5. «Өрлеу» біліктілікі арттыру ұлттық орталығы АҚ. (Курс, 2013).

6. «Электрондық оқулықтар негізінде оқу үдерісін технологияландыру». (Курс, 2015).

Марапаттар мен сыйлықтар:

1. ҚР Білім және ғылым министрінің алғыс хаты (2013).

2. ОҚМПИ филология факультеті деканының құрмет грамотасы  (2016).

3. Қазақстан Республикасының білім беру ісінің құрметті қызметкері (2017). Куәлік № 204.

4. Оңтүстік Қазақстан мемлекеттік педагогикалық институтына 80 жыл төсбелгісі (2018).

 Соңғы бес жылдағы аса маңызды жарияланымдар мен презентациялар – атауы, қосалқы автор (егер болса), жарияланымның немесе презентацияның жарияланған жері, жылы.

Оқу, оқу-әдістемелік құралдар

1. Фольклор үлгілерін жинау. Әдістемелік нұсқау. Шымкент, 2014.

2. ІХ ғ. қазақ әдебиеті. Оқу-әдістемелік құрал. 1-БӨЛІМ. Шымкент, 2014.

3. ХІХ ғ. қазақ әдебиеті. Оқу-әдістемелік құрал. 2-БӨЛІМ Шымкент: 2015.

4. Курстық жұмыс жазуға әдістемелік нұсқау. Шымкент: 2015.

5. Орхон жазбалары мен фольклордың арақатынасы. Монография. Шымкент: «Әлем» баспасы, 2015.

6. Қазақ хандығы дәуіріндегі әдебиет. Оқу-әдістемелік құрал. Шымкент, 2017.

Web of Science (Clarivate Analytics) және Scopus базасы бойынша:

1. The image of temple’s priestess in the poetry of “Silver Age”. 02.2017. Published by Atom and Cell Publishers © All Rights Reserved Available online at: Case Study. Sciences ISSN (Print): 2321-3310; ISSN (Online): 2321-3086

 Published by Atom and Cell Publishers © All Rights Reserved Available online at: Case Study. South Kazakhstan's state pedagogical institute. Kazakhstan Received: 07-02-2017. 41-45-беттер.

Халықаралық ғылыми конференция бойынша баяндамалар:

1. «Бабалар сөзі» – қазақтың рухани қазынасы // София қаласы. Болгария.  10-13-қазан, 2017.

2. Ежелгі рухан мұралар негізінде рухани жаңғыру // Przemysl, Poland. Польша. 07-15 қыркүйек, 2017.

ЖАК базасындағы ғылыми журналдар бойынша:

1. Абайдың ақындық өнерінің қалыптасуында фольклордың алатын орны // Л.Н.Гумиев атындағы Еуразия Ұлттық университеті. Хабаршы. Гуманитарлық ғылымдар сериясы. № 5. 2017.

2. Орхон жазбаларындағы аңыздар мен мифтер // Абай атындағы Ұлттық педагогикалық университеті. Хабаршы. «Тарих және саяси-әлеуметтік ғылымдар сериясы. № 4 (55), 2018.

Халықаралық ғылыми конференция бойынша баяндамалар:

1. «Бабалар сөзі» –  қазақтың тарихи таным, көркем ойлау, сөз өнерінің айнасы // «Байтанаев оқулары – 2: Ғылыми бағыттардың даму болашағы мен білім беру жүйесіне инновациялық әдістерді ендіру жолдары» атты Халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференция материалдарының жинағы. Шымкент: 2014.

2. Тарихи шындық және батырлық жырлардағы эпикалық уақыт // «Байтанаев оқулары – 2: Ғылыми бағыттардың даму болашағы мен білім беру жүйесіне инновациялық әдістерді ендіру жолдары» атты ХҒТК материалдарының жинағы. Шымкент: 2014.

3. Алтын Орда дәуірі әдебиетндегі шығыстық сюжеттер мен фольклорлық сарындар // «Байтанаев оқулары –3: Қазақстан білім кеңістігіндегі жаңа ғылыми технологиялар» атты ХҒТК материалдарының жинағы. Шымкент. 2015.

4. Насреддин Рабғузидің «Қиссас-и Рауғузиі» және фольклор // ЭКСПО-2017: Ақпараттандыру қоғам дамуының болашағы» атты халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференция материалдары жинағы. Шымкент, ақпан,  2016. 250-253-беттер.

5. Түркі қағанаты дәуірі әдебиетіндегі мифтердің іздері // «Қазақ филологиясы мен түркітанудың ортақ мәселелері» атты халықаралық симпозиум материалдары жинағы. СДУ, Алматы, 10-15 мамыр, 2016. 268-274-беттер.

6. «Оғыз-наме» кітаби эпосындағы фольклорлық тұтастану құбылысы // «Ұлы дала елі – тәуелсіздік мұраты» атты Қазақстан Республикасы Тәуелсіздігінің 25 жылдығына арналған ХҒТК материалдары. Шымкент, «Әлем» баспаханасы, 2016. 302-307-беттер.

7. Абай афоризмдерінің ерекшелігі және дәстүрлі әдебиетпен байланысы // Байтанаев оқулары – VІ: «Педагогикалық жоғары оқу орындарындағы болашақ ұстаздарды дамыту және қалыптастыру» атты халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференция. Шымкент, 2018.

8. Майлықожа мысалдарының ерекшелігі // «Ұлы даланың жаңа тынысы» атты халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференциясының ғылыми мақалалар жинағы. Шымкент, 2019, ОҚМПУ. 437-442-беттер.

9. Майлықожа шығармаларының Шығыс әдебиетімен байланысы // Байтанаев оқулары - 7: «Заманауи білім беру тенденциялары, болашаққа көзқарас» атты халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференциясының ғылыми мақалалар жинағы. Шымкент, 2019, ОҚМПУ. 392-397-беттер.