Калбирова Асель Кутибаевна

1. Т.А.Ә: Калбирова Асель Кутибаевна

2. Білімі: 2004-2008 ж.ж. Қ.А. Ясауи атындағы Халықаралық Қазақ-Түрік университетінің Жаратылыстану факультетінде Химия мамандығы бойынша «Химия бакалавры» академиялық дәрежесін алды. 2008-2010 ж.ж. әл-Фараби атындағы Қазақ Ұлттық университеті, «Химия» факультеті,  «Жалпы химия және химиялық экология кафедрасына магистратураға түсіп, «Жобалар технологиясын экологиялық химияны бакалавриатта оқытуда қолдану» тақырыбында магистрлік диссертациясын қорғады. Педагогика ғылымдарының магистрі, оқытушы

3 Академиялық тәжірибесі: 2010-2013 ж. – М. Әуезов атындағы ОҚМУ – оқытушы; 2013 жылдан ОҚМПИ лаборант, оқытушы;

4 Академиялық емес тәжірибесі: - жоқ;

5 Куәліктері /кәсіби біліктілікті арттыру жөнінде мерзімі көрсетілген сертификаттар немесе кәсіби тіркеу: 10.05.2011 - 14.05.2011ж. аралығында Өңіраралық орталығының біліктілікті арттыру курсы;

6 Кәсіби ұйымдардағы мүшелігі: иә;

7 Жетістіктері және сыйлықтары:

8 Қызмет көрсету саласындағы қызмет: жұмыс істемейді;

9 Ең негізгі жарияланымдары

  1. К. Калбирова «Физико-химические исследования сплавных медных катализаторов модифицированных ферросплавами,/ «Педагогикалық кадрлар дайындаудың қазіргі заманғы өзекті мәселелері және жаратылыстану ғылымдарының даму перспективалары – 2» - Халықаралық ғылыми-педагогикалық конференцисының еңбектері. – Қ.А.Ясауи атындағы ХҚТУ, 2009, том 2, 21стр.
  2. А.К. Калбирова, А.К. Баешова «Жобалар технологиясын экологиялық химияны бакалавриатта оқытуда қолдану»/ ІІІ Международный конгресс студентов и молодых ученых «Мир науки» посвященной  75-летию КазНУ им. Аль-Фараби. 23-30 апреля, Алматы, 2009, 235 стр.
  3. А.К. Калбирова, А.К. Баешова «Студенттерді ғылыми зерттеу жұмыстарын жүргізуге баулу»/ «Интеллектуалды қарқын: жастар, ғылым және инновация» ұран атты «Ғылым әлемі» студенттер мен жас ғалымдардың Халықаралық конференциясы. Баяндама тезистері. – Алматы, 19-22 сәуір, 2010, 228 с
  4. А.К. Калбирова, А.К. Баешова «Студенттердің ғылыми зерттеу жұмыстарының орнықты даму үрдісіндегі рөлі жөнініде»/ «Білім – Образование» Ғылыми-педагогикалық журнал, №4 (52), 2010
  5. М.Н. Ермаханов А.К. Калбирова Д.А. Инкарбеков «Cтуденттердің ғылыми-жұмыстардының рөлі жөнінде»/ Труды международной научно-практической конференции «Ауезовские чтения – 9: Пути ииновационного развития науки, образования и культуры в новом десятилетии», 2010, том 4, с.67-69.