ТӘТТІБАЕВА ЖАДРА ӘШІРХАНҚЫЗЫ

1. Аты-жөні: ТӘТТІБАЕВА ЖАДРА ӘШІРХАНҚЫЗЫ

2. Білімі: 2007-2011 ж.ж. Әл-Фараби атындағы Қазақ Ұлттық университеті, Химия факультетінің химия бакалавры мамандығы бойынша білім алды. 2011  жылы Әл-Фараби атындағы Қазақ Ұлттық университетінің Химия факультетінің магистратурасына Химия мамандығы бойынша түсіп, «Rhodotorula glutinis жасушасының диатомит бетіндегі иммобилизациясы» тақырыбында магистрлік диссертациясын қорғады.

3. Академиялық тәжірибесі:  2011-2012 ж.ж. – Физика-химиялық зерттеу әдістері орталығында лаборант; 2012-2013 ж.ж. - Ө.Жәутіков атындағы мамандандырылған дарынды балаларға арналған физика-математика мектеп-интернатында лаборант, мұғалім;

2013 жылдан ОҚМПИ Химия кафедрасында оқытушы қызметін атқаруда.

4. Академиялық емес тәжірибесі: -

6. Куәліктер/сертификаттар:  Венгрия, Сегед университеті, 02.-14.04.2012 ж.

7. Кәсіподаққа мүше:  -

8. Марапаттаулар: -

9. Қызмет көрсету саласында: -  жоқ

10. Ең маңызды жарияланымдары:

 1. Ж.А.Таттибаева, Л.К.Бейсембаева , Ж. Несіпбаева. Профильді мектептегі элективті курс / «Ғылым әлемі» атты Халықаралық конференцияның бағдарлама және баяндама тезистері, 23-30 сәуір 2009 ж, Алматы, 196-197 бб.
 2. Таттибаева Ж.А., Құрманәлиев М.Қ. Дамыта оқыту технологиясы арқылы оқушының танымдық іс-әрекетін белсендіру / «Ғылым әлемі» атты Халықаралық конференцияның баяндама тезистері, Алматы,19-22 сәуір  2010 ж, 239 б.
 3. Таттибаева Ж.А., Құрманәлиев М.Қ. Оқушылардың танымдық іс-әрекетін модульдік технология арқылы белсендіру / Химик анықтамалығы, 2010,  №5,21-24 бб.
 4. Таттибаева Ж.А., Құрманәлиев М.Қ. Модульдік оқыту технологиясын қолдану / Химик анықтамалығы, 2011, №2, 11-14 бб.
 5. Таттибаева Ж.А., Құрманалиев М.Қ. Химияны оқытуда модульдік оқыту технологиясы арқылы оқушылардың танымдық іс-әрекетін белсендіру / «Ғылым әлемі» атты Халықаралық конференцияның баяндама тезистері, Алматы,18-21 сәуір, 2011ж, 246 б.
 6. Таттибаева Ж.А., Құрманәлиев М.Қ. Химияны оқытуда модульдік оқыту технологиясы арқылы оқушылардың танымдық іс-әрекетін белсендіру / Международная конференция «Образование. Наука. Молодежь.» тезисы докладов, Алматы, 2011г, 291-293 с.
 7. Таттибаева Ж.А., Коржынбаева К.Б., Тургунбаева А.А., Жанадилов О.Е., Тажибаева С.М.  Композиции диатомита и клеток микроорганизмов как биосорбенты ионов металлов/ «Ғылым әлемі» атты студенттер мен жас ғалымдардың Халықаралық конференциясы, КазҰУ, Алматы, 17- 19 сәуір, 2012 ж.
 8. Таттибаева Ж.А., Тажибаева С.М., Мұсабеков Қ.Б., Қарайтова М.Ж., Мұстапаева Ж. Биосорбенттер көмегімен ағын суларды тазарту / «Ғылым әлемі» атты студенттер мен жас ғалымдардың Халықаралық конференциясы, КазҰУ, Алматы, 17- 19 сәуір, 2013 ж.
 9. Ж.А. Таттибаева, С.М. Тәжібаева, Қ.Б. Мұсабеков, Р.Медетхан, Ж. Мұстапаева, Г.К. Кайырманова. Rhodotorula glutinis ашытқы жасушаларының негізінде металл иондарының сорбенттерін алу / Хабаршы, КазҰУ. №1 (69), 135-140 бб.
 10. Таттибаева Ж.А. Тажибаева С.М., Мусабеков К.Б., Ескельдинова Ж.К., Жубанова А.А., Флокуляция биодисперсий катионными полиэлектролитами / Совр. Пробл. Высшего образования и науки в области химии. 2013 г. –С. 112-115.
 11. Таттибаева Ж.А., Тажибаева С.М., Қарайтова М.Ж., Мұстапаева Ж. Биосорбенттер көмегімен ағын суларды тазарту / «Білім. Ғылым. Жастар» атты студенттер мен жас ғалымдардың Халықаралық конференциясы, АТУ, Алматы, 2013 ж. -40 б.
 12. Tattibaeva Zh. Tazhibaeva S., Musabekov K., Orazymbetova A., Korzhynbaeva K., Zhubanova A,. Using of polymeric and biological sorbents to remove metal ions from solution / IWA 5th Eastern European Young and Senior Water Professionals Conference. Kiev, 2013.