Есеналиев Ержан Төреханұлы

Аты-жөні:  Есеналиев Ержан Төреханұлы

2. Білімі: Жоғары, ҚазХТИ (1994 г.), химия магистрі ХҚТУ ШИ (2006г.). Дәріс жүргізетін пәндері: Химия, Химиялық технология, Бағалаудың өлшемдік технологиялары, Циклды қосылыстардың органикалық химиясы.

3. Академиялық тәжірибесі: 2004-2012 жылдар аралығында Халықаралық қазақ-араб университетінің Химия кафедрасының оқытушысы (кейінгі Отырар университеті).

2012 жылдан ОҚМПУ Химия кафедрасының оқытушысы.

4. Академиялық емес тәжірибесі: 1994-1995 жылдары Түркістан мақта-тазарту зауыты, 1995-1998 жылдары Түркістан ұсталық сығымдау зауыты, 1998-2000 жылдары Түркістан темір жол станциясы, 2000-2004 жылдары Оңтүстік Қазақстан Ашық университеті Түркістан филиалы.

5. Кәсіби біліктілігін арттыру сертификаты:

1. Ғылыми зерттеулер үшін Thomson Reuters ресурстары бойынша өткен семинарға қатысу сертификаты. 15.04.2016ж. Алматы қаласы;

2. «Заманауи педагогикалық технологиялар» ЖОО педагогикалық мамандықтар оқытушыларының біліктілігін арттыру курстарының білім беру бағдарламасы (240 сағат). АҚ «Өрлеу», Алматы, 23.04. 2016 ж.;

3. «ЖОО химия және информатика оқытушыларына ағылшын тілін жеделдете оқыту» курсын өткендігі туралы А1 Elementry сертификаты. 01.11.-30.11.2016ж. Е.Бөкетов атындағы ҚарМУ, Қарағанды қаласы;

4. «Педагог кадрларды ағылшын тілінен дамыту және біліктілігін көтеру» курсын өткендігі туралы Pre-Intermediate A2 сертификаты. 12.06.-02.09.2017ж. Әл-Фараби атындағы ҚазҰУ, Алматы қаласы.

5. Орта білім мазмұнын жаңарту шеңберінде педагог кадрлардың біліктілігін жетілдіру курсы. Нұр-Сұлтан қаласы, 20.04 – 03.05.2019ж.

6. Кәсіптік ұйымда мүше:  ия

7. Марапаттаулар мен сыйлықтар: 1. ОҚМПУ ректоры атынан Ұстаздар күні мерекесіне Алғыс хат. 2019ж.

8. Қызмет көрсету аумағындағы қызметі: жұмыс істемейді

 1. Соңғы бес жылдағы ең негізгі жарияланымдары мен презентациялары:
  1. Есеналиев Е.Т., Саурықбай Г.М., Жақсылық А.Б.. «Үш тұғырлы тіл»-қазіргі заман талабы.  «Білім, ғылым және өндірісті интеграциялау концепциясы-2» атты халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференция. ОҚМПИ, маусым, 2016;
  2. Есеналиев Е.Т., Мұсақұлова Ж., Ташходжаева Б. Химияны оқытуда жаңа инновациялық технологияларды пайдалану.  «Білім, ғылым және өндірісті интеграциялау концепциясы-2» атты халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференция. ОҚМПИ, маусым, 2016;
  3. Есеналиев Е.Т., Битемирова А.Е. Органикалық қосылыстардың негізгі кластарын оқытуда жаңа технологияларды қолдану. «Білім, ғылым және өндірісті интеграциялау концепциясы-2» атты халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференция. ОҚМПИ, маусым, 2016;
  4. Есеналиев Е.Т., Есеналиева А.Е. Білім беруде ақпараттық технологияларды қолданудың тиімділігі. «Рухани жаңғыру: Ұлттық білім беру жүйесі және әлемдік тәжірибе» ОҚМПИ-ның 80 жылдығына арналған халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференция. 2017;
  5. Есеналиев Е.Т., Есеналиева А.Е. Методы учета и контроль знаний студентов в организации эффективности педагогических условий.  Всероссийской научно-практической конференции XVIII Макаркинские научные чтения с международным участием «Реализация социально-экономических проектов как фактор эффективного развития регионов» Россия, г.Саранск, Мордовский гуманитарный институт, март, 2018г.;
  6. Жұматаев Н.С., Есеналиев Е.Т., Есеналиева А.Е.  Студенттердің коммуникативтік құзыреттілігін қалыптастыру педагогикалық іс-әрекеттері. ВЕСТНИК Академии педагогических наук Казахстана №2(88), Алматы, 2019ж.;
  7. Есеналиев Е.Т., Есеналиева А.Е. Педагогикалық практика барысында студенттердің кәсіптік шеберліктерін қалыптастыру. «Білім беру жүйесін жетілдіру бағдарламалары: оқу-тәрбие үдерісін нәтижелі ұйымдастыру мен құзыретті маман даярлау мәселелері» атты ХҒТК, Х.А.Ясауи ХҚТУ, 2019ж;