Қозыкеева Райхан Абильдаевна

1. Аты-жөні: Қозыкеева Райхан Абильдаевна

2. Білімі: Жоғары,  Х.А. Ясауи атындағы ХҚТУ (1994ж.), техника ғылымдарының кандидаты (1999ж.)

3. Академиялық тәжірибесі: 1994-1999 жылдары Х.А. Ясауи атындағы ХҚТУ-нің “Органикалық және физикалық химия” кафедрасында аға лаборант; 1995-1999 жылдары М.Әуезов атындағы ОҚМУ-нің “Физикалық және коллоидтық химия” кафедрасында аспирант; 1999– 2008 жылдары Х.А. Ясауи атындағы ХҚТУ-нің “Органикалық және физикалық химия” кафедрасында аға оқытушы; 2008 – 2011жылдары Х.А. Ясауи атындағы ХҚТУ, АИУ-нің “Химия” кафедрасында доцент. 2011 жылдан бастап ОҚМПИ-ның «Химия» кафедрасында доцент.

4. Академиялық емес тәжірибесі: жоқ

5. Куәлік /мерзімі көрсетілген кәсіптік біліктілікті көтеру жөніндегі сертификатар немесе кәсіби тіркеме: жоқ

6. Кәсіптік ұйымдағы мүшелік: жұмыс істемейді

7. Мадақтама және сыйақы: институт, факультет тарапынан мадақтамалар, алғыс /еңбек кітапшасына жазылуымен/.

8. Қызмет көрсету орындарында: жоқ.

9. Соңғы 5 жылдағы маңызды басылымдар мен презентациялар:

1. “Қазіргі мектептердегі оқытудың инновациялық әдістері” Асильбекова А.Д., Баймаханова Г.М., «Көптілді білім беру негізінде бәсекеге қабілетті тұлғаны қалыптастыру, ОҚМПИ 75 жылд.арн Респ.конф». 19-20.10.2012г.

2. “12-жылдық білім берудің ғылыми-әдістемелік негіздері” Асильбекова А.Д., Баймаханова Г.М., «Б. Нұрлыбековтың 100 жылдығына арналған ғылыми-тәжірибелік конференция»  Сборник 2012г.

3. “Топырақ дисперсияларының суда еритін полиэлектролит қатысында құрылым түзу қасиетін зерттеудің теориялық және практикалық маңызы” Сабырова Г.  “Байтанаев  оқулары-1:Халықаралық білім беру кеңістігіне кезеңдегі педагог мамандарды даярлау үрдісін интеграциялау мәселелері» 1 том, ОҚМПИ. 2013г.

4. “Болашақ ұрпаққа бейіндік оқыту мен тәрбие беру’ Баймаханова.Г.М. «Мәңгілік Ел –Ұрпақтың мәнгілік болашағы» атты Республикалық ғылыми-тәжірибелік конференция» 1-том,  2014г .

5. «Студенттер арасындағы тәрбие жұмысын ұйымдастыру» Баймаханова Г.М, Асильбекова А.Д., Материалы 1 Республиканского форума кураторов ВУЗ РК,  30-31 окт. ЮКГУ им. М.Ауезова, 2012ж., 127с.

6. “Химиядан факультативтік сабақтарды ұйымдастырудың тиімді жолдары” Баймаханова Г.М. “Қазақстан-2050” Стратегиясы-Жоғары оқу орындарында педагог кадрларды кәсіби даярлауды қалыптастыру концепциясының негізі” атты халқаралық ғылыми-тәжірибелік конференциясы 14-15 қараша 2014ж.

7. “Оңтүстік Қазақстан облысында тіршілік ететін даната бақаның биологиялық ерекшеліктері” Салман.Н. М. Әуезов атындағы ОҚМУ аспиранттары мен магистранттары, дәрістенуші-зерттеушілердің ғылыми еңбектерінің жинағы 2013 N14

8. “Тотығу-тотықсыздану реакцияларын модульдік технологиямен оқыту” Баймаханова Г.М. “Қазақстан-2050” Стратегиясы-Жоғары оқу орындарында педагог кадрларды кәсіби даярлауды қалыптастыру концепциясының негізі” атты халқаралық ғылыми-тәжірибелік конференциясы 14-15 қараша 2014ж.

10. Ғылыми, тәжірибелік-конструкторлық тәжірибелерде авторлық, қосалқы авторлық, жаңа кәсіби, тәжірибе-конструкторлық  өңдемелерде мүшелік жоқ.