Керімбаева Күләш Зәурбекқызы

1.  Аты-жөні:.  Керімбаева Күләш Зәурбекқызы

2. Білімі: Жоғары, ҚазХТИ (1985ж.), техника ғылымдарының кандидаты (2000ж.).         Ұйымдағы жұмыс істеу мерзімі: 1992 жылдан аға лаборант, оқытушы,  доцент.

3. Академиялық тәжірибе: 1992-1994 жж. – аға лаборант М.Ауезова атындағы ШПИ,  Х.А.Ясави атындағы ХҚТУ;  1994-1999 жж. – Кіші ғылыми қызметкер,  Х.А.Ясави атындағы ХҚТУ-нің химия кафедрасының  оқытушысы; 2000-2014жж. – Х.А.Ясави атындағы ХҚТУ, Академиялық инновациялық университеті, ОҚМПИ химия кафедрасында аға оқытушы,  доцент. 

4. Академиялық тәжірибе емес: жоқ

5. Сертификаттар: 2014ж. ҚР ЖОО педагогикалық мамандардың біліктілігін көтеру курсы «Өрлеу». Сертификат №0131273, 28.06.2014ж.

6. Ұйымдағы кәсіптік мүше: иә

7. Марапаттаулар мен сыйлықтар: 2011 жылдың август айында Қазақстан Республикасы, білім және ғылым министрлігі, ұлттық тестілеу орталығының құрмет грамотосымен марапатталды. Белсенді енбегі үшін алғыс хаттар мен ақшалай сыйлықтармен марапатталды.

8. Қызмет көрсету орындарында: жұмыс істемеймін

9. Соңғы 5 жылдағы маңызды еңбектері мен презентациялары:

1. Получение ксилита и полиолов на модифицированныхкатализатаров на основе меди и никеля.  К.З.Керимбаева, Б.Ш.Кедельбаев, Монография,  ЮКГУ им. М,Ауезова, Шымкент,  2011г.

 2. Способ регенерации катализатора для декарбонилирования фурфурола,  А.Е.Битемирова, Р.С.Спабекова,  К.З.Керимбаева  «Естественные науки актуальные вопросы и тенденции развития» Международнная конференция, г.Новосибирск, 2011г.

 3. Химияны оқытудың интерактивті тәсілдері.  К.З.Керімбаева, Б.Б.Шағраева 

А.Зұлпухарова  “Көптілді білім беру негізінде бәсекеге қабілетті тұлғаны қалыптастыру” ОҚМПИ- ның 75 жылдығына арналған Республикалық ғылыми-тәжірибелік конференция, 19 қазан 2012ж.

4. Оқушылардың  құзырлығын әртүрлі әдіс тәсілдерді қолдану арқылы дамыту. К.З.Керімбаева, Б.Б.Шағраева,  А.Е.Битемирова, Ж.М.Ноғайбекова, “Көптілді білім беру негізінде бәсекеге қабілетті тұлғаны қалыптастыру” ОҚМПИ- ның 75 жылдығына арналған Республикалық ғылыми-тәжірибелік конференция, 19 қазан 2012ж.

5. О механизме закоксования катализаторов. К.З.Керімбаева, Битемирова А.Е., Баймаханова Г.М.,   Научно-методический и теоретический журнал «Социосфера» (РИНЦ). ISSN 2078-7081, Россия, 2013

 6. Азот тақырыбын оқыту әдістемесі. К.З.Керімбаева, Ногайбекова Ж.М. «Байтанаев оқулары–1: Халықаралық білім беру кеңістігіне қазіргі кезеңдегі педагог мамандарды даярлау үрдісін интеграциялау мәселелері» атты Халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференция, Шымкент, 2013

7. Химияны оқыту үрдісінде ұлттық ойын элементтерін пайдалану. К.З.Керімбаева, Битемирова А.Е., Зұлпыбекова Қ. «Жаңа формацияда кәсіптік білім берудің өзекті мәселелері» ХҒТК материалдары. Шымкент, 2013ж.

8. Сын тұрғысынан оқыту әдістемесі. К.З.Керімбаева, Көкенова Н.Т., «Бәсекеге қабілетті қоғам тірегі – ұстаз: «мәнгілік ел» - ұрпақтың болашағы» атты Республикалық ғылыми-тәжірибелік конференция материалдары. Оңтүстік Қазақстан мемлекеттік педагогикалық институты, Шымкент 2014ж.