Битемирова Алия Еркегуловна

1.  Аты-жөні:  Битемирова Алия Еркегуловна

 2  Білімі:  жоғары;  ғылыми және академиялық дәреже: х.ғ.к., доцент; кәсіби біліктілік: химик, оқытушы; осы ұйымда жұмыс істеу уақыты:  1991ж.;

3. Академиялық тәжірибесі: 1984-1990ж. ғылыми қызметкер, КазХТИ органикалық химия кафедрасының оқытушысы; 1991– 2002 ж. М. Ауезов атындағы ШПИ; Х. А. Ясауи атындағы ХҚТУ; АИУ; ОҚМПИ жылдан аға оқытушы, доцент; годы преподаватель, старший преподаватель кафедры органической и физической химии Шымкентского педагогического института и Казахско-Турецкого университета им. Х. Ясави г. Шымкента. С 2002 года по 2011  доцент кафедры «Химия»  в Казахско - Турецком университете им. Х. Ясави, Академическом инновационном университете.

4. Академиялық емес тәжірибесі: - жоқ;

5. Куәліктері /кәсіби біліктілікті арттыру жөнінде мерзімі көрсетілген сертификаттар немесе кәсіби тіркеу: 29.09.2015 - 11.10.2015ж. аралығында «Өрлеу» біліктілікті арттыру курсынан өттім;

6. Кәсіби ұйымдардағы мүшелігі: иә;

7. Жетістіктері және сыйлықтары: жоғары еңбек көрсеткіштеріне байланысты бірнеше рет алғыстар, ақшалай сыйлықтар алған.

8. Қызмет көрсету саласындағы қызмет: жұмыс істемейді;

9. Ең негізгі жарияланымдары және презентациялары, соңғы бес жылда – атауы, автормен бірге (егер бар болса), қайда шыққан және/немесе презентацияланды, жарияланым немесе презентации күні :

1.Получение гетероциклических соединений.-Шымкент: Алем, 2011. -132с.

2.Бесмүшелі гетероциклді қосылыстарды синтездеу.–Шымкент: Нұрлы бейне,2014.-144 б.

3. Органикалық химия.- Шымкент: Алем, 2014.-215 б.

4. «Isolation and Molecular-Genetic Identification of Strains of Antagonistic Bacteria for the Phytopathogenic Fungus Fusarium solani». World Applied Sciences Journal.-2014.-V.29.-Iss.6.-P.783-787. (имп.фак.)

5. «Study of adenosine-5`-triphosphate  (ATP) in spermatozoa of boars». African Journal of Agricultural Research.-2012.-V.7(26), pp. 3873-3875. (имп.фак.)

6.  «Қой терісін  өңдеу». «Ел орда ғылыми жаршысы». Астана қаласы.2011ж.

7. «Сущность умственного воспитания в развитии познавательного интереса». Қазақстан жоғары  мектебі. 13-18 б. Алматы, 2010ж.

8.«Фурфуролды модифицирленген Ni құйма катализаторымен селективті гидрлеу». “Қазақстанның ғылыми әлемі” журналы. –Шымкент қаласы. 2010ж.

9. «Сорбит қатысында агар-қауын езбесі сірнелерін алу». ҚазҰУ Хабаршысы,  №3(67) 2012 ж.

10. «О механизме катализаторов», Г. Баймаханова, К. Керимбаева, г. Пенза, ОО научный-издат. Центр «Социосфера», РИНЦ, НБА, 216-220 с., 2013 г.

11. «Көп сатылы синтездерді шешудің логикалық құрылымы». Г.Баймаханова, О. Кобланова, Республикалық форумның еңбектері М. Ауезов. ОҚМУ, 26-27 сәүір 2013 ж.