Битемирова Алия Еркегуловна

1  Аты-жөні: Битемирова Алия Еркегуловна, 13.04.1959 ж туылған.

2  Білімі: жоғары, Әл-Фараби атындағы ҚазМУ (1984 ж.), химия ғылымының кандидаты (1991ж.), «Химия» кафедрасының  доценті.

Оқытатын пәндері: Органикалық химия, химиялық синтез, жоғары молекулалы қосылыстар химиясы; 

2011 жылдан бастап Оңтүстік Қазақстан мемлекеттік педагогикалық университеті «Химия» кафедрасында доцент болып жұмыс жасайды.

3 Академиялық тәжірибесі: 1984-1990 жылдар ҚазХТИ органикалық химия кафедрасында ғылыми қызметкер, оқытушы.

1991– 2002 жылдары Шымкент педагогикалық институтында және Қ.А.Ясауи атындағы Қазақ-түрік университеті органикалық  және физикалық химия кафедрасында аға оқытушы. 2002 - 2011 жылдары Қ.А.Ясауи атындағы Қазақ-түрік университеті және Академиялық инновациялық университеті «Химия»  кафедрасында доцент.

4 Академиялық емес тәжірибесі: -.

5 Куәліктері/ сертификаттары: - 5

1 «Пән мен тілді кіріктіріп оқыту – CLIL әдісі» Алматы қаласы. 23.07-09.08. 2018ж. «Языковой центр «Advance». Сертификат №21.   09.08. 2018ж.

2 Barcelon университетінің профессоры Alicia Duro Sans өткізген «Natural  sciences in primary education» бағдарламасы бойынша біліктілікті арттыру курсы. 26 - 29.04.2018ж.

3«Информоционно –коммуникационные  технологии  в дистанционном обучении» Санк-Петербург. 26.11.2018.

4«Органикалық химия» зертханасы және химиялық зерттеу әдістері. Ташкент химико-технологиялық институты «Педагог кадрлардың біліктілігін арттыру және қайта даярлау» орталығы (Ташкент қаласы) Сертификат № 0002.  31.12.2018ж.

5«Органикалық  химия» мамандығы бойынша біліктілікті арттыру курсы әл-Фараби атындағы КазҰУ Біліктілікті арттыру және қосымша білім беру институты. Алматы. Куәлік № 8271. 21.04.2018ж.

6 Кәсіптік ұйымдағы мүшелік: иә

  7 Мадақтама және сыйақы: ЖОО-да белсенді енбегі үшін алғыс хаттар мен ақшалай сыйлықтар.

8 Қызмет көрсету орындарында: жоқ

  1.  Соңғы үш жылдағы ең негізгі жарияланымдары:

1 «Magnetik properties of intermetallic compounds of praseodymium with the metals of iron and renium subgroup». Oriental journal of chemistry. Vol. 33, №3. 2017. (имп.фак.)

2 «Методика изучения темы «Ядерные реакции» в условиях кредитной технологии обучения физике студентов технических специальностей». Академия естествознания. «Международный журнал экспе-риментального образования». №4 (часть 2), стр.118-122, 2017. (имп.фак.) РИНЦ-0,532

3 Химияны ағылшын тілін кіріктіре оқыту әдісі. Қазақ мемлекеттік қыздар педагогикалық университетінің Хабаршысы № 3 (75), 2018 (ВАК тізімінде)

4 Thermodynamik research of the possibility of  phosphatic and siliceous fines sintering with the fluxing additives. News of the academy of sciences of the republic of Kazakhstan. Series Chemistry and Technology. Volume 3, Number 429 (2018), 61-66

5 Развитие креативных качеств личности в практике современного образования. V Международная научно-практическая конференция "Высокие интеллектуаль-ные технологии в науке и образовании".  Россия. г.Санкт-Петербург, 14.11. 2018

6 Влияние времени на процесс модификации гуминовых кислот. Х Евразийский научный форум «Большое Евразийское партнёрства: прошлое, настоящее, будущее». Россия. г.Санкт-Петербург. 22-23ноября 2018г.

7 “Formulation of cold drinks on the basis of  decoction of  drug plants”. Austrian Journal of Technical and Natural Sciences # 11-12. 2018 (имп.факт)

8 Recycling of  wastes of  petroleum refining  industry by using them in the manufacture of tire rubbers. News of the Academy of sciences of the Republic of Kazakhstan. Series of chemistry and technology. Volume 1, Number 433 (2019), 16 – 20

9 Жаратылыстану пәндерін үштілде оқытудың ғылыми-әдістемелік негіздері. Наука и жизнь Казахстана. Международный научный журнал. №1 (73) 2019     С.44-46  (ВАК)

10 «Technology of production of carbon nanocomposite materials». «Industrial Technology and Engineering» №2 (31) 2019. (имп. фак.)

11 Methods of physical and chemical analysis. Оқу құралы. Авторлық куәлік: №1507.  30.01.2019ж.

12 «Obtainment of  the  heterocyclic compounds». Монография. Авторлық куәлік: №1334. 15. 01.2019ж.