Мәдібекова Ғалия Мүтәліқызы

Аты-жөні.: Мәдібекова Ғалия Мүтәліқызы

Қызметі: х.ғ.к,   профессор м.а.

Ұжым: Оңтүстiк  Қазақстан  мемлекеттiк  педагогикалық университеті

 Мекен жайы:  Шымкент қ.,   Байтұрсынов көш. , 13

Телефон: (7252)214006 жұм, +77477014368

Факс:(7252)214006

Электронды пошта: Galiya56@list.ru

Туған күні: 13.02.1956

Азаматтығы: ҚР

Ғылыми дәрежесі: 02.00.11-коллоидтық химия және физика-химиялық механика мамандығы бойынша химия ғылымдарының кандидаты

Ғылыми жобалар:

- Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі Ғылым комитетінің "Жер туралы ғылымдар, металлургия және байыту орталығы" Өңірлік Мемлекеттік Кәсіпорнының  "Әртүрлі функционалдық мақсаттағы жаңа перспективалы материалдарды жасаудың ғылыми негіздері мен технологияларын әзірлеу" бағытында "Мұнайды сусыздандыру, тұзсыздандыру және депарафинизациялау үшін жаңа полимерлік композицияларды әзірлеудің ғылыми негіздерін құру" тақырыбы бойынша (мемлекеттік тіркеу№ 0106 ҚР 00057) ГФ жобасы.

- Темпус. Еуроодақтың Темпус бағдарламасы бойынша халықаралық гранты Tempus joint project: 158918- Tempus-1-2009-1-AT-Tempus-JPCR "Teaching competency and infrastructure for e-learning and retraining" (CANDI) тақырыбында орындалуда, 2010-2014 жж. - үйлестіруші;

-    «Жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру бағдарламасы негізінде виртуальды зертхана дайындау ғылыми орталығын құру арқылы болашақ педагогтардың кәсіби құзіреттілігін қалыптастыру» тақырыбы бойынша АҚ «ҒТАҰО (АО «НЦНТИ») тіркелген № 0115РК02859, 2016-2018 жж, к/ шарт негізінде. 2016-2018 жж.

- ГФ, 2018-2020 жж, AP05132810  номерлі "Ауыл шаруашылығы өнімдерін өндіруді қарқындату мақсатында биологиялық белсенді заттарды микрокапсулдау технологиясының ғылыми-практикалық негіздері және өсімдік өсіруді дамытудың жаңа стимуляторлары". Жауапты орындаушы, ОҚМУ;

            - «Ресей және Қазақстан ЖОО-да қалдықтарды тұрақты басқару құзыреттілігін арттыру / EduEnvi» жобасы. 2018-2020 жж. ОҚМУ.

 Марапаттар:

- ҚР БҒМ Құрмет грамотасы, 2006 ж.;

- ЖОО-ның үздік оқытушысы, 2007 жыл;

 -А. Байтұрсынов төсбелгісі, 2012 ж.;

- ОҚМПИ-да   ғылымдағы жетістіктері үшін алғыс хаттар: 2012 ж., 2013 ж.,

2014 ж., 2015 ж., 2016 ж.

- "Білім беру ісінің құрметті қызметкері" ҚР БҒМ төсбелгісі, 2017 ж.

Патенттер:                                                                                     

  - «Способ обессоливания и обезвоживания нефти»- патент РК № 13328 от 28.05.2003 по заявке № 2002/0138.1 от 11.02.2002

- «Способ обессоливания и обезвоживания нефти» - предпатент РК № 19286 от 25.01.2008 по заявке 2005/1439.1. кл. C 10 G 33/04.

- «Липаза микрокапсуласын алу тәсілі» - ҚР патент № 4366 , 16.10.2019,   өтініш берген №2018/0861.2  күні 30.11.2018

Ғылыми еңбектері конференцияларда баяндалды:

1.Nonstoichiometric complexes of polyacrilonitrile derivatives with surfactants. Max-Planck institute Colloids and Interfaces. 10-13 June, 2013. Abstract book of 14th European Student conference, – P.82.- PD.3. Potsdam-Golm. June 10-13, 2013.

2. Study of Polyelectrolyte and oppositely charged surfactant mixture for stabilization of emulsion. ECIS2013. Sophia, 30 August-06 September, 2013. Abstract.

3. Российская Федерация, г. Москва,Colloidal properties of polymeric composite materials and application-specific aspects of their usage. IV Международная  конференция по коллоидной химии и физико-химической механике, IC-CCPCM 2013.Moscow, 2013

4.Research of chicken manure as a substrate for biogas and biofertilizers yield. IV International

scientific conference “Colloids and Surfaces-2015”. Al-Farabi Kazakh National University, Almaty, s.124.

5. Study of Hydrolyzed Poly action it file compositions with surfactants for use in emulsifying process. 6th International  Workshop on Bubble and Drop Interfaces. Germany, Potsdam, 2015.

6. Microencapsulation of active ingredient by polyelectrolyte complex formation. ECIS 2018. 2-7 th September, Lubljana, Slovenia.

7. Study of formulation parameters of w/o/w double emulsions for microencapsulation of bioactive substances. ICC-2018. 4th Section “Surfactants (IV Russian symposium on surfactants included)”.

8. Исследование структуры субмикрокапсул, стабилизированных модифицированными наночастицами диоксида кремния. VIII Международная научно – техническая конференция «Низкотемпературные и пищевые технологии в XXI веке». Россия, Санкт-Петербург, Университет ИТМО, 2019.

9. Study of Pickering emulsions stabilized by silica nanoparticles modified by oleic acid and chitosan. Okinawa Colloids 2019. 3-8 November, 2019, Nago, Okinawa, Japan.

 Импакт-факторы бар мақалалар:

  1. Colloid-chemical approach to use of Polyacrilonitrile derivatives compositions with surfactants. International Journa of Engineering Sciences.Vol.: 13,Issue:5. P.62 – 68. If=0.93.
  2. Investigation efficiency of AlhagiPseudalhagi flavonoids dimerization process.Life Science Journal. (Life Sci J). ISSN:1097-8135. Volume 10 - Number 4 (Cumulated No. 35), December 25, 2013. life1004. If=0,165.
  3. Polymer-surfactant complexes for microencapsulation of vitamin E and its release.  Colloids and Surfaces B: Biointerfaces. (2015),http://dx.doi.org/10.1016/j.colsurfb.2016.03.063. If =4,287.
  4. Microencapsulation of Insulin and its release using W/O/W double emulsion method.Articlereference:COLSUA21108.Journal title: Colloids and Surfaces A: PhysicochemicalandEngineeringAspects. Online publication complete: 20-OCT-2016. DOI information: 10.1016/j.colsurfa.2016.10.041; . If- 2,86.
  5. "Study of N-Isopropylacrylamide-based microgel particles as a potential drug delivery agents". COLSUA-D-17-00264R1. Journal title: Colloids and Surfaces A: Physicochemical and Engineering Aspects. Impact Factor 2,72.  ISSN: 1146-609X. 2017. 

Сонымен қатар,  "Қазақстанның химиялық журналы", "Мұнай және газ", ҚАЗҰУ "Хабаршы-Вестник", химия сериясы, "Herald of the Kazakh - British technical university-Қазақстан-Британ техникалық университетінің хабаршысы", Journal "Scientific Israels-Тechnological Advantages" ,  ОҚМПУ „Хабаршысы“ журналдарында 10-ға жуық ғылыми еңбектері жарық көрді.