Алтынбеков Шахмақсұт Алтынбекұлы

1. Аты-жөні : Алтынбеков Шахмақсұт Алтынбекұлы

2. Білімі : ТашГУ, математика (1968 жыл)

3. Академиялық дәреже : Ф.-м.ғ.к. (1992 жыл)

4. Академиялық атақ : Доцент (1997 жыл)

5. Академиялық тәжірибе :

6. Академиялық емес тәжірибе :

7. Марапатталу және сыйлыққа ұсыну : Институт көлеміндегі мақтау қағаздары

8. Қызмет көрсету саласындағы қайраткерлігі (ұйымның құрамында немесе ұйымнан бөлек салада) :

9. Соңғы бес жылдағы негізгі шығарылымдары және презентациялары – тақырыбы , бірлескен авторлар , қайда шыққан немесе/және презентация жасалғаны,презентацияның шыққан күні :

1) Основное уравнение консолидации засаленных земляных сред: Теоретическая и прикладная механика. Международный научно-технический сборник. Белорусский национальный технический университет.

2) Основное уравнение теории фильтрационной консолидации соленых грунтов: Геотехника теория и практика. Межвузовский тематический сборник трудов. Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет.

3) Об одной краевой задаче теории фильтрационной консолидации соленых грунтов: Современные геотехнологии в строительстве и их научно-техническое сопровождение. Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет.

10. Жаңа кәсіби , тәжірибелі – конструкторлық бағдарламаларда , ғылыми және ғылыми – конструкторлық бағдарламаларда немесе кәсіби жетілдіріп дамытулардағы авторлық және бірлескен авторлық болу.