Алтынбеков Шахмақсұт Алтынбекұлы

Алтынбеков Шахмаксут

1. Білімі: Жоғары

Ғылыми және академиялық дәрежесі: ф.-м.ғ.к., доцент

Кәсіби біліктілік: Математик.

    Оқытатын пәндері: Математикалық анализ, олимпиада есептерін шешу әдістері, математиканы оқыту әдістемесінен ғылыми-зерттеу жұмысын ұйымдастыру және жүргізу, салу есептері, мәтіндік есептер шешу.

Осы ұйымдағы жұмыс уақыты, кезеңі: (2011 жылдан бастап)- 8 жыл.

2. Академиялық тәжірибе: 1973 жылдан КазХТИ,  1998 жылдан ХҚАУ,  1999 жылдан ШИ ХҚТУ, 2011 жылдан ОҚМПУ.

3. Академиялық емес тәжірибе: УзССР ҒА ЕО Кибернетика институты -1968 жылдан, ҒЗИ «Союзгипрорис»  1973-1978.

4. Күні көрсетілген кәсіби біліктілікті арттыру туралы сертификаттар немесе кәсіби тіркеу

Біліктілік курсының атауы

Күні

Нәтижесі

Современные педагогические технологии преподавания в вузе

 (72 ч.)

20.02.2017-01.03.2017

Сертификат

Семинар «Подготовка отчета по самооценке высшего учебного заведения в рамках институциональной аккредитации» Независимое агентство по обеспечению качества в образовании

22 қараша 2019

Сертификат

5. Кәсіптік ұйымдарға мүшелік: кәсіподақ мүшесі

6. Марапаттары мен сыйлықтары:

1. 2016ж. ОҚМПИ ректорының алғыс хаты;

2. 2016ж. ҚР Оңтүстік Қазақстан облыстық мәслихатының грамотасы;

3. 2016ж. РЖА(Ресей жаратылыстану академиясы) «Білімге және ғылымға еңбегі сінірген қызметкер» (Хаттама №528);

4. 2016 жыл РЖА «Ғылымға және техникаға еңбегі қайраткері» (№ ЗДНТ 0211/0161);

5. 2016 жыл РЖА –ның профессоры (№ 8925);

6. 2016 жыл орден «Первый среди равных» (күәлік №331/643);

7. 2016ж. Отандық ғылымды дамытудағы жетістіктері үшін В.И.Вернадский (Хаттама №591) және М. Ломоносов (№ 682/438) атындағы медальдар;

8. 2016 жыл Халықаралық Жаратылыстану Академиясының Құрметті докторы(№ 0794);

9. Әртекті топырақтар консолидациясы процесінің математикалық моделі және оның қолданысы атты монографиясы 2018 жылдың 16-19 наурызында өткен Париж көрмесінің Алтын медалімен марапатталды (Медаль № 485);

10.Белорус Ұлттық техникалық университетінің Дипломы, 03.02.2017.

11. «Оңтүстік Қазақстан мемлекеттік педагогикалық институтының 80 жылдығына» төсбелгі 2018ж.

7. Саладағы қызметтер: жоқ.

8. Соңғы бес жылдағы ең маңызды жарияланымдар мен презентациялар-атауы, бірлескен авторлар (егер бар болса), онда басылып шығарылған және/немесе таныстырылған, жарияланған немесе тұсау кесердің күні:

Жарияланымның атауы

түрі

Конференция және журнал атауы

Бірлескен авторлар

Mathematical statement and methods of solution of the vibroconsolidation problem for salty soils

мақала

Journal of Mathematical Sciences (United States) 219(1).-2016.

 

Model tasks for management of process of sibsidence of earth’s surface

мақала

Geotechnics Fundamentals and Applications in Construction: New Materials, Structures, Technologies and Calculations - Proceedings of the International Conference on Geotechnics Fundamentals and Applications in Construction: New Materials, Structures, Technologies and Calculations, GFAC 2019.

с. 6-9.

 

 

9. Жаңа кәсіби, тәжірибелік-конструкторлық әзірлемелердің қысқаша тізімі, ғылыми немесе тәжірибелік-конструкторлық әзірлемелерде авторлық немесе бірлескен авторлық :

Авторлық куәлік №1881 за 2018г.

10. Егер қосымша болса, онда түйіндеме тізімінде көрсетілмеген маңызды қызмет түрлерін көрсетуге болады: 

ОО «Қазақстан геотехникалық қауымдастығы»-ның мүшесі  2002жылдан.

Scopus база бойынша 3 мақала жарияланды, индекс Хирша h=1.