Шинибаев Махсуд Даниярович

  1. Аты-жөні: Шинибаев Махсуд Даниярович
  2. Білімі: Қазақ химия – технологиялық институты (1971 жыл)
  3. Академиялық атақ: физика-математика ғылымдарының докторы, профессор  
  4. Академиялық тәжірибе:  1971- 2005 ж Каз ХТИ, 2005-2010 ж. МГТУ, 2010 жылдан бастап ОҚМПИ
  5. Академиялық емес тәжірибе: жоқ
  6. Марапатталу және сыйлыққа ұсыну:
  7. Қызмет көрсету саласындағы қайраткерлігі (ұйымның құрамында немесе ұйымнан бөлек салада): 2008-2011 жылдардағы ҚР Білім және Ғылым министрлігі тапсырмасымен ҰБТ – да комиссиясы төрағасы ретіндегі қызмет және алғыс хатпен марапаттау.
  8. Соңғы бес жылдағы негізгі шығарылымдары және презентациялары-тақырыбы, бірлескен авторлар, қайда шыққан немесе/және презентация жасалғаны, презентацияның шыққан күні:

1) Translational-Rotational Motion of Earth Artificial Satellite (EAS) in Hill’s Gravity Field: Advanced Materials Impact Factor

2) Аналог интегрируемости С.В. Ковалевской в центральном Ньютоновском поле тяготения: Известия Нац. Академ. Наук РК. Серия физико-математическая №2 Алматы 2014.

3) О построении промежуточной орбиты ИСЗ в циллиндрической системе координат: Известия Нац. Академ. Наук РК. Серия физико-математическая №3 Алматы 2014.

  1. Жаңа кәсіби, тәжірибелі-конструкторлық бағдарламаларда, ғылыми және ғылыми-конструкторлық бағдармаларда немесе кәсіби жетілдіріп дамытулардағы авторлық және бірлескен авторлық болу.

2009 жылдан бастап “ Ғарыштық зерттеу институтында”  бас ғылыми маман ретінде жұмыс атқардым.