Абдрахманов Құрбанқожа

Абдрахманов Құрбанхожа

1. Білімі:  Жоғары

Ғылыми және академиялық дәрежесі: ф.-м.ғ.к., доцент

Кәсіби біліктілік:Математик,  геометрия мамандығы

Оқытатын пәндері: Дифференциалдық геометрия, геометрия негіздері, математика тарихы, алгебра және сандар теориясы

Осы ұйымдағы жұмыс уақыты, кезеңі: ( 1975 жылдан бастап) 45 жыл

2. Академиялық тәжірибе: 1975 жылдан ШПИ,  1993 жылдан ХҚКТУ ШИ,  2011 жылдан ОҚМПУ.

3. Академиялық емес тәжірибе: жоқ

4. Күні көрсетілген кәсіби біліктілікті арттыру туралы сертификаттар немесе кәсіби тіркеу

Біліктілік курсының атауы

Күні

Нәтижесі

Математика и математическое образование разных стран в XXI веке с учётом специфики культурных традиции:состояние проблемы и вызовы будущего.

2017 ж.ақпан

Сертификат

Создание образовательных программ по педегогическим наукам на основе профессионального стандарта «Педагог»

2019ж. сәуір

Сертификат

5.  Кәсіптік ұйымдарға мүшелік: кәсіподақ мүшесі

6.  Марапаттары мен сыйлықтары: 1.«Оңтүстік Қазақстан облысына сіңірген еңбегі үшін» төсбелгі 2012 ж. 2.«Ерен еңбегі үшін» төсбелгі 2014 ж. 3.«Оңтүстік Қазақстан мемлекеттік педагогикалық институтының 80 жылдығына» төсбелгі 2018ж.

7.  Саладағы қызметтер: жоқ.

8.  Соңғы бес жылдағы ең маңызды жарияланымдар мен презентациялар-атауы, бірлескен авторлар (егер бар болса), онда басылып шығарылған және/немесе таныстырылған, жарияланған немесе тұсау кесердің күні:

Жарияланымның атауы

түрі

Конференция және журнал атауы

Бірлескен авторлар

Векторларды қолданып стереометриялық есептерді шешу

мақала

Известия национальной академии наук РК.Серия физико-математическая.2(300) март-апрель 2015г.с.154-158.

Касимова Н.А.

Построение промежуточной орбиты ИСЗ в центральном поле тяготения Хилла

мақала

Известия национальной академии наук .Серия физико-математическая.1(305), январь-февраль 2016.с.210-214.

Шиныбаев М.Д.

Алимкулова Б.Т.

The orbital motion of A test BODY IN THE GRAVITATIONAL FIELD OF THE HILL

мақала

III International Conference Industrial Technologies and Engineering Shymkent, Kazakhstan 2016 October C.114-120

Shinibaev M.D.

Dairbekov S.S.

Zholdasov S.A.

Айқас түзулердің қасиеттерін пайдаланып стереометриялық есептерді шешудің әдістемесі

мақала

Материалы МНП конференции. ЭКСПО-2017:Информатизация-будущее развитие общества.Февраль 2016 Шымкент. С. 8-11.

Бердиметов А.

Математикадан есептер шығару барысында оқушылардың пайымдау қабілетін дамыту

мақала

Материалы МННТ конференции.Қазіргі замандағы саяси және мәдени кеңістіктегі өнер мен білім Шымкент 2018.

 

 

9. Жаңа кәсіби, тәжірибелік-конструкторлық әзірлемелердің қысқаша тізімі, ғылыми немесе тәжірибелік-конструкторлық әзірлемелерде авторлық немесе бірлескен авторлық : жоқ.

10. Егер қосымша болса, онда түйіндеме тізімінде көрсетілмеген маңызды қызмет түрлерін көрсетуге болады:  жоқ.