Абдукадиров Багдат Затыбекович

1. Аты-жөні: Абдукадиров Багдат Затыбекович

2. Білімі: Жоғары, Әл-Фараби атындағы ҚазҰУ 2012ж. Физика, 2014ж. магистр Техника ғылымы

3. Академиялық атақ: 2014ж. магистр Техника ғылымы

4. Академиялық тәжірибе: 09.2012-01.2013жж Алматы мемлекеттік Бизнес колледжі

5. Академиялық емес тәжірибе: 01.2013-06.2013жж ҚазҰУ комптютер сынып маманы. 09.2012-06.2013жж ҚазҰУ Ғылыми жобаның кіші ғылыми қызметкері.

6. Марапатталу және сыйлыққа ұсыну:жоқ

7. Қызмет көрсету саласындағы қайраткерлігі (ұйымның құрамында немесе ұйымнан бөлек салада): жоқ

8. Соңғы бес жылдағы негізгі шығарылымдары және презентациялары-тақырыбы, бірлескен авторлар, қайда шыққан немесе/және презентация жасалғаны, презентацияның шыққан күні:

1) Экспериментальное исследование коэффициента теплоотдачи крылового  профиля NASA-0021: Материалы международной конференции, посвященный 80-летию профессора С.И. Исатаева.  Алматы, 29-30 марта  2012г.- С.96-101.

2) Теоретическое исследование изменение температуры стенки по длине канала  крылового профиля NASA-0021: Вестник КазНУ им. аль-Фараби. Серия физическая. Алматы, 2013. №2 (45). – С.85-88.

3) Application Reynolds analogy in the study of temperature change in wall length of specific channel NASA-0021: International Journal of Mathematics and Physics, Almaty 2014.

4) Investigating of temperature of heat exchange in wall length of specific channel NASA-0021: «Сапалы білім, ғылым, жасыл экономика –ғаламшар болашағы» атты халықаралық конференция материалдары.Алматы, 2014 ж. 16-сәуір,265-268 бет.

5) Тасымалдау үдерістерін сипаттайтын дифференциалдық теңдеулердің айырымдық схемалары: «Қазақстан -2050» стратегиясы – жоғары оқу орындарында педагог кадрларды кәсіби даярлауды қалыптастыру концепциясының негізі» материалдары.  ОҚМПИ, Шымкент қаласы, Қазақстан 14-15 қараша, 2014 жыл.

6) Компьютерлік технологиялар көмегімен физика пәні бойынша білім алушылардың танымдық белсенділігін арттыру: «Қазақстан -2050» стратегиясы – жоғары оқу орындарында педагог кадрларды кәсіби даярлауды қалыптастыру концепциясының негізі» материалдары.  ОҚМПИ, Шымкент қаласы, Қазақстан 14-15 қараша, 2014 жыл.

7) Дарьежелтурбинасынынанөтетінжелағысының теориялық  талдауы: «Қазақстан -2050» стратегиясы – жоғары оқу орындарында педагог кадрларды кәсіби даярлауды қалыптастыру концепциясының негізі» материалдары.  ОҚМПИ, Шымкент қаласы, Қазақстан 14-15 қараша, 2014 жыл.

9.Жаңа кәсіби, тәжірибелі – конструкторлық бағдарламаларда, ғылыми және ғылыми-конструкторлық бағдарламаларда немесе кәсіби жетілдіріп дамытулардағы авторлық және бірлескен авторлық болу. жоқ