Бердалиева Тилла Досыбековна

1. Аты-жөні: Бердалиева Тилла Досыбековна

2. Білімі:Жоғарғы , Қ.А.Яссауи атындағы ХҚТУ жанындағы Шымкент педагогикалық институты

3. Академиялық атақ: доцент,1990ж

4. Академиялық тәжірибе:Жоғарғы , Қ.А.Яссауи атындағы ХҚТУ жанындағы Шымкент педагогикалық институты, ОҚМП 1977-2014жж

5. Академиялық емес тәжірибе: жоқ

6. Марапатталу және сыйлыққа ұсыну: Институт тарапынан

7. Қызмет көрсету саласындағы қайраткерлігі (ұйымның құрамында немесе ұйымнан бөлек салада):

8. Соңғы бес жылдағы негізгі шығарылымдары және презентациялары-тақырыбы, бірлескен авторлар, қайда шыққан немесе/және презентация жасалғаны, презентацияның шыққан күні:

1) Организация интерактивной деятельности учащихся на примере лабораторного практикума по физике: Международный журнал SCIENCEANDWORLD №3(7), 2014, VolIII Импакт-фактор журнал-0.325

2) Современный подход к постановке школьного физического эксперимента: М.С.Сарсембаевтың 100 жылдығына арналған «Ұстаз – ұлттың тірегі» атты республикалық ғылыми-тәжірибелік конференцияның материалдары. Шымкент, 2013 г. 113-117 бет.

3) Орта мектепте дарынды балалармен жұмыс жасау ерекшеліктері: Materials of the x International scientific andpractical conference, “Trends of modern science”-2014. Volume 13.Pedogogical sciences Sheffield science.

4) Физика пәнін оқытуда ғылым жетістіктері туралы материалдарды пайдалану мәселесі: Білім әлемінде, В мире образования, In the world of education ISSN №2307-5287 научно- педагогический журнал№3, 2013ж.

5) Курс лекции по истории физики (лекциялар жинағы) ОҚМПИ Шымкент 2013ж.

9.Жаңа кәсіби, тәжірибелі – конструкторлық бағдарламаларда, ғылыми және ғылыми-конструкторлық бағдарламаларда немесе кәсіби жетілдіріп дамытулардағы авторлық және бірлескен авторлық болу. Жоқ