Бердалиев Даулетбай Тұрдалыұлы

1. Аты-жөні: Бердалиев Даулетбай Тұрдалыұлы

2. Білімі: Жоғарғы , Қ.А.Яссауи атындағы ХҚТУ жанындағы Шымкент педагогикалық институты

3. Академиялық атақ: Физика –математика ғылымдарының кандидаты

4. Академиялық тәжірибе: 1994-1998 жылдар аралығында Халықаралық Қазақ-түрік университеті физика кафедрасы аға лаборант. 2001-2002 жж оқытушы ОҚММА, 2003-2010 оқытушы ХҚТУ  ШИ, 2010-2011 аға оқытушы АИУ, 2011-2014 аға оқытушы ОҚМПИ.

5. Академиялық емес тәжірибе: 1998-2001жж физика мұғалімі, облыстық дарынды балалар мектеп интернаты, 2002-2003жж директордың ғылыми істер жөніндегі орынбасары

6. Марапатталу және сыйлыққа ұсыну: Институт тарапынан марапаттаулар

7. Қызмет көрсету саласындағы қайраткерлігі (ұйымның құрамында немесе ұйымнан бөлек салада):

8. Соңғы бес жылдағы негізгі шығарылымдары және презентациялары-тақырыбы, бірлескен авторлар, қайда шыққан немесе/және презентация жасалғаны, презентацияның шыққан күні:

1) Влияние нейтронного облучения, деформации и старения на изменения структуры и физико-механических свойств стали 12Х18Н10Т: Вестник. Казахский национальный педагогический университет имени Абая. Серия физико-математическая №2 (46) Алматы 2014г.

2) Влияние отжига на обратное мартенситное превращение нержавеющей аустенитной стали 12Х18Н10Т: «Бектаев оқулары-1 Ақпараттандыру-қоғам дамуының болашағы» атты халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференция ІІ бөлім Шымкент2014ж.

3) ЖОО-да мұғалім даярлау кезінде қандай пәндер өтеді: Материалы Международный научно-практической конференции Стратегия Қазақстан-2050 ЮКГПИ 15-16 ноября Шымкент 2014 г.

4) Физиканы оқып үйренейік-1 (оқу-әдістемелік құрал) Шымкент, "Нұрлыбейне" баспаханасы тираж-500 2013ж.

5) Физиканы оқып үйренейік-2 (оқу-әдістемелік құрал) Шымкент, "Нұрлыбейне" баспаханасы тираж-500 2013ж.

6) Электр және магнетизм-І (лекциялар жинағы) Шымкент 2010ж.

7) Электр және магнетизм-ІІ (лекциялар жинағы) Шымкент 2010ж.

8) СӨЖ тапсырмалары (Лабораториялық жұмыстар) Шымкент 2010ж.

9)Особенности локализованной деформации и физико-механические свойства реак-торной нержавеющей стали 12Х18Н10Т, облученной тепловыми нейтронами: Қарағанды университетінің хабаршысы – Вестник Карагандинского университета

Физика сериясы, 34-42 б. 26 желтоқсан 2013ж,

9.Жаңа кәсіби, тәжірибелі – конструкторлық бағдарламаларда, ғылыми және ғылыми-конструкторлық бағдарламаларда немесе кәсіби жетілдіріп дамытулардағы авторлық және бірлескен авторлық болу.- жоқ