Рамазанова Сара Акзамовна

1. Аты-жөні: Рамазанова Сара Акзамовна

2. Білімі: Жоғарғы М.В. Ломоносов атындағы МГУ, физика факультеті, 1968 ж

3. Академиялық атақ: Доцент 1993 ж

4. Академиялық тәжірибе: Шымкент педагогикалық институты, 1968-2014 ж

5. Академиялық емес тәжірибе: Жоқ

6. Марапатталу және сыйлыққа ұсыну: Институт тарапынан алғыс хаттар

7. Қызмет көрсету саласындағы қайраткерлігі (ұйымның құрамында немесе ұйымнан бөлек салада):

8. Соңғы бес жылдағы негізгі шығарылымдары және презентациялары-тақырыбы, бірлескен авторлар, қайда шыққан немесе/және презентация жасалғаны, презентацияның шыққан күні:

1) К вопросу о начальном меридиане средневековых арабоязычных астрономов: В сб. Материалов научно-практической республиканской конференции к 100 летию М. Сарсембаева. ЮКГПИ Шымкент 2013г.

2) К вопросу об астрономических приборах мусульманского средневековья как обьектах макетирования силами: В сб.материалы международной научно-практической конференции «Бектаевские чтения-1: Информация-будущее развитие общества». ЮКГПИ Шымкент 2014г.

3) «Орта мектепте физика және астрономия пәнін оқытуда космология ұғымын тереңдетіп түсіндіру»: «Бәсекеге қабілетті қоғам тірегі-Ұстаз: «Мәңгілік ел»-Ұрпақтың мәңгілік болашағы» атты Республикалық ғылыми-тәжірибелік конференцияның бағдарламасы. ОҚМПИ  Шымкент 2014ж.

4) Астрономия (оқулық, 230 бет) Нұрлы бейне, Шымкент, 2014 ж.

5) Астрофизика (оқулық, 230 бет) Нұрлы бейне, Шымкент, 2014 ж.

6) Атом және ядролық физикаданзертханалық практикумы (оқулық, 40 бет) Нұрлы бейне, Шымкент, 2014 ж.

7) Астрономия пәнінен практикалық сабақтарға арналған оқу-әдістемелік құрал (оқу-әдістемелік құрал, 80 бет) Нұрлы бейне, Шымкент, 2014 ж.

9.Жаңа кәсіби, тәжірибелі – конструкторлық бағдарламаларда, ғылыми және ғылыми-конструкторлық бағдарламаларда немесе кәсіби жетілдіріп дамытулардағы авторлық және бірлескен авторлық болу.- жоқ