Сыздықова Мадина Сембекқызы

1. Сыздықова Мадина Сембекқызы

2. Білімі: жоғары, ұлттық мектебіндегі орыс тілі мен әдебиеті мамандығы бойынша, жоғары оқу орнындағы қызмет мерзімі 2013-2014ж., орыс тілі пәнінің оқытушысы.

3. Академиялық тәжірибесі: 1993-1994 жж. – Оңтүстік Қазақстан облысы, Созақ ауданы, Тайқоңыр елді мекеніндегі А.Гайдар атындағы орта мектебінің орыс тілі мен әдебиеті пәнінің мұғалімі.

1995-1999жж. –  Оңтүстік Қазақстан облысы, Созақ ауданы, Шолаққорған елді мекеніндегі А.Байтурсынов  атындағы орта мектебінде орыс тілі мен әдебиеті пәнінің мұғалімі.

1999-2008 жж. – Оңтүстік Қазақстан облысы, Созақ ауданы, Тайқоңыр елді мекеніндегі Т. Момбеков атындағы орта мектебінде орыс тілі мен әдебиеті пәнінің мұғалімі

       4. Академиялық емес  тәжірибе: 14 жыл

       5. Кәсіби біліктілікті көтеру жайлы куәліктер/ сертификаттар: Жоқ.

       6. Кәсіби ұйымдардағы мүшелік: Жоқ.

       7. Наградалар мен премиялар: Жоқ.

       8. Қызмет атқару саласындағы жұмыс: Жоқ.

       9. Соңғы бес жылдағы маңызды басылымдар және презентациялар: Баяндама «Использование информационных технологий в обучении русскому языку» «Байтанаев оқулары – 1: Халықаралық білім беру кеңістігіне қазіргі кезеңдегі педагог мамандарды даярлау үрдісін интеграциялау мәселелері» атты Халықаралық ғылыми –тіжәрибелік конференциясы. – Шымкент, 2013ж.

Баяндама «Рекламное творчество» В.В.Маяковского » X - Халықаралық ғылыми - тәжірибелік интернет-конференциясы– Польша, 2014ж.

Баяндама «Коммуникативная компетентность на уроках русского языка как результат обучения» «Байтанаев оқулары –2 : Ғылыми бағыттардың даму болашағы мен білім беру жүйесіне инновациялық әдістерді ендіру жолдары» атты Халықаралық ғылыми –тәжірибелік конференциясы. Шымкент, – 2014г.

   Баяндама «Рекламные тексты: способы речевого воздействия на адресата» «Актуальные проблемы развития науки и общества XXI веке». Халықаралық ғылыми - тәжірибелік интернет-конференция. – Сочи, 2014ж.