Сарсембаева Мариана Уалихановна

1.Аты-жөні: Сарсембаева Мариана Уалихановна

2.Білімі: жоғары

Ғылыми және академиялық дәреже: б.ғ.к.

Кәсіби біліктілік: доцент

Дәріс беретін пәндер: өсімдіктер физиологиясы, өсімдіктер селекциясы, геоботаника, ботаника

Осы мекемеде жұмыс істеген мерзімі:  1994-2014 оқу жылынан бастап осы күнге дейін

3.Академиялық тәжірибе: 20 жыл– ЖОО

Басқа білім мекемелеріндегі тәжірибесі:М.Әуезов атындағы ШПИ, Қ.А.Яссауи атындағы ХҚТУ, Академиялық инновациялық университет

Дәріс беретін пәндер өсімдіктер физиологиясы, өсімдіктер селекциясы, геоботаника, ботаника

Толық жұмыс күні, немесе толық емес жұмыс күні: толық жұмыс күні

4.Академиялық емес тәжірибе: компания,немесе заңды тұлға, аты,

қысқа мәлімет (толық жұмыс күні,қосымша жұмыс) - жоқ

5.Куәлік / кәсіби біліктілігін көтеру сертификаттары, мерзімі, кәсіби тірке:

Сертификаттар:

1)«Өрлеу»Біліктілікті арттыру ұлттық орталығы»АҚ

Қазақстан Республикасының ЖОО педагогикалық мамандықтарының оқытушыларының біліктілігін арттыру (240 сағат) 10.11.14ж-22.11.14ж аралығында қашықтықтан оқу, 24.11.14ж-06.12.14ж Рег. №0134791

2)Педагогикалық біліктілікті арттыру тренингі – Валенсия атындағы Политехникалық университеті – 24.11.2014-03.12.2014жж.

3/Куәлік аккредиттеу туралы:

«Ғылым туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 23-бабына сәйкес ғылыми және ғылыми техникалық қызмет субектісі ретінде аккредиттелді.

4/СЕРТИФИКАТ«Бәсекеге қаблетті қоғам тірегі -ұстаз:«Мәңгілік ел»-ұрпақтың мәңгілік болашағы»атты республикалық ғылыми-тәжірибелік конференция» жұмыстарына қатысқаны үшін берілді. 14-15 наурыз 2014ж

5/ СЕРТИФИКАТ«Қазақстан - 2050 стратегиясы-жоғарғы оқу орындарында педагог кадрларды кәсіби даярлауда қалыптастыру концепциясының негізі»

6)Сертификат «Мастер класс по подготовке заявок и разъяснению конкурсной документации»-Шымкент, 2014.

6. Кәсіби  мекемелерде мүшелік:

7.Мадақтама және сыйақы: институт, факультет тарапынан мадақтамалар, алғыс /еңбек кітапшасына жазылуымен/

8.Қызмет көрсету мекемелеріндегі тәжірибе (мекеменің ішінде, мекемеен тыс) -жоқ

9.Маңызды презентациялар және баспадан шыққан мақалалар, соңғы 5 жыл – аты, қосалқы авторлары, қай жерде баспадан шыққан, презентацияланған, шыққан жылы, презентация мерзімі:

1) Влияние ионоизирующего излучения на морфо-анатомическую структуру растений. Сарсембаев М.С. 100 жылдығына арналған «Ұстаз-ұлттың тірегі» атты республикалық ғылыми-тәжірибелік конференция, 3 бет, Сарсенбаев К.Н.

2) Бидайдың өсу және дамуына гиббереллин мен цитокининнің әсерін зерттеу. «Бәсекеге қабілетті қоғам тірегі-ұстаз:» «Мәңгілік ел»-Ұрпақтың мәңгілік болашағы атты Республикалық ғылыми-тәжірибелік конференция,  3 бет, Маханова А., Салман Н.О.

3) Қазақстанда өте сирек кездесетін қыналардың түрлері мен эндемиктері. «Бәсекеге қабілетті қоғам тірегі-ұстаз:» «Мәңгілік ел»-Ұрпақтың мәңгілік болашағы атты Республикалық ғылыми-тәжірибелік конференция, 3 бет, Тасова М.

4) Егу алдындағы арпа ұрықтарын шөқлге төзімділігін арттыру жолдарын зерттеу. «Бәсекеге қабілетті қоғам тірегі-ұстаз:» «Мәңгілік ел»-Ұрпақтың мәңгілік болашағы атты Республикалық ғылыми-тәжірибелік конференция           , 4 бет, Майлыбаева А.

5) Күздік бидай сорт үлгілерінің Риссіпіа striiformis сары тат ауруына төзімділігі. «Бәсекеге қабілетті қоғам тірегі-ұстаз:» «Мәңгілік ел»-Ұрпақтың мәңгілік болашағы атты Республикалық ғылыми-тәжірибелік конференция           , 4 бет, Белесбекова Б., Жайынбаева С.

6) Создание и развитие системы дистанционного обучения педагогических кадров. «Бәсекеге қабілетті қоғам тірегі-ұстаз:» «Мәңгілік ел»-Ұрпақтың мәңгілік болашағы атты Республикалық ғылыми-тәжірибелік конференция, 5 бет, Досыбеков С.К.                                                                                           

7) Накопление тяжелых металов в растениях в зависимоти от уровня загрязнения почв. Молодой ученный Ежемесячный научный журнал №2 (61) 2014 4бет, Байсеитова Н.М., Раимбекова Б.

8) Экологиялық және математикалық тұрғыдан сүрлемдік жүгеріні өсіруге суару тәртібін тәжірибе жүзінде негіздеудің әдістемелік желісі . Білім, ғылым және өндірісті интеграциялау концепциясы Республикалық ғылыми-тәжірибелік конференция, 3 бет, Раимбекова Б.Т.

9) Өсімдіктердің жапырақтағы хлорофилл пигменттің мөлшерін анықтау. Білім, ғылым және өндірісті интеграциялау концепциясы Республикалық ғылыми-тәжірибелік конференция, 3 бет, Бердибекова А.Т., Адилбекова А.Н.                  

10) Natural rerervators of solanaceae viruses in South Kasakhstan Баспадан шыққан     Life Science Journal 2014;11(6s) - Acta Zhengzhou University Overseas Edition, ISSN: 1097-8135 Marsland Press / Zhengzhou University PO Box 180432, Richmond Hill, New York 11418, USA 4 бет, Халыкова Г.С., Жаппарбергенова Э.Б., Раимбекова Б.

11) Влияние различных способов заделки на выживаемость, рост и развитие Терескена серого первого и второго года жизни. Биоразнообразие, сохранение и рациональное использование генофонда растений и животных Республиканский конференции, посвященной 80 летию заслуженного деятеля науки Республики Узбекистан, профессора У.Пратова,  9-10 сентября 2014 год 5 бет, Есқараев Н.М., Халикова Г.С.

12) Оңтүстік Қазақстанда бидайдың ыстыққа және шөлге төзімділігін зерттеу. Қазақстан -2050»стратегиясы-жоғары оқу орындарында педагог кадрларды кәсіби даярлауды қалыптастыру концепциясының негізі атты халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференция,  14-15 қараша 2014 жыл 3 бет, Претова И.О.

13)Арпада кездесетін аурулар. «Қазақстан-2050»стратегиясы-жоғары оқу орындарында педагог кадрларды кәсіби даярлауды қалыптастыру концепциясының негізі атты халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференция, 14-15 қараша 2014 жыл 2 бет, Оспанқұл С.Е.

10. Ғылыми, тәжірибелік-конструкторлық тәжірибелерде авторлық, қосалқы авторлық, жаңа кәсіби, тәжірибе-конструкторлық  өңдемелерде мүшелік -жоқ

11. Қосымшалар, түйіндемеде көрсетілмеген маңызды істер болса қосуға болады: