Сарсембаева Мариана Уалихановна

1.Аты-жөні: Сарсембаева Мариана Уалихановна

2.Білімі: жоғары

Ғылыми және академиялық дәреже: б.ғ.к., доцент

Кәсіби біліктілік: биология және химия мұғалімі, 03.00.16-экология, 03.00.01-биология

Дәріс беретін пәндер: өсімдіктер физиологиясы, өсімдіктер селекциясы, геоботаника, биофизика, жас ерекшеліктер физиологиясы және мектеп гигиенасы.

Осы мекемеде жұмыс істеген мерзімі:  1994-2015 оқу жылынан бастап осы күнге дейін

3.Академиялық тәжірибе: 25 жыл– ЖОО

Басқа білім мекемелеріндегі тәжірибесі:М.Әуезов атындағы ШПИ, Қ.А.Яссауи атындағы ХҚТУ, Академиялық инновациялық университет

Дәріс беретін пәндер өсімдіктер физиологиясы, өсімдіктер селекциясы, геоботаника, биофизика, жас ерекшеліктер физиологиясы және мектеп гигиенасы.

Толық жұмыс күні, немесе толық емес жұмыс күні: толық жұмыс күні

4.Академиялық емес тәжірибе: компания,немесе заңды тұлға, аты,

қысқа мәлімет (толық жұмыс күні,қосымша жұмыс) - жоқ

5.Куәлік / кәсіби біліктілігін көтеру сертификаттары, мерзімі, кәсіби тірке:

2015-2019 оқу жылдары

1)         Алматы қаласы, ҚазҰУ       ҚР педагог қызметкерлерінің біліктілігін ағылшын тілінде арттыру            (240 сағат) 01.11.16ж. -31.11.16 ж.

2)         Алматы қаласы, ҚазҰТУ     ҚР педагог қызметкерлерінің біліктілігін ағылшын тілінде арттыру           (240 сағат) 2018 ж.

3)         Астана қаласы, Педагогикалық шеберлік орталығы            «Назарбаев Зияткерлік мектептері» ДББҰ Педагогикалық шеберлік орталығы әзірлеген Қазақстан Респубиткасында орта білім мазмұнын жаңарту шеңберінде педагог кадрларды даярлайтын жоғары оқу орындарының профессорлық- оқытушылық құрамының біліктілігін арттыру білім бағдарламасы (80 сағат) 2018 ж.

6. Кәсіби  мекемелерде мүшелік:

7.Мадақтама және сыйақы: Казахстан педагогикалық Ғылымдар Академиясының шешімі (хаттама №2) бойы VIII Республикалық тәуелсіз қоғамдық байқаудың жеңімпазы ретінде «Үздік ұстаз» төсбелгісімен марапатталды.

8.Қызмет көрсету мекемелеріндегі тәжірибе (мекеменің ішінде, мекемеен тыс) -жоқ

9.Маңызды презентациялар және баспадан шыққан мақалалар, соңғы 5 жыл – аты, қосалқы авторлары, қай жерде баспадан шыққан, презентацияланған, шыққан жылы, презентация мерзімі:

10. Ғылыми, тәжірибелік-конструкторлық тәжірибелерде авторлық, қосалқы авторлық, жаңа кәсіби, тәжірибе-конструкторлық  өңдемелерде мүшелік -жоқ

11. Қосымшалар, түйіндемеде көрсетілмеген маңызды істер болса қосуға болады:

Баспа түрі

Еңбектің атауы

Баспа

Шыққан жылы

Авторлар бірлестігі

Еңбек түрі

Мақала

Қазақстанның оңтүстік аймағында күздік бидайдың сорттарына жапырақтың гельминтоспориоздық теңбілденуі ауруының тигізетін әсерін анықтау

 

Cтуденттердің дәстүрлі республикалық VІI ғылыми-тәжірибелік  конференциясы, 2018

2018

А.Жеткізген -студент

Республикалық, аймақтық  конференциялар

Мақала

Инновационные технологии преподавания биологии в школе

«Төртінші өнеркәсіптік революцияға 10 қадам: адами капиталды байыту мүмкіндіктері» атты халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференция

2018

Баймаханова Д.М., Боровская В.Н. - студентер

ҚР-да өткен халықаралық конференциялар

Мақала

Влияние уранодобывающих преприятий на экологические состояние герпетофауны Южно-Казахстанской области

«Төртінші өнеркәсіптік революцияға 10 қадам: адами капиталды байыту мүмкіндіктері» атты халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференция

2018

Сартаева Х.М.

ҚР-да өткен халықаралық конференциялар

Мақала

Use ferula (Ferula foetida) in the food and pharmaceutical industry.

“Fundamentalis scientiam” (Madrid, Spain)

№15/2018 Scientific journal

ISSN - 1817-5368

2018

Mamytova A.Y.

Kalshoraeva B.N.

Al-farabikyzy Zh.

Алыс  шет елдерде өткен халықаралық конференциялар

Мақала

Signaling molecules in the spring wheat varieties differing in resistance to infection after puccinia recondita inoculation

European Biotechnology Congress 2018, 26-28 april, Athens, Greece.

Journal of Biotechnology

Impact Factor: 3,163

2018

Sarsenbayev K.N., Sarsembayeva M.U ., Lahanova G.M., Sartayeva H.M., Kedelbaev  B.Sh.

Ғылыми басылымдар, мақалалар (Thomson Reuters), (Springer)

Мақала

Studying the particularities of shampoo and liquid soap on a basis of plant extract of Cistanche deserticola

European Biotechnology Congress 2018, 26-28 april, Athens, Greece.

Journal of Biotechnology

Impact Factor: 3,163

2018

Sarsembayeva M.U., Sarsenbayev K.N., Altayuly S.,

Sartayeva H.M., Lahanova G.M.

Ғылыми басылымдар, мақалалар (Thomson Reuters), (Springer)

Мақала

Investigation of ecological-biological and biochemical features of ferula (Ferula assafoetida) in natural populations of Southerm Kazakhstan

European Biotechnology Congress 2018, 26-28 april, Athens, Greece.

Journal of Biotechnology

Impact Factor: 3,163

2018

Sartayeva H.M., Sarsembayeva M.U., Zhusipova G.T., Zhapparbergenova E.B.,

Sartbayeva G.M.

Ғылыми басылымдар, мақалалар (Thomson Reuters), (Springer)

Мақала

Study of obtaining process of industrial significant products from wheat straw and guza-paya

 

European Biotechnology Congress 2018, 26-28 april, Athens, Greece.

Journal of Biotechnology

Impact Factor: 3,163

2018

Kedelbaev B. Sh.,

Lakhanova K.M.,

Makhatov Zh.B.,

Makhatov B. K.,

Sarsembayeva M.U.

Ғылыми басылымдар, мақалалар (Thomson Reuters), (Springer)

Мақала

Развитие навыка работы с информацией на уроке биологии

Заманауи білім  беру тенденциялары, болашаққа көзқарас- Байтанаев оқулары – 7: атты халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференция, II бөлім, ақпан 2019 ж.

Қантар

2019 ж.

Байдыбекова Е.И.

Әль-Фарабиқызы

ҚР-да өткен халықаралық конференциялар

Мақала

Қыналардың жынысты көбеюдің ерекшеліктерін зерттеу

 

Заманауи білім  беру тенденциялары, болашаққа көзқарас- Байтанаев оқулары – 7: атты халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференция, II бөлім, ақпан 2019 ж.

Қантар

2019 ж.

Элиманова Ж.С.

Серік Б.С.-11315 тобының студенті

ҚР-да өткен халықаралық конференциялар

Мақала

Құрғақшылыққа төзімділікті анықтайтын тура және жанама әдістерін зерттеу

 

Заманауи білім  беру тенденциялары, болашаққа көзқарас- Байтанаев оқулары – 7: атты халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференция, II бөлім, ақпан 2019 ж.

Қантар

2019 ж.

Жайынбаева С. К.,

Сейтжан А. М.-11315 тобының студенті

ҚР-да өткен халықаралық конференциялар

Мақала

Активные методы и приемы преподавания биологии

«Ұлы даланың жаңа тынысы» атты халықаралық ғылыми-тәжәрибелік конференция

15 наурыз 2019 ж.

Мамытова А.Ы.,

Әль-Фараби Ж.

ҚР-да өткен халықаралық конференциялар

Мақала

Изучение практической значимости  и применения ферулы (ferula assafoetida).

Ауылшаруашылығы ғылымдарының докторы, профессор, Қазақ Халық «Экология» Академиясының академигі Рисимбетов Тілеуберді Қоңырауұлының 80 жылдығына арналған «Білім беру жүйесіндегі зияткерлік технологиялардың адами капиталдың сапасын арттырудағы алатын орны» атты халықаралық ғылыми-теориялық online конференция

9 ақпан 2019 ж.

Жылысбаева А.Н., магистрант Жусукпаева А.К.

ҚР-да өткен халықаралық ғылыми-теориялық online конференция

Мақала

Study of mutagenicity, embryotoxic action, immunotoxicity and allergenicity of Xenon difluoride

Journal of Pharmaceutical Sciences and Research, Volume 11, Issue 3

Наурыз

2019 ж.

Sarsenbayev Кanat N., Sarsembayeva Mariana U., Lakhanova Kulzada M., Kylyshbaeva Gulnar B., Mamytova Assiya Y.

Ғылыми басылымдар, мақалалар (Scopus)

Мақала

Development of technology to replace garlic with food raw materials from Ferula foetida in Central Asia and Russia

 

European Biotechnology Congress 2019, 11-13 april, Valencia, Spain.

Journal of Biotechnology

Impact Factor: 3,163

11-13 april, 2019 g

Mariana Ualikhanovna Sarsembayeva, Kanat Nurullaevich Sarsenbayev, Kulzada Mergenbayevna Lakhanova, Gulmira Tyrduevna Shussipova, Assiya Udurysinovna Mamytova

Ғылыми басылымдар, мақалалар (Thomson Reuters), (Springer)

Мақала

Biotechnological Research Perspectives for drug plants in Kazakhstan

 

European Biotechnology Congress 2019, 11-13 april, Valencia, Spain.

Journal of Biotechnology

Impact Factor: 3,163

11-13 april, 2019 g

Kanat Nyryllayevich Sarsenbayev, Mariana Ualikhanovna Sarsembaeva, Kulzada Mergenbayevna Lakhanova, Bakhytzhan Shilmizzaevich Kedelbayev, Aigul Ergenovna Aitbayeva

Ғылыми басылымдар, мақалалар (Thomson Reuters), (Springer)

Мақала

Лишайники как биоиндикаторы загрязнения воздуха

«Рухани жаңғыру – қазақ өркениетінің жаңа дәуірі және жастар» атты студенттердің дәстүрлі республикалық VІIІ ғылыми-тәжірибелік  конференциясы

5 сәуір 2019

Слонев Н.А.-12587 тобының – 2 орын

Студенттердің дәстүрлі республикалық VІIІ ғылыми-тәжірибелік  конференциясы

Мақала

Хлорофилдің мөлшеріне жарықтың және минералдық қоректенудің әсерін анықтау.

«Рухани жаңғыру – қазақ өркениетінің жаңа дәуірі және жастар» атты студенттердің дәстүрлі республикалық VІIІ ғылыми-тәжірибелік  конференциясы

5 сәуір

2019 ж.

Ибадуллаева А.Е. – 11338 тобының студенті 3 орын

 

Студенттердің дәстүрлі республикалық VІIІ ғылыми-тәжірибелік  конференциясы

Мақала

 

 

 

 

 

Действие растворов наиболее распространенных антибиотиков разной концентрации на фасоль

Сұлтанбек Қожановтың 125 жылдығына арналған «Ұлтын сүйген ұлы тұлға» атты халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференциясы

26 cәуір 2019 ж.

Жайынбаева С.К.

Өтешова Г.П.

Халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференциясы

Мақала

Бұршақты дақылдар тұқымдарының микофлорасы

ОҚМПИ  «Хабаршы»  №1 (01) 2019, Шымкент 2018 ж.

2019 ж

Өтешова Г.П. магистр

ОҚМПИ «Хабаршы» 

Мақала

Шынықтырылған арпа дәннің өсу мен өңгіштігін анықтау.

онлайн-конференция, международный научно-популярный журнал «Наука и жизнь Казахстана»

2019 ж

Сарсембаева М.У., Айтбаева А.Е., Халикова Г.С., Жусипова Г.Т.

Ғылыми басылымдар, мақалалар (ҚР ЖАК)

Мақала

Биология сабақтарында тұлғаны өзіндік әрекеттерге бағыттайтын оқыту технологияларының ерекшеліктері

 

онлайн-конференция, международный научно-популярный журнал «Наука и жизнь Казахстана»

2019 ж

Айтбаева А.Е., Халикова Г.С., Сарсембаева М.У., Исабаева А.

Ғылыми басылымдар, мақалалар (ҚР ЖАК)

Мақала

 

онлайн-конференция, международный научно-популярный журнал «Наука и жизнь Казахстана»

2019 ж

Байсеитова Н.М., Сарсембаева М.У., Халила Ә.

Ғылыми басылымдар, мақалалар (ҚР ЖАК)

Жоба 1

«Исследование эколого-биологических и биохимических особенностей ферулы (Feru-la assafoetida) в естественных популяциях Туркестанской области Казахстана и перспектив ее ис-пользования в пищевых целях».

 

2020ж

Сарсембаева М.У.-ғылыми жетекші

 

 

 

 

 

 

 

Ғылыми және (немесе) ғылыми-техникалық жобалар бойынша

гранттық қаржыландыруға арналған конкурсқа қатысу

Жоба 2

Разработка промышленной технологии производства лекарственных, пищевых и косметических средств из корней казахстанской солодки, цистанхе, эфедры и ферулы»

 

 

2020 ж

Сарсембаева М.У.- ғылыми жетекші

Ғылыми және (немесе) ғылыми-техникалық жобалар бойынша

гранттық қаржыландыруға арналған конкурсқа қатысу