Калшораева Бану Намазбаевна

1.Аты-жөні: Калшораева Бану Намазбаевна

2.Білімі: жоғары

Ғылыми және академиялық дәреже: жоқ

Кәсіби біліктілік: биология пәнінің мұғалімі, магистр-оқытушы

Дәріс беретін пәндер: Жасерекшеліктер физиологиясы және мектеп гигиенасы, экология және тұрақты даму

Осы мекемеде жұмыс істеген мерзімі:  2012-2013 оқу жылынан бастап осы күнге дейін

3.Академиялық тәжірибе: 2 жыл– ЖОО Дәріс беретін пәндер – Толық жұмыс күні, немесе толық емес жұмыс күні: толық жұмыс күні

4.Академиялық емес тәжірибе: компания,немесе заңды тұлға, аты, қысқа мәлімет (толық жұмыс күні,қосымша жұмыс) - жоқ

5.Куәлік / кәсіби біліктілігін көтеру сертификаттары, мерзімі, кәсіби тірке:

2013-2014оқу жылдары:

1/Педагогикалық біліктілікті арттыру тренингі – Испания  мемлекеті, Валенсия қаласы, Валенсия атындағы Политехникалық университеті – 21.11.2013-29.11.2013жж. (Сертификат – 13/26923) 

2/«Өрлеу»Біліктілікті арттыру ұлттық орталығы»АҚ (Сертификат – 01275999) 2.12.2013г.

Қазақстан Республикасының ЖОО педагогикалық мамандықтарының оқытушыларының біліктілігін арттыру (240 сағат) 2013ж

3/Куәлік аккредиттеу туралы

«Ғылым туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 23-бабына сәйкес ғылыми және ғылыми техникалық қызмет субектісі ретінде аккредиттелді.

4/СЕРТИФИКАТ«Бәсекеге қаблетті қоғам тірегі -ұстаз:«Мәңгілік ел»-ұрпақтың мәңгілік болашағы»атты республикалық ғылыми-тәжірибелік конференция» жұмыстарына қатысқаны үшін берілді. 14-15 наурыз 2014ж

5/ СЕРТИФИКАТ«Қазақстан - 2050 стратегиясы-жоғарғы оқу орындарында педагог кадрларды кәсіби даярлауда қалыптастыру концепциясының негізі»

6. Кәсіби  мекемелерде мүшелік: -

7.Мадақтама және сыйақы: институт, факультет тарапынан мадақтамалар, алғыс /еңбек кітапшасына жазылуымен/

8.Қызмет көрсету мекемелеріндегі тәжірибе (мекеменің ішінде, мекемеен тыс) -жоқ

9.Маңызды презентациялар және баспадан шыққан мақалалар, соңғы 5 жыл – аты, соавторлары, қай жерде баспадан шыққан, презентацияланған, шыққанжылы, презентация мерзімі:

1)Ақпараттық технологияларды интерактивті негізінде оқытудың тиімділігін арттыру. Еліміздің тәуелсіздігінің 20 жылдығына байланысты «20 жыл бейбітшілік және жасампаздық» атты мерекелік іс-шарасына сабақастырылған және Шымкент университетінің құрылғанына 10 жыл толуына арналған «Қазіргі жағдайдағы мемлекеттік әлеументтік-экономикалық саясат және оны іске асыру мүмкіндіктері» атты студенттердің республикалық ғылыми-практикалық конференция еңбектері, Шымкент 2011ж. 3б Тұрабаева  Г. Қ.

2) Биология пәнінде ақпараттық оқыту технологиясын пайдалану. Еліміздің тәуелсіздігінің 20 жылдығына байланысты «20 жыл бейбітшілік және жасампаздық» атты мерекелік іс-шарасына сабақастырылған және Шымкент университетінің құрылғанына 10 жыл толуына арналған «Қазіргі жағдайдағы мемлекеттік әлеументтік-экономикалық саясат және оны іске асыру мүмкіндіктері» атты студенттердің республикалық ғылыми-практикалық конференция еңбектері,  Шымкент 2011    4б, Тұрабаева  Г. Қ.

3) Биология пәні бойынша электрондық оқулықтарды оқыту мен жасалу жолдарын үйрету.  

«М. Әуезов  оқулықтары-10:  Әлемдік кеңістіктегі жаңа Қазақстан: жетістіктері мен даму келешегі атты 20  жылдық  белес:   ғылым,  білім  және  мәдениеттің  инновациялық  даму  бағыттары»  атты  ғылыми-тәжірибелік  конференциясының еңбектері,  2012ж. Шымкент           3б Тұрабаева  Г. Қ, Қалшораева  Б.Н

4) Биология курсында ақпараттық технологияларды пайдалану.  «М. Әуезов  оқулықтары-10:  Әлемдік кеңістіктегі жаңа Қазақстан: жетістіктері мен даму келешегі атты 20  жылдық  белес:   ғылым,  білім  және  мәдениеттің  инновациялық  даму  бағыттары»  атты  ғылыми-тәжірибелік  конференциясының еңбектері,  2012ж. Шымкент 3б Тұрабаева  Г. Қ.

5) Биология пәнін ақпараттандыру, Ізденіс журналы. Алматы қаласы Мақала № 1 (1)/2012         

6) Оқу  процесін  ақпараттандыруда  биология  пәні  мұғаліміне қойылатын талаптар, М. Әуезов атындағы университетің  «Биологияны оқытудың  теориясы  мен  әдістемесі»  кафедрасының  20-жылдығына және Ғылым күніне  арналған ғылыми-тәжірибелік семинардың еңбектері. Шымкент 2012ж. 3б      

7) Биология пәнін оқытуда ақпараттық компьютерлік технологияларды пайдалану           , М. Әуезов атындағы университетің  «Биологияны оқытудың  теориясы  мен  әдістемесі»  кафедрасының  20-жылдығына және Ғылым күніне  арналған ғылыми-тәжірибелік семинардың еңбектері,  Шымкент 2012ж. 3 бет

8) Методика  обучения биологии, М.  Әуезов атындағы ОҚМУ аспиранттары, магистранттары, дәрістенуші-зерттеушілердің ғылыми-еңбектерінің жинағы. Шымкент 2012ж. 3б  

9) Обшее биологическое образование в условиях информатизации. Инновация в науке: пути развития, Международной научно-практической конференции, Чебоксары 2012г  2б Тұрабаева  Г. Қ.

10) Осоьенности применения информационных технологий в обучении биологии, Инновация в науке: пути развития. Международной научно-практической конференции                             Чебоксары 2012г  2б, Тұрабаева  Г. Қ.

11) Қанқанша безі гормондарының сентезделуіне  ауыз су құрамының әсерін зертеУ. «Көптілді білім беру негізінде бәсекеге қабілетті тұлғаны қалыптастыру» атты ОҚМПИ-ның75 жылдығына арналған Республикалық ғылыми-тәжірибелік конференциясының еңбектері, Шымкент 2012ж. 4б, Алпамысова Г.Б.

12) Лимон өсімдігін оңтүстік өңірінде өсіруге жағдай жасау   Баспа  ОҚМПИ «Білім - ғылым студент: жаңашылдық, ізденіс» атты студенттердің дәстүрлі ғылыми-тәжірибелік конференциясының еңбектері. Шымкент 2013ж            6б, Адилбекова А.Н.

13) Қылқан жапырақты өсімдіктердің халық шаруашылығындағы және медицинадағы маңызы. ОҚМПИ «Білім - ғылым студент: жаңашылдық, ізденіс» атты студенттердің дәстүрлі ғылыми-тәжірибелік конференциясының еңбектері, Шымкент 2013ж  3б       

14) Оңтүстік қазақстан облысының климаты, топырағы және онда кездесетін қылқан жапырақты өсімдіктер      Баспа  ОҚМПИ «Білім - ғылым студент: жаңашылдық, ізденіс» атты студенттердің дәстүрлі ғылыми-тәжірибелік конференциясының еңбектері, Шымкент 2013ж       3б       

15) О.Қ.О. адам ағзасында кездесетін құрттардың таралу жолдары және күресу шаралары.

ОҚМПИ «Білім - ғылым студент: жаңашылдық, ізденіс» атты студенттердің дәстүрлі ғылыми-тәжірибелік конференциясының еңбектері,  Шымкент 2013ж 3б, Бердібекова А.Т.

16) Генетикалық селекциялық белгілердің фенотипте бағалау әдістемесін жетілдіру. Ізденіс

Алматы 2013ж. 3бет,  Алпамысова Г.Б., Ермекбаева А.Т.

17) Нәсілдік қасиеттердің сыртқы орта факторларымен ықпалдасуда фенотиптің қалыптасуы, Ізденіс Алматы 2013ж. 3б, Алпамысова Г.Б., Ермекбаева А.Т.

18) Өзгергіштік мөлшерінің шағын қой тобында сақталмау себептерІ. Ізденіс Алматы 2013ж. 3 бет, Алпамысова Г.Б., Ермекбаева А.Т.

19) ҚР мектептеріндегі биология  пәнін жүргізудегі құзыреттілік қатынасты іске асыру ерекшеліктері. «Бәсекеге қабілетті қоғам тірегі – ұстаз: «мәңгілік ел» - ұрпақтың мәңгілік болашағы» атты Республикалық ғылыми-тәжірибелік конференция материалдары. 2 бөлім, Шымкент, 2014 3бет, Ермекбаева А. Қалшораева Б.

20) Проблемы обучения химии и биологии в школах Казахстана, Ежемесячный научный журнал «Молодой ученый»№2 (61)/2014ж. РФ, Казань қ., 2014ж. 3 бет, Ермекбаева А., Қалшораева Б.

21) ЖОО оқытушыларының педагогикалық шеберлігін қалыптастыру мәселесі.    Баспа  «Жаңа формацияда кәсіптік білім берудің өзекті мәселелері» атты II –ші дәстүрлі Халықаралық ғылыми-тәжірибелік интернет-конференциясының материалдары. Түркістан-Мәскеу, 2014ж. 4б, Ермекбаева А. Қалшораева Б.

10. Ғылыми, тәжірибелік-конструкторлық тәжірибелерде авторлық, соавторлық, жаңа кәсіби, тәжірибе-конструкторлық  өңдемелерде мүшелік -жоқ

11. Қосымшалар, түйіндемеде көрсетілмеген маңызды істер болса қосуға болады: жоқ