Тұрысқұлов Өмірәлі Жүсіпұлы

Описание: C:\Users\в\Desktop\резюме ОПК2020\DSC_14423 копи.jpg

Тұрысқұлов Өмірәлі Жүсіпұлы
Дене шынықтыру және спорт факультетінің деканы, ОҚМПУ

 

Дене тәрбиесі мен бастапқы әскері дайындық кафедраның меңгерушісі, ОҚМПУ.
Байланыс деректері:
Эл.пошта: turyskulov@mail.ru
Моб.: 8-702-567-50-30

Ғылыми дәрежесі, ғылыми мектебі:
педагогика ғылымдарының кандидаты, мамандығы бойынша 13.00.01 – Жалпы педагогика, педагогика және білім тарихы, этнопедагогика. (Диплом № 0001604  18.03.2008 ж.)
педагогика мамандығы бойынша доцент (Диплом  № 0001604  от 23.09.2010 г. протокол №8).

Ғылыми зерттеу бағыты: инновациялық үрдістер саласындағы педагогика, валеология, дене шынықтыру және спорт.

 

Оқытатын пәндері:

- Спорттық менеджмент әдістері                                             

- Дене шынықтырудың теориясы мен әдістемесі

- Дене шынықтыру мен спорт менеджменті

- Спорт психологиясы

Білімі:  жоғары
1.М.Әуезов атындағы Шымкент педагогикалық институты, мамандығы: Дене тәрбиесі пәнінің мұғалімі, бітірген жылы 1989ж.

Сараптама жасау ғылыми жобаларды, бағдарламаларды және т. б.
Қатысты сараптама комиссиясының құрамы пән бойынша: Дене шынықтырудың теориясы мен әдістемесі. Кафедрадағы тест сұрақтарының сарапшы.

Басылымдары (таңдамалы):
Барлығы 60 ғылыми жұмыс, соның ішінде 4 оқу-әдістемелік құралы, 2 оқу құралы, 2 монография  дайындаған.

- Дене шынықтыру сабағында ұлттық ойындарды пайдаланудың технологиясы. ОҚМПИ №3, Хабаршысы 2015ж.  

- Болашақ дене тәрбиесі мұғалімдерін кәсіби дайындаудың педагогикалықт шарттары. «Төлеген Айбергенов аңсаған әлем» Халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференция материалдары 14-15 қараша 2016ж.

- Ақпараттық-коммуникациялық технологиялардың қазіргі білім беру жүйесіндегі мәні. 48-52 беттер. International Scientific and Practica lConference “WORLD SCIENCE” №6 (22),Vol.4, June 2017

- Оқуды және оқытуды бірлесіп жақсарту мақсатында сабақта «LESSON STUDY»-пайдалану. 69-72 беттер. Қазақстанның ғылымы мен өмірі Халықаралық ғылыми көпшілік журнал №3(46) 2017ж.

- Технологии построения научной активности студентов. UNITED-JOURNAI №3 2017г.

- Жоғары сынып оқушыларына кәсіби бағдар берудің психологиялық-педагогикалық аспектілері. беттер 170-173. Қазақстанның ғылымы мен өмірі Халықаралық ғылыми-көпшілік журнал №6 (50) Астана 2017ж.

- Болашақ мұғалімдердің коммуникативтік құзырлығын қалыптастырудағы сананың ашықтығы. Беттер 638-643. «Төртінші өнеркәсіптік революцияға 10 қадам: адами капиталды байыту мүмкіндіктері» Халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференциясының ғылыми мақалалар жинағы. I-бөлім. Шымкент-2018ж.

Біліктілігін арттыру, тағылымдамадан: Біліктілікті арттыру курсы " РМҚК "Ұлттық ғылыми-практикалық дене тәрбиесі орталығы"-72 с. Астана қ.2012ж., 2015ж.

Кәсіби тәжірибесі:

Жалпы еңбек өтілі – 36 жыл,

ғылыми және педагогикалық еңбек өтілі  – 18 жыл.

2018ж. - қазіргі уақытқа дейін дене шынықтыру және спорт факультетінің деканы, ОҚМПУ;

2013-2018 жж. дене тәрбиесі және бастапқы әскери дайындық кафедрасының меңгерушісі, ОҚМПУ;

2010-2013 жж. ДШжС кафедрасының доценті, А.Яссауи атындағы ХҚТУ;

2007-2010жж . аға оқытушы ДШжС кафедрасы, А.Яссауи атындағы Халықаралық қазақ-түрік университеті;

2004-2006 жж Экология факультетінің оқу-ісі және ғылыми жұмыстары жөніндегі, Педагогика факультетінің тәрбие – ісі жөніндегі орынбасары;

2008 ж. Спорт және өнер факультетінің декан орынбасары;

2002-2006 жж. Гуманитарлық пәндер кафедрасының оқытушысы, А.Яссауи атындағы ХҚТУ;