Колесникова Наталья Владимировна

1.Ф.А.Т.: Колесникова Наталья Владимировна

2. Білімі: жоғары

ғылыми және академиялық дәрежесі:

кәсіби біліктіліктері:  дене шынықтыру және спорт оқытушысы

“Бастапқы әскери дайындық және дене шынықтыру” кафедрасының оқытушысы

дәріс беретін пәндері: дене шынықтыру

осы мекемеде жұмыс істеген мерзімі:  2011 жылдан бастап

3. Академиялық  тәжірибесі:  ЖОО жұмыс өтілі – 10 жыл 

білім беру ұйымдарындағы алдыңғы жұмыс орындары:

·        2005 г. - 2011 г. Академиялық инновациялық университетінің «Дене шынықтырудың теориясы және әдістемесі» кафедрасының оқытушысы.

·        2011 жылдан бастап  Оңтүстік-Қазақстан мемлекеттік педагогикалық институтының  «Бастапқы әскери дайындық және дене шынықтыру» кафедрасының оқытушысы.

толық немесе толық емес жұмыс күні: толық жұмыс күні

4. Академиялық емес тәжірибесі: компания немесе заңды тұлға, аты, жағдайының қысқаша сипаттамасы (толық жұмыс күні, қосалқы жұмыс):  жоқ

5. Мерзімі көрсетілген кәсіби біліктілікті жоғарылату туралы сертификаттар/ куәліктер  немесе кәсіби тіркеу: жоқ

6. Кәсіби ұйымдарға мүшелігі: жоқ

7. Марапаттаулар мен сыйақылар: жоқ

8. Қызмет көрсету саласындағы іс-әрекеті (мекеменің ішіндегі және онан тыс):  жоқ

9. Соңғы бес жыл көлеміндегі ең маңызды жарияланымдары мен тұсаукесерлері - атауы, қосалқы авторлары (егер бар болса), қайда шығарылған және/ немесе тұсауы кесілген, жарияланымның немесе тұсаукесердің күні:

1. Влияние баскетбола на всестороннее гормоничное развитие личности студента. Международная научно-практическая конференция «Формирование здорового образа жизни – актуальная проблема современного общества» МКТУ им. Х.А. Ясави, Шымкент, 2010.

2. «Олимпиададағы женіс - халқымызды біріктіре, отансүйгіштік қасиетімізді арттыра түсті». Республиканская научная-практическая конференция «Формирование конкурентоспособной личности на основе полиязычного образования» посвящёной 75-летию ЮКГПИ, Шымкент, 2012.

3. Пути  повышения эффективности  занятий по физической  культуре. «Қазақстан-2050» стратегиясы - жоғары оқу орындарында педагог кадрларды кәсіби даярлауды қалыптастыру концепциясының негізі»  атты  халықаралық  ғылыми-тәжірибелік конференция материалдары. ОҚМПИ, Шымкент, 2014.

10. Жаңа кәсіптік, тәжірибелік-конструкторлық әзірлемелердің қысқаша тізімі, ғылыми немесе тәжірибелік-конструкторлық әзірлемелердегі авторлығы немесе қосалқы авторлығы:  жоқ

11. Егер толықтырулар болса, түйіндеменің тізімінде белгіленбеген маңызды іс-әрекет түрлерін атап көрсетуге болады: ҚР кара-тэ бойынша спорт шебері.