Halila Abdikalik

1. N.S.P. Халила Абдилак Нурлакулы  

2. Education: высшее

Scientific and academic degree: Doctor of Biological Sciences, Professor

Professional qualifications: veterinarian

Subjects: Zoology, Microbiology, Parasitology, Ecology, Age physiology and school hygiene.While working in the organization: from the 2011-2012 school year to the present. Time

3. Academic experience: 28 years - in high school is

previous employment in educational organizations:

Subjects: Zoology, Microbiology, Parasitology, Ecology, Age physiology and school hygiene.

Full-time or part-time: full employment

4. The non-academic experience: the company or legal person, the name,

a brief description of the situation (full-time, part-time work) - no

5. Certificate / Certificate of professional development with the date or professional registration: - no

6. Membership in professional organizations: - no

7. Awards: - no

8. The activity in the services sector (within and outside the institution) - no

9. The most important publications and presentations over the past five years - the name, co-authors (if any), which is published and / or presented, the date of publication or presentation:

 

1) Ірі қараның буаздығын ерте анықтау тәсілі.   Автордың куәлігі №69336,2009ж.,

Алшынбаев О., Алибаев Н.

2) Жасөспірімдер физио-логиясы. Лекция курсы, 2,5 б.т.,2013ж.        печ      «АЗИАТ» баспаханасы, Шымкент, Алпамысова Г.

3) Паразитология. Лекция курсы, 5,1 б.т., 2013ж.. «Нұрлы бейне» баспаханасы, Шымкент         

4) Қан сорғыш кенелердің биологиясы мен экологиясы, ОҚМПИ «Қазақстанның Ғылым Академиясының тұңғыш президенті» ,2014,57-63б.      5  бет, Ш.Қ. Шапалов, М.Қ.Керімбеков,

5) Мысықтардың тоғышарларының таралуын паразитарлық әдістермен зерттеу     . ОҚМПИ «Қазақстанның Ғылым Академиясының тұңғыш президенті» ,2014, 74-80б.           5 бет,

Ш.Қ. Шапалов, Батыр Э.Е., Есенбекова А.Ш.,

6) Эритрациткеантигендерді аидол арқылы орнықтырғанда уақыт әсерін зерттеу. ОҚМПИ «Қазақстанның Ғылым Академиясының тұңғыш президенті» ,2014, 74-80б.           5 бет, Ш.Қ. Шапалов, Батыр Э.Е., Есенбекова А.Ш.,

7) Экологияның ылғалды-лық факторының қосқа-наттылар биологиясына әсерін зерттеу. ОҚМПИ «Қазақстанның Ғылым Академиясының тұңғыш президенті»

2014,63-69б.  5бет, Шапалов Ш.Қ., Кәмпитова Г.А.

8) Жыныс гармондарының антигенді эритрацитті диагностикумын алу әдістерін зерттеу. «Білім жүйесіндегі иннаовациялық және ақпараттық технологияның дамуы- мамандар дайындаудың негізгі бағыттары» атты халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференцияның материал-дары, АӘИУ Ақпараттық Жаратылыс-тану институты 2014,58-60 б.           4 бет, А.Елешов, Ж.Құралбаева.

9) Экологияның  жарық факторының қосқанат-тылар өкілі құмытының биологиясына әсерін зерттеу. «Білім жүйесіндегі иннаовациялық және ақпараттық технологияның дамуы- мамандар дайындаудың негізгі бағыттары» атты халықаралық ғылыми-тәжірибелік конферен. материалдары, АӘИУ Ақпараттық Жаратылыстану институты 2014,63-66 б.            4 бет, Э.Батыр, Есенбекова А.

10) Экологияның  климат-тық факторының жайы-лым кенелерінің биоло-гиясына әсерін зерттеу. «Білім жүйесіндегі иннаовациялық және ақпараттық технологияның дамуы- мамандар дайындаудың негізгі бағыттары» атты халықаралық ғылыми-тәжірибелік конферен. материалдары, АӘИУ Ақпараттық Жаратылыстану институты 2014,60-63 б.            4 бет, А.Абдулаева,Т

11) Эритрацитке паразит антигендерін амидол арқылы орнықтырғанда температура әсерін зерттеу.  «Білім жүйесіндегі иннаовациялық және ақпараттық технологияның дамуы- мамандар дайындаудың негізгі бағыттары» атты халықаралық ғылыми-тәжірибелік конферен. материалдары, АӘИУ Ақпараттық Жаратылыстану институты 2014,13-16 б.            4 бет, Ә.Н.Халила,  Ч.Асабаев

12) Эритрацитке паразит антигендерін танин арқылы орнықтырғанда уақыт әсерін зерттеу. ОҚМПИ, «Бәсекеге 45 қабілетті қоғам тірегі –ұстаз: «Мәңгілік ел»- Ұрпақтың мәңгілік болашағы»   Республикалық ғылыми- тәжірибелік конференция материалдары,

2014,350-355 б. 4 бет,  Ш.Қ. Шапалов, Н.А Рыскелдиева

13) Қырым қанды қызбасы немесе көкала ауруы. ОҚМПИ, «Бәсекеге қабілетті қоғам тірегі –ұстаз: «Мәңгілік ел»- Ұрпақтың мәңгілік болашағы» Республикалық ғылыми- тәжірибелік конференция материалдары, 2014,358-361 б.      4 бет, Пашаров О., Тұрдыбай Ұ.

14) Мысықтарда токсоплазма паразитінің таралуын зерттеу.   Международная научно-практическая конференция на тему:«Актуальные проблемы применения инновационных технологии в народном хозяйстве и в сфере обра-зования» 2011,32-35б. 4 бет, Сапаркулова Н., Сауқынбаев С.

15) Паразиттердің  балаң құрттарының таралуын КГАР арқылы зерттеу. Международная  научно-практическая конференция на тему: «Актуальные проблемы применения инновационных технологии в народном хозяйстве и в сфере обра-зован» 2011,58-61б.           4 бет, Пернебаева Ф.С -магистрант,

16) Бунақденелілердің табиғатта таралуын зерттеу.       Международная  научно-практическая конференция на тему: «Актуальные проблемы применения инновационных технологии в народном хозяйстве и в сфере обра-зован» 2011,61-64б.     4 бет, Оспанкулова Ж.А.- магистрант,

17) Бунақденелілердің малдарда инвазионды ауруының таратуын зерттеу. Международная  научно-практическая конференция на тему: «Актуальные проблемы применения инновационных технологии в народном хозяйстве и в сфере обра-зован» 2011,64-67б.           4 бет, Алимкулова Д.А.-магистрант,

18) Көгершіндердің сыртқы паразиті- Dermanyssus gallinae кенесі.      «Актуальные проблемы применения инновационных технологии в народном хозяйстве и в сфере обра-зова» 2011 ,67-73б. 4 бет, Қалибекова Д.-магистрант,

19) Иттердің токсокарасы мен токсаскаридасы. Международная  научно-практическая конференция на тему. «Актуальные проблемы применения инновационных технологии в народном хозяйстве и в сфере обра-зован» 2011,73-76б     4 Қалибекова Д.-магистрант, Музаппарова Қ.Н.- магистрант,

20)Мысықтардың тоғышарларының таралуын зерттеу. Международная  научно-практическая конференция на тему: «Актуальные проблемы применения инновационных технологии в народном хозяйстве и в сфере обра-зов»  2011,76-78 б.       4 бет, Абилдаева Р. б.ғ.к., доцент, Ескараев Н.М.

21)Эхинококк таспа құрттарының антигенін эритроцитке танин арқылы орнықтырғанда температура әсерін зерттеу. Международная  научно-практическая конференция на тему: «Актуальные проблемы применения инновационных технологии в народном хозяйстве и в сфере обра-зова» 2011 78-82 б.         4 бет, Полатбекова Г.-магистрант, Жоланова А.Ж.-магистрант,

22)Ауылшаруашылық малдарының бөгелектерінің биологиясы мен экологиясы    . Оңтүстік Қазақстан мемлекеттік педагогикалық институты «Студенттер конференциясының мақалалар жинағы» 2013,100-105б.          5бет, Қожабекова С.Қ., Жанысбекова М.,

23)Қан сорғыш буынаяқтылартың биологиясы мен экологиясы. Оңтүстік Қазақстан мемлекеттік педагогикалық институты «Студенттер конференциясының мақалалар жинағы» 2013105-108б. 4 бет, Пернебаева А.К., Абильдаханова С.

24)Тоғышар қарапайымдылардың биологиясы мен экологиясы, Оңтүстік Қазақстан мемлекеттік педагогикалық институты «Студенттер конференциясының мақалалар жинағы» 2013, 109-112б 4 бет,Құралбаева Ж.И., Изтилеуова Ж

25)Тоғышар  буынаяқтылардың биологиясы мен экологиясы , Оңтүстік Қазақстан мемлекеттік педагогикалық институты «Студенттер конференциясының мақалалар жин» 2013,

113-116 б. 5 бет, Рыскелдиева Н.А., Пернебаева А.К.,

26)Бауыр сорғыш құртының биологиясы мен экологиясы. Оңтүстік Қазақстан мемлекеттік педагогикалық институты «Студенттер конференциясының мақалалар жинағы» 2013,117-120б.           4 бет. Каримбаева А.Т., Ордабаева М. 

 

10. A brief summary of the new professional development activities, the authorship or co-authorship in scientific or development activities: - A method for determining pregnancy in cattle May 3, 2009

11. If there is a supplement, you can specify the important activities that are not mentioned in the list of resume: «Үздік оқытушы» MES RK, 2007