Khalikova Gulmira Satybaldievna

1.F.I.O. Khalikova Gulmira Satybaldievna

2. Education: higher
scientific and academic degree: Candidate of Agricultural Sciences, Acting Associate Professor
Professional qualifications: chemistry teacher, biology Disciplines: Methods of teaching biology, human anatomy, physiology chelovekai animals
While working in the organization: from the 2011-2012 academic year to now
3.Akademichesky experience: 22 years - in high school is
previous employment in educational organizations:
Shymkent Pedagogical Institute named after M.Auezov
H.A.Yassawe International Kazakh-Turkish Universityis
Academic Innovation University
Disciplines - Methodology of teaching biology, human anatomy, human physiology and animal physiology age and school hygiene, methods of Conduct tours of the biology, the use of innovative technologies for improving the quality of teacher professional, functional anatomy, human anatomy
Full-time or part-time: Full-time
4.Neakademichesky experience: the company or legal person, the name,
a brief description of the situation (full-time, part-time work) - no
5.Svidetelstva / certificates of professional development with the date or professional registration: - National Institute for Management and the academic staff of the education system of Kazakhstan
6.Chlenstvo in professional organizations: - no
7.Nagrady and Awards: - no
8.Deyatelnost in services (within and outside the institution) -no
9.Samye important publications and presentations over the past five years - the name, co-authors (if any), which is published and / or presented, the date of publication or presentation:

 

1)Педагогикалық іс тәжірибеде  биологиядан интерактивті режимдегі сабақтарды ұймдастырудың тиімділігі. М.Әуезов атындағы ОҚМУ «Әлемдік кеңістіктегі жаңа Қазақстан:жетістіктері мен даму келешегі» атты Қазақстан Республикасы тәуелсіздігінің 20 жылдығына арналған республикалық ғылыми-тәжірибелік конференция қараша 2011 ; 3 бет, Тагайбекова Д.

2) Биологиядан оқушылардың ізденуін, зерттеушілік біліктілігін, шығармашылығын дамыту әдістері. М.Әуезов атындағы ОҚМУ «Әлемдік кеңістіктегі жаңа Қазақстан:жетістіктері мен даму келешегі» атты Қазақстан Республикасы тәуелсіздігінің 20 жылдығына арналған республикалық ғылыми-тәжірибелік конференция қараша 2011 ; 3 бет,  Жуматаева Ұ.

3) Биология мамандығы 2010-2011  оқу жылы бойынша студенттердің педагогикалық практикасына кешенді тапсырмаларын құрастыру, М.Әуезов атындағы ОҚМУ «Әуезов оқулары-10»:20 жылдық белес:ғылым,білім жіне мәдениеттің атты халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференция, 3 бет, Мустафаева А.

4)Применение тиолов для повышения функциональной полноценности криоконсервированной спермы хряков. Вестник Российской академии сельскохозяйственных наук № 2 Москва март-апрель 2012 3 бет, А.Рустенов, Н.Елеугалиева, А.Мусабеков, Л.Мамбетова

5)Товарные качества первосортного каракуля жакетной группы в зависимости от живой массы, Ізденіс-Поиск Алматы, № 3  2012   год   4 бет, Қансейітов Т                                                                                           

6) Качество потомства черных каракульких овец в зависимости от живой массы при рождении, Ізденіс-Поиск   Алматы,  № 3/2012  год, 5 бет, Қансейітов Т                                                                                           

 

7)Селекция на крупнополдность черных каракульских ягнят жакетного типа                                       Вестник Западного Казахстанского государствен-ного университета им. Жангирхана,  №3 (28) 2012 год 4 бет,  Токсейтов М.                                                                                           

8)Гистологическое строение кожно волосяного баранчиков в зависимости от живой массы при рождении. Вестник Западного Казахстанского государствен-ного университета им. Жангирхана №1 (30)2013 год 3 бет, Токсейтов М., Туекбасов М.                                                                                           

9)Шерстная продуктиыность каракульских овец в зависимости от живой массы при рождении                                                     Вестник Западного Казахстанского государствен-ного университета им. Жангирхана №4 (29)

2012 год 3 бет, Қансейітов Т                                                                                           

10)Педагогикалық практика кезінде студенттердің  кешенді тапсырмаларды орындау сапасы.                        Биология пәнін оқытудың теориялық қолданбалы аспектілері және заманауи технологиялары атты ғылыми тәжірибелік семинар 4 бет                                                                                           

11)Интерьерные обобенности каракульских овец различных смушковых тпов в условиях Кызылординскрй области. Ізденіс-Поиск № 4/2012 жыл  Алматы, 3 бет, Каладинов О, Байдуйсенова Т

12) Биология сабақтарында топсеруен ұйымдастыру арқылы оқушылардың шығармашылық қабілетін арттыру жолдары     Баспадан шыққан     Вестник Бишкекского гуманитарного университета им.К.Қарасаева 2(22) 2012 год 4 бет        

13)Наследование жакетного типа черных каракульсих ягнят в зависимости от вариантов подбора. «Қазақстан Республикасының агроөндірістік кешенін дамытуды ғылыми қамтамасыз ету» атты Солтүстік Қазақстан мал және өсімдік шаруашылығы ғылыми-зерттеу институтының 50 жылдығына арналған Халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференция 2012 жыл, 3 бет, Т.Қансейітов

14)Дарынды және шығармашылық қабілеті жоғары оқытушылардың танымдық қабілетін арттырудағы үйірмелердің ролі. «Көптілді білім беру негізінде бәсекеге қабілетті тұлғаны қалыптастыру» атты Оңтүстік Қазақстан мемлекеттік педагогикалық институтының 75 жылдығына арналған Республикалық ғылыми-тәжірибелік конференциясы, Шымкент 19 қазан 2012 ж   А.Әбдіғазиева

15)Мектепте оқушылардың өзіндік жұмыстарын ұйымдастыру арқылы шығармашылық, дарындылық қабілеттерін дамыту жолдары. Ізденіс-Поиск международный научный журнал 1(1)/2014 жыл, 4 бет, Тұрлыбаева Ф.

16) Ақпараттық технология мен шығармашылық ізденістер, пәнаралық байланыстар арқылы жеке тұлғаны қалыптастыру жолдары. Ізденіс-Поиск международный научный журнал 1(1)/2014 жыл 4 бет, Исаханова М.

Маликова Б.

17)Заманауи әдістерді биология сабағында қолдану арқылы оқушылардың дарындылығын арттыру. Бәсеекеге қабілетті қоғам тірегі-ұстаз: «Мәңгілік ел-ұрпақтың мәңгілік болашағы атты Республикалық ғылыми-тәжірибелік конференция материалдары 15 сәуір 2014 жыл 3 бет Исаева А.

18) Problems of objective assessment of training standards of the students in secondary schools. Problems and prospects of development of education in the 21 st century On April 10-11, 2014 Prague    9 Khalykova R.

19) Development of Antibacterial complex for Sanitation of Boar and Bull Semen. Life Science Journal 2013;10(12s) - Acta Zhengzhou University Overseas Edition, ISSN: 1097-8135 Marsland Press / Zhengzhou University PO Box 180432, Richmond Hill, New York 11418, USA        4 Рустенов А., Елеугалиева Н.

20)Natural rerervators of solanaceae viruses in South Kasakhstan  Баспадан шыққан     Life Science Journal 2014;11(6s) - Acta Zhengzhou University Overseas Edition, ISSN: 1097-8135 Marsland Press / Zhengzhou University PO Box 180432, Richmond Hill, New York 11418, USA        4 Сарсенбаева М., Райымбекова Б.,

 

21) Влияние различных способов заделки на выживаемость, рост и развитие Терескена серого первого и второго года жизни. Биоразнообразие, сохранение и рациональное использование генофонда растений и животных Республиканский конференции, посвященной 80 летию заслуженного деятеля науки Республики Узбекистан, профессора У.Пратова 9-10 сентября 2014 год       5 бет, Н.Ескараев, М.Сарсембаева

22) Изучение степени загрязненности флоры Созакского района радионуклидами и ионами тяжелых металлов  5 бет,        Х.Сартаева, Н.Байсейтова, М.Сарсембаева

23) Сыныптан тыс ұйымдастырылатын (топсеруен және дала іс-тәжірибесі) өлкетану іс-әрекетінің ғылыми-теориялық негіздерін анықтау.  «Қахзақстан -2050»стратегиясы-жоғары оқу орындарында педагог кадрларды кәсіби даярлауды қалыптастыру концепциясының негізі атты халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференция 14-15 қараша 2014 жыл 5  бет, Б.Қалшораева, И.Аширбаева

 

10.Kratkoe listing of new professional development activities, the authorship or co-authorship in scientific or development activities: no

 

11. If there is a supplement, you can specify the important activities that are not mentioned in the list of resume: no