Sartbaeva Gulnar Makulbekov

1.N.S. P. Sartbaeva Gulnar Makulbekov

2.Education: higher

scientific and academic degree: Candidate of Agricultural Sciences professional qualifications: teacher of chemistry-biology

disciplines: Zoology, Genn engineering, genomics, enzymology, Ecology, Age physiology and school hygiene.

While working in this organization:  with the 2013-2014 academic year to now

3. Аcademic experience : 14 years - in high school is

previous employment in educational institutions:       

1988-1993 school year, the district department Tyulkubas obrozovanie leading specialist

1993-2000 academic year - grammar school №65 them. Y.Altynsarin lecturer

2000-2015 academic year - the Department of Biology, Art. Lecturer

Full-time or part-time : full employment

4.Non-academic experience:company or legal person, the name, a brief description of the situation (full-time, part-time work) – no   

5. Certificate / certificates of professional development with the date or professional registration: - National Institute for Management and the academic staff of the education system of Kazakhstan

6. Membership in professional organizations: -No

7. Honors and Awards: -No

8. Activity in the services sector (within and outside the institution) –no 

9. The most important publications and presentations over the past five years - the name, co-authors (if any), which is published and / or presented, the date of publication or presentation

 

1) Қаракөл қойлары экологиялық типтерінің ет өнімділігі. Қазақ Ұлттық аграрлық университеті Ізденістер, нәтижелер №1, Алматы  2010 жыл 165-168 б 0,1 б.т.        

2) Қаракөл қойының әр түрлі экологиялық типтерінің қан ақуыздары мен оның құрамының көрсеткіштері. Қазақ Ұлттық аграрлық университеті Ізденістер, нәтижелер №1, Алматы  2010 жыл 156-159 б 0,1 б.т.           

3) Қаракөл қойының әр түрлі экологиялық типтері төлдері терісінің гистоморфологиялық көрсеткіштері. Ізденіс (Поиск) Алматы: КазНАУ №1 2011жыл 106-108 б 0,1 б.т.   

4) Омыртқалы жануарлардың систематикалық сөздігі, Шымкент-2010 3,75 б.т.     

5) Паразитология оқу құралы, АИУ-2010            10 б.т.

6) Омыртқасыздар зоологиясынан лекциялар жинағы, АИУ-2010 7,5 б.т.    

7) Омыртқасыздар зоологиясынан лабораториялық сабақтарға арналған оқу-әдістемелік құрал. АИУ-2011 4,8 б.т.  

8) Орнитология пәнінен лекциялар жинағы, АИУ-2010           4 б.т.  

9) O.Tartakovkyi-кенелерінің таралуы, М.Әезов атындағы ОҚМУ ғылыми еңбектері №2(21) 185-187б 0,1 б.т.           

10) Бетпақдала кенелерінің биологиясы. Әуезов оқулары-1020-жылдық белес: ғылым және мәдениеттің инновациялық даму бағыттары атты ҚР Тәуелсіздігінің 20жылдығына арналған халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференциясының еңбектері, Шымкент-2011 201-203б 0,1 б.т.      

11) Қаракөл қойының әр түрлі экологиялық типтерінің жүн және ет өнімділігі. Ізденіс (Поиск) Алматы: КазНАУ  №1 2012 жыл 125-127 б 0,1 б.т.       

12) Содержание кальция в органах и тканях плода овец. «Аймақтардың индустриалды-инновациялық дамуының ғылыми-техникалық аспектілері» Халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференцияның еңбектері, Шымкент-2012 206-207 б 0,1 б.т.            , Тенлибаева А.С., Абдуалиева А.А.

13) Зоология пәнінен зертханалық сабақтарға арналған практикум. М.Әуезов атындағы ОҚМУ,  Шымкент-2012 9,7 б.т.       

14) Показатели пигментации волос у каракульских ягнят расцветок сур сурхандарьинского типа. Материалы  Международной научно-практической конференции «Валихановские чтения – 17» 24-26 апреля Том 8 0,1 б.т.            Асылбеков Б.Ж.

15) «Зоология» пәні бойынша СӨЖ және СОӨЖ ұйымдастыруға арналған әдістемелік нұсқау. М.Әуезов атындағы ОҚМУ, Шымкент-2013 2 б.т.        

16)   Қымыз өнімінің түрлері және оның адам ағзасына тигізер пайдалы әсері. «Бәсекеге қабілетті қоғам тірегі – ұстаз: «мәңгілік ел» - ұрпақтың мәңгілік болашағы» атты Республикалық ғылыми-тәжірибелік конференция материалдары, Шымкент-2014 ОҚМПИ 0,3 б.т 

17) Жүгерінің  өсiп дамуы кезеңдерінде  тыңайтқыштардың әсері, «бәсекеге қабілетті қоғам тірегі – ұстаз:«мәңгілік ел» - ұрпақтың мәңгілік болашағы» атты Республикалық ғылыми-тәжірибелік конференция материалдары, Шымкент-2014 ОҚМПИ  0,3 б,т

18) Эспарцеттің экологиялық және биологиялық ерекшеліктері. «бәсекеге қабілетті қоғам тірегі – ұстаз: «мәңгілік ел» - ұрпақтың мәңгілік болашағы» атты Республикалық ғылыми-тәжірибелік конференция материалдары, Шымкент-2014 ОҚМПИ  0,2 б,т

19) Жануартану курсында  интерактивті әдістерді пайдалану. Құс шаруашылығы тақырыбында зияткерлік сайыс сабақ. «Қазақстан 2050» стратегиясы –жоғары оқу орындарында педагог кадрларды кәсіби даярлауды қалыптастыру концепциясының негізі» атты халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференциясының материалдары, 1,3 б,т, Абдихан .С

 

10. A brief summary of the new professional development activities, the authorship or co-authorship in scientific or development activities: no

11. If there is a supplement, you can specify the important activities that are not mentioned in the list of resume: no