Kalshoraeva Banu Namazbaevna

1. N.S.P. Kalshoraeva Banu Namazbaevna

2. Education: higher

scientific and academic degree: Master of biology.

Professional qualifications: biologist, biology teacher

Subjects: Zoology, Age physiology and school hygiene, Ecology and Sustainable Development.

While working in the organization: from the 2012-2013 academic year to now

3. Academic experience: 2 years - in high school is

Disciplines -

Full-time or part-time: Full-time

4. The non-academic experience: the company or legal person, the name,

a brief description of the situation (full-time, part-time work) - no

5. Certificate / Certificate of professional development with the date or professional registration: -

1. Spain, g.Valensiya Polytechnic University im.Valensiya - (Certificate - 13/26923) 21.11.2013-29.11.2013gg.

2. National Institute for Management and the academic staff of the education system of Kazakhstan (Certificate - 01,275,999) 2.12.2013g.

6. Membership in professional organizations: -

7. Awards: -

8. The activity in the services sector (within and outside the institution) -no

9. The most important publications and presentations over the past five years - the name, co-authors (if any), which is published and / or presented, the date of publication or presentation:

 

1) Ақпараттық технологияларды интерактивті негізінде оқытудың тиімділігін арттыру. Еліміздің тәуелсіздігінің 20 жылдығына байланысты «20 жыл бейбітшілік және жасампаздық» атты мерекелік іс-шарасына сабақастырылған және Шымкент университетінің құрылғанына 10 жыл толуына арналған «Қазіргі жағдайдағы мемлекеттік әлеументтік-экономикалық саясат және оны іске асыру мүмкіндіктері» атты студенттердің республикалық ғылыми-практикалық конференция еңбектері, Шымкент 2011ж. 3б Тұрабаева  Г. Қ.

2) Биология пәнінде ақпараттық оқыту технологиясын пайдалану. Еліміздің тәуелсіздігінің 20 жылдығына байланысты «20 жыл бейбітшілік және жасампаздық» атты мерекелік іс-шарасына сабақастырылған және Шымкент университетінің құрылғанына 10 жыл толуына арналған «Қазіргі жағдайдағы мемлекеттік әлеументтік-экономикалық саясат және оны іске асыру мүмкіндіктері» атты студенттердің республикалық ғылыми-практикалық конференция еңбектері,  Шымкент 2011    4б, Тұрабаева  Г. Қ.

3) Биология пәні бойынша электрондық оқулықтарды оқыту мен жасалу жолдарын үйрету.

«М. Әуезов  оқулықтары-10:  Әлемдік кеңістіктегі жаңа Қазақстан: жетістіктері мен даму келешегі атты 20  жылдық  белес:   ғылым,  білім  және  мәдениеттің  инновациялық  даму  бағыттары»  атты  ғылыми-тәжірибелік  конференциясының еңбектері,  2012ж. Шымкент           3б Тұрабаева  Г. Қ, Қалшораева  Б.Н

4) Биология курсында ақпараттық технологияларды пайдалану. «М. Әуезов  оқулықтары-10:  Әлемдік кеңістіктегі жаңа Қазақстан: жетістіктері мен даму келешегі атты 20  жылдық  белес:   ғылым,  білім  және  мәдениеттің  инновациялық  даму  бағыттары»  атты  ғылыми-тәжірибелік  конференциясының еңбектері,  2012ж. Шымкент 3б Тұрабаева  Г. Қ.

 

5) Биология пәнін ақпараттандыру, Ізденіс журналы. Алматы қаласы Мақала № 1 (1)/2012         

6) Оқу  процесін  ақпараттандыруда  биология  пәні  мұғаліміне қойылатын талаптар, М. Әуезов атындағы университетің  «Биологияны оқытудың  теориясы  мен  әдістемесі»  кафедрасының  20-жылдығына және Ғылым күніне  арналған ғылыми-тәжірибелік семинардың еңбектері. Шымкент 2012ж. 3б           

7) Биология пәнін оқытуда ақпараттық компьютерлік технологияларды пайдалану           , М. Әуезов атындағы университетің  «Биологияны оқытудың  теориясы  мен  әдістемесі»  кафедрасының  20-жылдығына және Ғылым күніне  арналған ғылыми-тәжірибелік семинардың еңбектері,  Шымкент 2012ж. 3 бет

8) Методика  обучения биологии, М.  Әуезов атындағы ОҚМУ аспиранттары, магистранттары, дәрістенуші-зерттеушілердің ғылыми-еңбектерінің жинағы. Шымкент 2012ж. 3б  

9) Обшее биологическое образование в условиях информатизации. Инновация в науке: пути развития, Международной научно-практической конференции, Чебоксары 2012г  2б Тұрабаева  Г. Қ.

10) Осоьенности применения информационных технологий в обучении биологии, Инновация в науке: пути развития. Международной научно-практической конференции                             Чебоксары 2012г  2б, Тұрабаева  Г. Қ.

11) Қанқанша безі гормондарының сентезделуіне  ауыз су құрамының әсерін зертеУ. «Көптілді білім беру негізінде бәсекеге қабілетті тұлғаны қалыптастыру» атты ОҚМПИ-ның75 жылдығына арналған Республикалық ғылыми-тәжірибелік конференциясының еңбектері, Шымкент 2012ж. 4б, Алпамысова Г.Б.

12) Лимон өсімдігін оңтүстік өңірінде өсіруге жағдай жасау   Баспа  ОҚМПИ «Білім - ғылым студент: жаңашылдық, ізденіс» атты студенттердің дәстүрлі ғылыми-тәжірибелік конференциясының еңбектері. Шымкент 2013ж       6б, Адилбекова А.Н.

13) Қылқан жапырақты өсімдіктердің халық шаруашылығындағы және медицинадағы маңызы. ОҚМПИ «Білім - ғылым студент: жаңашылдық, ізденіс» атты студенттердің дәстүрлі ғылыми-тәжірибелік конференциясының еңбектері, Шымкент 2013ж            3б       

14) Оңтүстік қазақстан облысының климаты, топырағы және онда кездесетін қылқан жапырақты өсімдіктер      Баспа  ОҚМПИ «Білім - ғылым студент: жаңашылдық, ізденіс» атты студенттердің дәстүрлі ғылыми-тәжірибелік конференциясының еңбектері, Шымкент 2013ж          3б       

15) О.Қ.О. адам ағзасында кездесетін құрттардың таралу жолдары және күресу шаралары.

ОҚМПИ «Білім - ғылым студент: жаңашылдық, ізденіс» атты студенттердің дәстүрлі ғылыми-тәжірибелік конференциясының еңбектері,  Шымкент 2013ж           3б, Бердібекова А.Т.

16) Генетикалық селекциялық белгілердің фенотипте бағалау әдістемесін жетілдіру. Ізденіс

Алматы 2013ж. 3бет, Алпамысова Г.Б., Ермекбаева А.Т.

17) Нәсілдік қасиеттердің сыртқы орта факторларымен ықпалдасуда фенотиптің қалыптасуы, Ізденіс Алматы 2013ж. 3б, Алпамысова Г.Б., Ермекбаева А.Т.

18) Өзгергіштік мөлшерінің шағын қой тобында сақталмау себептерІ. Ізденіс Алматы 2013ж. 3 бет, Алпамысова Г.Б., Ермекбаева А.Т.

19) ҚР мектептеріндегі биология  пәнін жүргізудегі құзыреттілік қатынасты іске асыру ерекшеліктері. «Бәсекеге қабілетті қоғам тірегі – ұстаз: «мәңгілік ел» - ұрпақтың мәңгілік болашағы» атты Республикалық ғылыми-тәжірибелік конференция материалдары. 2 бөлім, Шымкент, 2014 3бет, Ермекбаева А. Қалшораева Б.

20) Проблемы обучения химии и биологии в школах Казахстана, Ежемесячный научный журнал «Молодой ученый»№2 (61)/2014ж. РФ, Казань қ., 2014ж. 3бет, Ермекбаева А., Қалшораева Б.

21) ЖОО оқытушыларының педагогикалық шеберлігін қалыптастыру мәселесі.    Баспа  «Жаңа формацияда кәсіптік білім берудің өзекті мәселелері» атты II –ші дәстүрлі Халықаралық ғылыми-тәжірибелік интернет-конференциясының материалдары. Түркістан-Мәскеу, 2014ж. 4б, Ермекбаева А. Қалшораева Б.

 

10. A brief summary of the new professional development activities, the authorship or co-authorship in scientific or development activities, no

11. If there is a supplement, you can specify the important activities that are not mentioned in the list of resume: no