Aitbayeva Aigul Ergenovna

1. N.S.P. Aitbayeva Aigul Ergenovna

2. Education: higher

scientific and academic degree: associate professor, Candidate of Agricultural Sciences Candidate of Agricultural Sciences.

Professional qualifications: biologist, biology teacher

While working in the organization: from the 2011-2012 academic year to now

3. Academic experience: 19  years - in high school is

1994 – 1996  years – Almatïnskïï State University  im Abaya- senior laboratory assistant;

1996- 2011 years –International KazakTurkish Yassavi University

Subjects:genetics, cytology and histology, The use of innovative methods, Organization оutdoor Activity works, laboratory practical classes are people's health, Laboratory and practical classes  living organisms

Full-time or part-time: Full-time

4. The non-academic experience: the company or legal person, the name,

a brief description of the situation (full-time, part-time work) - no

5. Certificate / Certificate of professional development with the date or professional registration: -

 National Institute for Management and the academic staff of the education system of Kazakhstan (Certificate -№0129762) 31.03-26.04 2014 g.

6. Membership in professional organizations: -

7. Awards: -

8. The activity in the services sector (within and outside the institution) -no

9. The most important publications and presentations over the past five years - the name, co-authors (if any), which is published and / or presented, the date of publication or presentation:

 

1) Биология сабақтарында оқушылардың оқу-танымдық қызығушылығын арттыру          . ОҚМПИ «Жаңа Қазақстан, жаңа ұстаз, жаңа ұрпақ» Халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференция материалдары, Шымкент 2011.5 бет, Ермекбаева А.

2) Биология сабақтарында сыныптан тыс жұмыстар арқылы оқушылардың шығармашылық қабілетін дамыту. ОҚМПИ «Жаңа Қазақстан, жаңа ұстаз, жаңа ұрпақ» Халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференция материалдары, Шымкент 2011. 4 бет, Ермекбаева А.

3) Фенотипические корреляции между хозяйственнополезными признаками каракульских овец различных смушковых признаков в условиях Кызылординской области. Статья в  республиканском журнале "Ізденіс -Поиск" атты ғылыми журнал, № 4/2012 жыл. 3бет, Каладинов О., Байдуйсенова Т.

4) Биология сабақтарында оқушылардың психофизиологиялық қасиеттерін анықтау арқылы білім сапасын жақсарту. Көптілді білім беру  негізінде бәсеке қабылетті тұлғаны  қалыптастыру» атты Республикалық ғылыми-тәжірибелік  конференция, 4бет, Кинибаева Г., Есмуратолва П.

5) Оңтүстік қазақстандағы дәрілік өсімдіктердің қазіргі жағдайы және оларды дамыту жолдары. Статья в  республиканском журнале "Ізденіс -Поиск" атты ғылыми журнал, № 1/2013 жыл. 3 бет,  Жұмаділлаева Р.С., Нарбекова А.Қ.

6) Эмбриондарды трансплантациялауда  сапасын бағалау. Статья в  республиканском журнале

"Ізденіс -Поиск" атты ғылыми журнал, № 1/2013 жыл. 4 бет, Аль- Фарабиқызы Жанар

7) Адам және оның денсаулығы курсында модульді оқыту технологитясын тиімді пайдалану. ОҚМПИ «Білім-ғылым-студент: жаңашылдық, ізденіс» атты студенттердің дәстүрлі ІІ ғылыми-тәжірибелік конференциясының еңбектері, Шымкент 2013. 3 бет, Оспанов Б.

8) «Salvia sclarea L. және Salvia officinalis L. дәрілік  өсімдік-терінің биологиялық ерекшеліктері. ОҚМПИ «Білім-ғылым-студент: жаңашылдық, ізденіс» атты студенттердің дәстүрлі ІІ ғылыми-тәжірибелік конференциясының еңбектері, Шымкент 2013. 2 бет, Ақпердиева Д.

9) Мускат шалфейі және дәрілік шалфей шикізатының құрамындағы эфирлік майлар. Ізденіс. Халыаралық ғылыми-педагогикалық журнал, №1(1)/2014 2 бет, Есенбек Г.

10) Биология сабақтарында сто технологиясын пайдалану ақылы оқушының шығармашылық  қабілетін  дамыту. «Бәсекеге қабілетті қоғам тірегі-Ұстаз: -«Мәңгілік ел» - ұрпақтың мәңгілік болашағы атты республикалық ғылыми-тәжірибелік конференция, Наурыз 2014ж    4 бет, Шардарбекова А.

11) Оңтүстік Қазақстан өңірінде дәрілік шүйгіншөпті өсірудің экономикалық тиімділігі. Ізденіс. Халықаралық ғылыми-педагогикалық журнал, №1(1)/2014 2 бет, Кәрім Г., Үсенбекова А.

12) Биология  пәнінен  оқушының шығармашылық  қабілетін  дамытуда блум таксономиясы мен интербелсенді әдістерді пайдаланудың тиімділігі. «Білім, ғылым және өндірісті интеграциялау концепциясы» атты республикалық ғылыми-тәжірибелік конференция, Наурыз 2014ж 4 бет, Абенова С., Оңғарова Н.

13) Продуктивные и конституционные качества и особенности селекции овец Романовской породы. Вестник научный журнал №1 РСИУ 3бет, Айтбаев Н.Е.

14) Биология сабақтарында оқушылардың танымдық қызығушылықтарын, шығармашылық қабілеттерін арттыру арқылы білім сапасын арттыру. «Қазақстан -2050» стратегиясы- жоғары оқу орындарында педагог кадрларды кәсіби даярлауды қалыптастыру концепциясының негізі» атты Халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференциясы-ның  материалдары, Шымкент 2014 5 бет,Бектемісова А.,  Балтабек С1) Биология сабақтарында оқушылардың оқу-танымдық қызығушылығын арттыру. ОҚМПИ «Жаңа Қазақстан, жаңа ұстаз, жаңа ұрпақ» Халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференция материалдары, Шымкент 2011.5 бет, Ермекбаева А.

2) Биология сабақтарында сыныптан тыс жұмыстар арқылы оқушылардың шығармашылық қабілетін дамыту. ОҚМПИ «Жаңа Қазақстан, жаңа ұстаз, жаңа ұрпақ» Халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференция материалдары, Шымкент 2011. 4 бет, Ермекбаева А.

3) Фенотипические корреляции между хозяйственнополезными признаками каракульских овец различных смушковых признаков в условиях Кызылординской области. Статья в  республиканском журнале "Ізденіс -Поиск" атты ғылыми журнал, № 4/2012 жыл. 3бет, Каладинов О., Байдуйсенова Т.

4) Биология сабақтарында оқушылардың психофизиологиялық қасиеттерін анықтау арқылы білім сапасын жақсарту. Көптілді білім беру  негізінде бәсеке қабылетті тұлғаны  қалыптастыру» атты Республикалық ғылыми-тәжірибелік  конференция, 4бет, Кинибаева Г., Есмуратолва П.

5) Оңтүстік қазақстандағы дәрілік өсімдіктердің қазіргі жағдайы және оларды дамыту жолдары. Статья в  республиканском журнале "Ізденіс -Поиск" атты ғылыми журнал, № 1/2013 жыл. 3 бет,  Жұмаділлаева Р.С., Нарбекова А.Қ.

6) Эмбриондарды трансплантациялауда  сапасын бағалау. Статья в  республиканском журнале

"Ізденіс -Поиск" атты ғылыми журнал, № 1/2013 жыл. 4 бет, Аль- Фарабиқызы Жанар

7) Адам және оның денсаулығы курсында модульді оқыту технологитясын тиімді пайдалану. ОҚМПИ «Білім-ғылым-студент: жаңашылдық, ізденіс» атты студенттердің дәстүрлі ІІ ғылыми-тәжірибелік конференциясының еңбектері, Шымкент 2013. 3 бет, Оспанов Б.

8) «Salvia sclarea L. және Salvia officinalis L. дәрілік  өсімдік-терінің биологиялық ерекшеліктері. ОҚМПИ «Білім-ғылым-студент: жаңашылдық, ізденіс» атты студенттердің дәстүрлі ІІ ғылыми-тәжірибелік конференциясының еңбектері, Шымкент 2013. 2 бет, Ақпердиева Д.

9) Мускат шалфейі және дәрілік шалфей шикізатының құрамындағы эфирлік майлар. Ізденіс. Халыаралық ғылыми-педагогикалық журнал, №1(1)/2014 2 бет, Есенбек Г.

10) Биология сабақтарында сто технологиясын пайдалану ақылы оқушының шығармашылық  қабілетін  дамыту. «Бәсекеге қабілетті қоғам тірегі-Ұстаз: -«Мәңгілік ел» - ұрпақтың мәңгілік болашағы атты республикалық ғылыми-тәжірибелік конференция, Наурыз 2014ж    4 бет, Шардарбекова А.

11) Оңтүстік Қазақстан өңірінде дәрілік шүйгіншөпті өсірудің экономикалық тиімділігі. Ізденіс. Халықаралық ғылыми-педагогикалық журнал, №1(1)/2014 2 бет, Кәрім Г., Үсенбекова А.

12) Биология  пәнінен  оқушының шығармашылық  қабілетін  дамытуда блум таксономиясы мен интербелсенді әдістерді пайдаланудың тиімділігі. «Білім, ғылым және өндірісті интеграциялау концепциясы» атты республикалық ғылыми-тәжірибелік конференция, Наурыз 2014ж 4 бет, Абенова С., Оңғарова Н.

13) Продуктивные и конституционные качества и особенности селекции овец Романовской породы. Вестник научный журнал №1 РСИУ 3бет, Айтбаев Н.Е.

14) Биология сабақтарында оқушылардың танымдық қызығушылықтарын, шығармашылық қабілеттерін арттыру арқылы білім сапасын арттыру. «Қазақстан -2050» стратегиясы- жоғары оқу орындарында педагог кадрларды кәсіби даярлауды қалыптастыру концепциясының негізі» атты Халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференциясы-ның  материалдары, Шымкент 2014 5 бет, Бектемісова А.,  Балтабек С

10. A brief summary of the new professional development activities, the authorship or co-authorship in scientific or development activities, no

11. If there is a supplement, you can specify the important activities that are not mentioned in the list of resume: no