Aydarbekova Aizhan Sarybaevna

1. N.S.P. Aydarbekova Aizhan Sarybaevna

2. Education: higher

Scientific and academic degree: Master of Biology.

Professional qualifications: biologist, biology teacher

Subjects: Human physiology, cytology and histology, age physiology and school hygiene.

While working in the organization: from the 2013-2014 academic year to now3. 3. Academic experience: 9 years - in high school is

previous employment in educational organizations:

from 2000 - 2001's. - Shymkent branch of the Regional Committee for Land Management - PC operator;

2001-2005. - TOO "Shymkentzemkadastr" - Assistant, PC operator,

2005 - BPH GosNPTs "Shymkent cadastral offices";

2005- 2008's. - SHO ICGS them K.A.Yassavi, department of general biology and ecology, teacher

Subjects: – zoology, herpetology, ornithology;

2008-2012. -YUKGU Them M.Auezov, Department of "Ecology", the teacher

Full-time or part-time: full employment

4. The non-academic experience: the company or legal person, the name,

a brief description of the situation (full-time, part-time work) - no

5. Certificate / Certificate of professional development with the date or professional registration: - no

6. Membership in professional organizations: - no

7. Awards: - no

8. The activity in the services sector (within and outside the institution) - no

9. The most important publications and presentations over the past five years - the name, co-authors (if any), which is published and / or presented, the date of publication or presentation:

 

1)ЖОО  оқытушыларының педагогикалық шеберлігін қалыптастыру мәселелері   печ      «Жаңа фармациядағы кәсіптік білім берудің өзекті мәселелері» атты II –ші дәстүрлі Халықаралық ғылыми-практикалық интернет конференциясының материалдары, Түркістан-Мәскеу, 2014 5 бет, Калшораева Б., Ермекбаева А.

2)Проблемы обучения химии и биологии в школах Казахстан, Ежемесячный научный журнал «Молодой ученый». №2 (61)/2014,  Россия, г.Казань. 4 бет, Ермекбаева А. Калшораева Б.

3)ҚР мектептеріндегі биология пәнін жүргізудегі құзыреттілік қатынасты іске асыру ерекшеліктері. «бәсекеге қабілетті қоғам тірегі - ұстаз: мәңгілік ел – ұрпақтың мәңгілік болашағы» атты Республикалық ғылыми-тәжірибелік конференциясы, ОҚМПИ. II Бөлім. Шымкент, 2014 ж.           5 бет,  Ермекбаева А. Калшораева Б.

4)Буаз бие қан сарысуын дайындау үшін донор – биелерді іріктеу. Магистранттар, PhD докторанттары және жас ізденушілерінің ғылыми еңбектер жинағы. М.Әуезов атындағы ОҚМУ, Шымкент қ., 2014, №15.            5 бет Оразбаева А., Абдрахманова У.

5)Гонадотропты буаз бие қан сары суы препаратының саулықтардың өсіп-көбею қызметіне әсері. «Әуезов оқулары-12: «Ғылым, білім және мәдениеттің инновациялық бағыттарын дамытудағы аймақтық университетінің рөлі» атты халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференцияның еңбектері. М.Әуезов атындағы ОҚМУ, Шымкент қ., 2014ж., 6 (2) том.          5 бет, Оразбаева А., Абдрахманова У.

6)Развитие познавательной активности как необходимого средства повышения качества образования. «Европейская конференция по образованию и прикладной психологии». Ассоциация перспективных исследований и высшего образования «Восток-Запад», г. Вена, Австрия. 14.05.2014г. 7 бет, Айдарбекова Г., Ермекбаева А.

7)Особенности личностносмыслового компонента позиции субьекта учения студента на первой ступени высшего профессионального образования. XXV Международная заочная научно-практическая конференция «Научная дискуссия: инновации в современном мире». Международный центр науки и образования. Россия, г.Москва. 20.05.2014 г. 6 бет, Айдарбекова Г., Ермекбаева А.

 

 

10. A brief summary of the new professional development activities, the authorship or co-authorship in scientific or development activities: - no

11. If there is a supplement, you can specify the important activities that are not mentioned in the list of resume: no