Beisenbayeva Ayman Asylbekovna

1. Full name: Beisenbayeva Ayman Asylbekovna

2. Education: higher, Almaty pedagogical Institute of foreign languages (now Kazgum and MO named after Abylay Khan), the faculty of English (1978-1983), the qualification of "teacher of English and French".

3. Academic degree: Senior teacher

4. Academic experience: full time

01.09.1983-01.09.1992  the teacher of English in school. № 1 after M. Gorky in Dzhetisay. 01.09.1992-30.08.1994 gg. Deputy Director for educational work in the school. № 1 after  M. Gorky  Dzhetisay, English teacher

25.08.1994-04.09.1997 Methodist of the Dzhetisay medical school, Dzhetisay, English teacher

05.09.1997-07.09.2000. Zhetisay city № 1 Deputy Director for scientific work of the gymnasium after  Gorky, teacher of English language

01.2000-09.2008. Lecturer, senior lecturer, Department of foreign languages IKTY after Yassawi, Shymkent

09.2008-06.2011 Senior lecturer of the Department of foreign languages AIU

From 01.09.2011-present senior lecturer, Department of foreign languages SKSPY.

5. Non-academic experience: a company or a legal entity, a title, a brief description of the position: none

6. Certificates or professional registration: Certificates of participation and completion of teacher excellence program, seminars, conferences.

7. Membership in professional organizations: member of Union of SKSPU.

8. Honors and awards:

In the course of employment, was awarded certificates of  the town, the District the Department sof education, Ministry of education, science and sports of Kazakhstan, 2nd place in the regional "Pedagogical readings" among teachers of English in 1998, awarded "excellence in education of  Kazakhstan", awarded diplomas and letters of thanks IKTY after Yasawi, AIU and SKSPY.

9. Activity in the service sector(within or outside the institution): none

10. The most important publications and presentations over the past five years – the name, co-authors,where it is published, the date of publication:

1. Ағылшын тілі сабағында оқушыларды ағылшын халық ертегілері арқылы тәрбиелеу. ХҒТК «Байтанаев оқулары-3: Қазақстан білім кеңістіндегі жаңа ғылыми технологиялар

Соавтор Алчаева Л.. ОҚМПИ, Шымкент. 2015 год.

2. BIOLOGY Оқу-әдістемелік құрал. ОҚМПИ, Шымкент, 2015.

3. Ағылшын тілін қазақ тілді аудиторияда оқыту ерекшідіктері. ХҒПК «Бес институционалдық реформа-ел дамуының кепілі». ОҚМПИ, Шымкент, 2015

4. Ағылшын тілі сабағында ойналатын қызықты ойындар. ХҒПК «Байтанаев оқулары-4: Қазақстанда заманауи білім беру болашағы: реформалар және даму». ОҚМПИ, Шымкент, 2016.

5. BIOLOGY-1 Оқу-әдістемелік құрал. ОҚМПИ, Шымкент. 2016. 7,36 баспа табақ

6. BIOLOGY-2 Оқу-әдістемелік құрал. ОҚМПИ, Шымкент. 2016. 7,63 баспа табақ

7. Биология терминдерінің қазақ-орыс-ағылшын түсіндірме сөздігі Оқу-әдістемелік құрал. ОҚМПИ, Шымкент. 2016. 5,61баспа табақ

8. Ағылшын тілі сабағында ойын элементтерін қолданудың тиімділігі. Прага. 22.04.2016-30.04.2016.

9. Қазіргі қазақ жазуындағы қайщылықтар. Прага, мамыр 2016. Соавторы Қиясова Қ.

Исахова Л.

10. VISUAL ARTS AND DRAWING Оқу-әдістемелік құрал. ОҚМПИ, Шымкент. 2016. 8

баспа табақ

11. Бейнелеу өнері  терминдерінің қазақ-орыс-ағылшын түсіндірме сөздігі. ОҚМПИ, Шымкент. 2016. 3,8 баспа табақ

12. Возможности детей дошкольного возраста в изучении иностранного языка. ХҒПК «Т.Айбергеновтың аңсаған әлемі» ОҚМПИ, Шымкент. қазан, 2016

13. Изучение английского языка детьми раннего возраста. ХҒПК «Уш тұғырлы тіл-бәсекеге қабілетті ұлт болудың негізі сатысы» соавтор Барысова Н.Т.ОҚМПИ, Шымкент. Қараша 2016.

14. Обучение детей в детском возрасте английскому языку. ХҒПК «Уш тұғырлы тіл-бәсекеге қабілетті ұлт болудың негізі сатысы» соавтор Барысова Н.Т.. ОҚМПИ, Шымкент. Қараша 2016.

15. Балалардың девиантты мінез көрсету себептері. ОҚМПУ 80 жылдығына арналған ХҒТК “Рухани жаңғыру: ұлттық білім беру жүйесі және әлемдік тәжірибе” соавтор Барысова Н.Т..  Шымкент, Қазан 2017.

16. Обучение  профессионально -ориентированному иноязычному общению. “Прагматизм және болашақ ұстаздың жеке тұлғасы” атты Респ.Ғ-Т конференция. Соавторы Барысова Н.Т., Тайтелиева М.А. 26 желтоқсан 2017.

17. Внедрение трехязычного обучения-веление времени. Соавтор Барысова Н.Т.. Омар Б. Мерейтойына арналған ХҒТ конференция. Ақпан 2018

18. Применение приемов и новых технологий на уроках английского языка в рамках программы обновленного содержания среднего образования. Соавтор Барысова Н.Т.. Омар Б. Мерейтойына арналған ХҒТ конференция. Ақпан 2018

19. Музыкалық терминдерінің ҚАЗАҚ-ОРЫС-АҒЫЛШЫН түсіндірме сөздігі. Бастапқы түсіндірмелер. Первоначальные понятия. First definitions. Учебно-методическое пособие. ОҚМПУ, Шымкент. 2018. 8 баспа табақ.

20. МУЗЫКАЛЫҚ БІЛІМ МАМАНДЫҒЫНА арналған  “MUSIC” Учебно-методическое пособие. ОҚМПУ, Шымкент. 2018.  8 баспа табақ.

21. Рухани жаңғыру аясында білім беруде ұлттық болмысты сақтау. Соавтор Барысова Н.Т.. ОҚМПУ, Шымкент. 2018.

22. Жаттығулар жинағы. English exercises. Учебно-методическое пособие. ОҚМПУ, Шымкент. Желтоқсан, 2018.  8,5 баспа табақ.

23. Principles for teaching writing. «Инновациялық білім беру жағдайындағы педагог креативтілігі» ХҒПК. Соавтор Тайтелиева М.А.  25 қазан, 2019.