Mantaeva Totykyz Serikbayevna

1. Full name .: Mantaeva Totykyz Serikbayevna

2. Education: higher education (2008), Abai Kazakh National Pedagogical University;

Scientists and academic degree: Master's degree;

Professional qualifications: master of political science, sociology, philosophy, cultural studies.

during the period of work in the organization: from 2015

3. Academic experience: 5

previous employment in educational organizations:

Kazakh National Al-Farabi Masters Doctorate PһD.

full-time or part-time: Full-time

4. The non-academic experience: the company or legal person, the name,

a brief description of the position (full-time, job-sharing): a journalist in the magazine "Madeniet."

5. Certificate / Certificate of professional development with the date of registration or professional -

6. Membership in professional organizations: no

7. Awards: none

8. Activity in the services sector (within and outside the institution): 9.06. -25.06.2011 2011, the University of the Arts of Mimar Sinan (Stambul, Turkey) held practice.

01.10.2011-25.01.2012, the University of the Arts of Mimar Sinan (Ctambul, Turkey) held practice.

23.08. 2013 -23.10.2013 of Loyola University of Chicago (Chicago, USA) was held practice.

09.06.2014-12.08.2014 of Loyola University of Chicago (Chicago, USA) was held practice.

9. The most important publications and presentations over the past five years - the name, co-authors (if any), which is published and / or presented, the date of publication or presentation:

  1. Kazakhstan: The Choice of Civilizational Priorities // Mediterranean Journal of Social Sciences  ISSN  2039-9340. – Italy, 2015. – 582-588 p.
  2. XIX ғасырдағы қазақ мәдениетіндегі  Шоқан  Уәлихановтың тұлғалық      бейнесі // ҚазҰУ хабаршысы. – 2014. – № 2(47). – 110-120 бб.
  3. Көркемдік шығармадағы тұлғалық бейнені зерттеу деңгейі // ҚазҰУ хабаршысы. –  2015. – №2(51). – 189-196 бб.
  4. Қазақ мәдениетіндегі  Шоқан  Уәлихановтың тұлғалық      бейнесі // Адам әлемі. – 2014. – №3 (61). – 18-22 бб.
  5. Абай, Шәкәрім және Мағжан шығармашылығындағы ислам тақырыбы // «Қазақстандағы конфессияаралық келісімді нығайтудағы дәстүрлі діндердің орны» атты халықаралық ғылыми-теориялық конференция. –Алматы, 2013. – 103-106 бб.
  6. Асанәлі Әшімов пен Қасым Жәкібаевтың  шығармашылық феномені// «Жаңа қазақстандық патриотизмді қалыптастырудағы білімнің рөлі» Қазақстан Республикасы Елбасының «Қазақстан-2050» жолдауына арналған жас ғалымдар мен студенттердің «Ғылым әлемі» атты халықаралық конференция, 17-19 сәуір, 2013, , 207-209 бб.
  7. Ұлттық мәдениетіміздегі тұлғалардың діни ізденістері // «Қазақстан мәдениетінің әлемдік мәдениет кеңістігіне кірігуі: серпіні мен бағыттары»атты халықаралық ғылыми-практикалық конференция,  10 - 11 қазан, –Алматы, 2013– 96-99 бб.
  8. Асанәлі Әшімов пен Қасым Жәкібаевтың тұлғалық бейнесі// ӘлФараби атындағы Қазақ ұлттық университетінің жылдығына және философ ия ғылымдарының докторы, профессор Молдабеков Жақан Жанболұлының жылдық мерейтойына  арналған «Қазақтану және ұлттық инновация»атты халықаралық ғылыми-практикалық конференция,  –Алматы, 2013– 241-244 бб.
  9. The Possibilities Of Inheritance Of Great Silk Way To Prosper Cultural Personality// 7th World Conference on Educational Sciences. – Greece, 2015. – 538-542 р.

10. A brief summary of the new professional development activities, the authorship or co-authorship of research or development activities: No

11. If there is a supplement, you can specify the important activities that are not marked in the list summary: -