Kazhiakbarova Raushan Batyrshaevna

1. Kazhiakbarova Raushan Batyrshaevna

2. Education: scientific and academic degree, professional qualifications, teaching disciplines, during the period of work in the organization: Candidate of Philology (2000.), Associate Professor (2003). Taught objects: Child's literature, Professional kazakh  Time period of work in this organization: 4 years

3. Academic experience: previous employment in educational institutions, teaching disciplines, and so on, full-time or part-time work: International Kazakh-Turkish University named after A. Yassaui (Theory of Literature, Criticism of literature Etnodeformatsiya and literature, modern Kazakh prose, Kazakh literature of the beginning the twentieth century, Children's books)

4. Unacademic experience: company or legal person, the name, a brief description of the position (full-time, job-sharing) - No

5. Certificate / o professional development certificate specifying the date or professional registration

6. Membership in professional organizations: Member of the party "Nur Otan"

7. Awards: 2007 - Diploma of Akim of the city of Shymkent. The winner of scholarships for young scientists MES RK (2006)

8. Activity in the services sector (within and outside the institution): - No

9. The most important publications and presentations over the past five years, the name of co-authors (if any), which is published and / or presented, date of publication or presentation:

Қазақ әдебиетін оқытуда инновациялық әдістерді қолдану. ҚР Білім және ғылым министрлігі АОО «Назарбаевтың интеллектуалды мектептері» педагогикалық шеберлік мектебінде өткен «Мұғалімнің кәсіби дамуы: дәстүрлер мен өзгерістер» атты ғылыми-тәжірибелік конференция материалдары, 6 желтоқсан, 2012.

 Жаңа Қазақстан, жаңа ұстаз, жаңа ұрпақ. ОҚМПИ «Көптілді білім беру негізінде бәсекеге қабілетті тұлғаны қалыптастыру» атты 75 жылдыққа арналған Республикалық ғылыми-тәжірибелік конференция материалдары. 2012 ж.

 Тәуелсіздік жылдарындағы поэзиядағы ұлттық рух. Болгариядағы «Новости передовой науки» атты халықаралық конференция. 05.05.2013.

 Әлеуметтік астарлы шығарманың жазылу тарихынан. Болгариядағы «Новости передовой науки» атты халықаралық конференция. 05.05.2013.

 Ы. Алтынсарин шығармашылығындағы имандылық тақырыбы. ҚР Дін істері агенттігі мен ОҚО әкімдігі бірлесіп өткізген  Шымкент қаласындағы «Дінде экстремизм жоқ» атты халықаралық ғылыми конференция материалдары, 30 қараша, 2012 жыл.

 О.Бөкеевтің «Атау-кере» романында көтерілген мәселелер ОҚМУ-да өткен «Ғылым мен білім және мәдениеттің инновациялық дамуына жастардың үлесі» атты жас ғалымдардың Республикалық семинары материалдары. 30 қазан 2012 жыл.

10. A brief summary of the new professional development activities, the authorship or co-authorship in scientific and development activities - no.

11. If there is a supplement, you can specify those important activities, which were not recorded in the list of resume - No.