Kurmasheva Raushan Jarkynbaikyzy

1. Full name: Kurmasheva Raushan Jarkynbaikyzy

2. Education: higher pedagogical

Items that are taught: Children with disabilities in family, Special Education, Special pre-school pedagogy, social adaptation in the secondary school.

Academic experience: the company entity or name kratenky character (to load completely, supplement): No

3. Academicexperience:

4. Academic experience: the company entity or name kratenky character (to load completely, supplement): No

5. Professional qualification certificate ID / that shows the life of the lift, or professional register:

2014zh-Burgas Free University. Internship Certificate, which was held on the theme "Inclusive Education

6.Chlenstvo professional organizations: No

7.Nagrady and gifts:

 Participation in the 66th scientific-practical conference on the theme "Prepare teaching staff" in KazGOSZhenPU.

8.Sfera services:

9. The most important publications in the last year:

1. Баланың сөйлеуінің бұзылуына ықпал ететін биологиялық-психологиялық

факторларМагистратура және PHD докторантура институтының еңбектері  19 шығуы 

Алматы 2014ж

2.Мектеп жасына дейінгі мүмкіндігі шектеулі балалардың ауызша сөйлеу тілін дамытудағы дидактикалық ойынның маңызы«Жас ғалым. Ізденістер. Мәселелер.Зерттеулер» сериясы »Хабаршы, Алматы, 2014 №1

3.Қарым-қатынастың этностық ерекшеліктеріПрофессор Ж.Түрікпенұлының 80ж орай «Академик Т.Тәжібаев-Қазақстандағы психология ғылымдарының негізін қалаушы»атты Халықаралық ғылыми-практикалық конференциясының материалдары. Алматы 2014ж

4.Сөйлеу тілі бұзылған балалардың қарым- қатынасын дамытуға арналған эксперменталды зерттеу жұмысын талдау. Материалы научно-исследовательской практики. Сборник научных трудов. Том 2 . Алматы 2015

10.Nauchnoy or experimental work: No

11. Described in the summary if there are more important things: None