Seydaeva Aizhan Asanalieva

1. Full name .: Seydaeva Aizhan Asanalieva

2. Education: higher education (2005);

Scientists and academic degree: Master of Pedagogy and Psychology; Professional qualifications: a professor of psychology;

Disciplines: developmental psychology, educational psychology, history of psychology, social pedagogical work with a family, the technology of social work; professional ethical foundations of social work

during the period of work in the organization: since 2011

3. Academic Experience: 4 years - at the university

previous employment in educational organizations:

• 2007-2011 GG - Academic Innovation University-educational master;

• 2011-2015 g.g.- lecturer in "Special Education" South Kazakhstan State Pedagogical Institute.

full-time or part-time: Full-time

4. The non-academic experience: the company or legal person, the name,

a brief description of the position (full-time, job-sharing): no

5. Certificate / Certificate of professional development with the date or professional registration:

1. Certificate number 1056 14.11.11g. KazNPU Abay, 2011.

2. Training Institute 2016 Certificate 17.01.2016g. "Modern technologies in the practice of psychological counseling"

3. Certificate EG 11 - 24677 4. 10. 2011 JSC "National Information Technologies" for participation in the seminar "E-government and e-services";

6. Membership in professional organizations: no

7. Awards: none

8. Activity in the services sector (within and outside the institution): no

9. The most important publications and presentations over the past five years - the name, co-authors (if any), which is published and / or presented, the date of publication or presentation:

1. Оқушылардың бойында қабылдау тұрақтылығы мен түйсікті қалыптастырудың кейбір мәселелері. Сборник материалов Международной научно-практической конференции"Жаңа формациядағы педагогтарды даярлау мақсатында инновациялық технологияларды оқу-тәрбие үрдісіне енгізу мәселелері". Т. 1. Шымкент-Москва, 2012 г.    

2. «Заттардың мазмұны мен мағынасын түсініп қабылдау» Сборник материалов Международной научно-практической конференции, посвященной 75- летию ЮКГПИ, 2012 г.

3.Оқушылардың қабылдауы мен есін оқыту үрдісінде дамыту және тәрбиелеу. «Ключови въпроси в съвременната наука-2012» VIII международна научно практична конференция София 2012

4. «Мінезді қалыптастырудағы ата-ананың ролі» тақырыбында «М.Әуезов оқулары -11» атты ХҒПК Шымкент 2012.                                                                                                                           5. Оқушылардың танымдық белсенділігі ұғымының теориялық мәселелері. Оңтүстік Қазақстан облысы бойынша педагог қызметкерлердің біліктілігін арттыру институты. Білім беру жүйесін модернизациялаудағы проблемалар мен шешімдер Шымкент 2012 ж.

6. Отбасы-адамгершілік тәрбиесінің негізі «Пять институциональных реформ-гарантия развития страны» международной научно-практической конференции, 1-бөлім, 2015.

10. A brief summary of the new professional development activities, the authorship or co-authorship of research or development activities: No

11. If there is a supplement, you can specify the important activities that are not marked in the list separately: no