Kurmanbekova Zhanar Zhaksylykovna

1. Full name .: Kurmanbekova Zhanar Zhaksylykovna

2. Education: higher education (1993);

Scientists and academic degree: Master of pedagogy and methodology of elementary education;

Professional qualifications: the teacher-organizer;

Subjects: psychology and human development, psychopathology, psychology of the family;

during the period of work in the organization: since 2011

3. Academic experience: 20 years - at the university

previous employment in educational organizations:

• 1996-2008 yy - Teacher (International Kazakh-Turkish University. H.A.Yasavi);

• 2008-2011yy. - Lecturer (Academic Innovation University);

• 2011-2014y.y. Lecturer, Department of Psychology, South Kazakhstan State Pedagogical Institute.

full-time or part-time Full-time

4. The non-academic experience: the company or legal person, the name,

a brief description of the position (full-time, job-sharing): no

5. The certificate number 0128054, 07.11.2015, JSC "National Center for Training of teachers' pedagogical staff of education."

6. Membership in professional organizations: no

7. Awards: none

8. Activity in the services sector (within and outside the institution): no

9. The most important publications and presentations over the past five years - the name, co-authors (if any), which is published and / or presented, the date of publication or presentation:

1. Салауатты өмір салтын қалыптастыруда музыка саласының қосар үлесі. Сборник материалов Международной научно-практической конференции «Салауатты өмір салтын қалыптастыру – бүгінгі қоғамның өзекті мәселесі». г.г. Шымкент-Москва, 2010 г.

1.Балаларды музыкаға баулудың жолдары. Сборник материалов Международной научно-практической конференции «Педагогика мен психологиядағы қазіргі тенденциялар: теориядан практикаға». г.Алматы, 2013 г.

2.Музыка сабағы арқылы бастауыш сынып оқушыларының қабілетін дамыту. Сборник материалов Международной научно-практической конференции  «Байтанаев оқулары: Халықаралық білім беру кеңістігіне педагог мамандарды даярлау». г.Шымкент, 2013 г.

3.Оқушылардың музыкалы-эстетикалық талғамдарын инновациялық технологияларды қолдану арқылы дамыту. Сборник материалов Международной научно-практической конференции "Бектаев оқулары: Қоғам дамуының болашағы". Т.1. г. Шымкент, 2014 г.

4.Оқушылардың эстетикалық талғамын иновациялық технологиялар арқылы қалыптастырудың әдістемесі. Сборник материалов Республиканской научно-практической конференции «Бәсекеге қабілеттті қоғам тірегі-Ұстаз «Мәңгілік ел»- ұрпақтың мәңгілік болашағы. г.Шымкент, 2014г.

5.Оқушыларға деңгейлеп тапсырма беру арқылы ғылыми ізденіске бағыттау. Сборник материалов Международной научно-практической конференции «Қазақстан 2050- стратегиясы - жоғары оқу орындарда педагог кадрларды кәсіби даярлауды қалыптастыру концепциясының негізі». г.Шымкент, 2014 г. 

Оқушылардың эстетикалық тәрбиесін қалыптастырудағы өнер саласының әсері. «Қазақ хандығы – мәңгілік ел идеясы: тарихи тағдыры мен тағылымы» атты ХҒТК, 2015ж 342-344бб. Оңтүстік Қазақстан мемлекеттік педагогикалық институты, Шымкент 2015 ж.

Музыка  сабағында оқушылардың эстетикалық талғамдарын қалыптастыру. «Нұрлы жол» даму бағдарламасы: «Жастар және ғылым» атты IV республикалық ҒТК, Шымкент 2015ж, 501-504бб. Оңтүстік Қазақстан мемлекеттік педагогикалық институты, Шымкент 2015ж.

10. A brief summary of the new professional development activities, the authorship or co-authorship of research or development activities: No

11. If there is a supplement, you can specify the important activities that are not marked in the list separately: no